Gündem Haberleri

  DGM yasası komisyondan aynen geçti

  Hürriyet Haber
  05.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Türk Ceza Kanunu`nun, 313 ve 314. maddelerindeki cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bunlara yardımcı olmak suçlarının, DGM`lerin görev alanından çıkarılmasına ilişkin yasa, TBMM Adalet Komisyonu`nda aynen benimsendi.Türk: Sezer haksız Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, komisyonda yaptığı konuşmada, etkili mücadele için TCK`nın 313 ve 314. maddelerinin, olaya en kısa zamanda el koyabilecek ve davalara bakabilecek mahkemelerde görülmesinde yarar olduğunu söyledi. Türk, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer`in DGM Kanunu`nu iade gerekçesinde haklı olmadığını savundu. Adalet Bakanı Türk, Anayasa`da yapılan son değişiklik çerçevesinde, TBMM`ye iade edilmeyen yasa maddelerinin yayınlanması gerektiğini söyledi. DGM Yasası`nda, daha demokratik, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı toplum düzeninin gerçekleştirilmesi doğrultusunda değişiklik yapıldığını ifade eden Türk, ``Bu yapılırken, Türkiye`de yolsuzluklarla mücadeleden ve temel toplum özleminden vazgeçilmesi sözkonusu değildir`` dedi. Adalet Bakanı Türk, DSP`li İsmail Aydınlı`nın kişiye özel yasa çıkartıldığı yolunda sözler sarfettiğini bildirerek, ``Kesinlikle kişiye özgü kanun çıkmıyor. Çıkan kanunlar bazı kişilerin yararına olacağı gibi bazı kişiler ise gelenlere katlanacak`` dedi. DGM`lerde görülen davaların silbaştan Ağır Cezalarda görüşülmeyeceğini ifade eden Türk, getirilen düzenleme ile yolsuzluklarla daha etkin mücadele yapılacağını kaydetti. TBMM Adalet Komisyonu, bazı suçların DGM`lerin görev alanı dışına çıkartılmasını öngören yasanın, Cumhurbaşkanınca, devletin iç güvenliği ve kamu düzeninin gözardı edilemeyeceği gerekçesiyle bir kezdaha görüşülmek üzere TBMM`ye iade ettiği 4 maddesini de aynen kabul etti. DSP İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı, DGM`lerde görülen cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bunlara yardımcı olmak suçlarına ilişkin davaların ağır ceza mahkemelerine devrini önleyen bir önerge verdi. Ancak, Aydınlı`nın önergesi kabul edilmedi.Yasa, DGM`lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, CezaMuhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu`nda bazı değişiklikler öngörüyor.Getirilen düzenleme kapsamında, TCK`nın 313. ve 314. maddelerinde tanımlanan ``Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak`` ve bu teşekküllere mensup kişilere ``Yardım etmek`` suçları, DGM`lerin görevalanından çıkarılacak. Bu tür suçlara Ağır Ceza mahkemeleri bakacak.Ayrıca, DGM kapsamına giren suçlarda da CMUK`un 104. maddesindeki tutuklamaya ilişkin şartlar aranacak.ÇIKAR AMAÇLI SUÇLARYasadaki çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin tanımda yer alan ``Zor veya tehdit`` kullanılması ifadesi daha net hale getiriliyor. Bu ifade``Tehdit, baskı, cebir veya şiddet`` şeklinde değiştiriliyor.Yasada yeralan, ``...veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak`` ifadesi de yasa metninden çıkartılıyor.Yasa ayrıca, ``Şüpheler ve şüphe`` tanımlarının ``Belirtiler`` şeklinde düzenlenmesini hükme bağlıyor.Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu`nun 11. maddesini dedeğiştiren yasa, bu suçlara birden fazla DGM bulunan yargı çevrelerinde sadece 1 No`lu DGM`lerin değil diğer DGM`lerin de bakmasına olanak sağlıyor.SORUŞTURMA VE DOSYALARIN DURUMUAydınlı: DSP'nin hortumculara diyet borcu yok Yasa ile ilgili görüşlerini açıklayan DSP İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından ortaya konulan geri gönderme gerekçelerine aynen katıldığını söyledi. Bülent Ecevit başkanlığındaki hükümetin yolsuzlukla mücadeleyi temel hedef haline getirdiğini bildiren Aydınlı, DSP`nin banka hortumcularına diyet borcu olmadığını ifade etti. Aydınlı, kişiye özel yasa çıkartılamayacağını ifade etti. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, TCK`nın 313 ve 314. maddeleri kapsamına giren fiillerle ilgili olarak DGM Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma dosyaları, bulundukları aşamada soruşturmaya devam edilmek ve gereği yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecek.DGM`lerde görülen dava dosyaları, bulundukları aşamada yargılamaya devam etmek ve sonuçlandırılmak üzere görevli ve yetkili yargı mercilerine devredilecek.Temyiz incelemesi için Yargıtay`da bulunan dava dosyaları ise  karara bağlandıktan sonra yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte davaya bakmaya yetkili DGM`nin bulunduğu yerin yargı çevresindeki görevli ve yetkili yargı mercilerine verilecek.    
  Etiketler:

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı