Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

‘Devr-i sabık’ mantığı üstüne derin felsefe

Kurthan FİŞEK

Ağzı olanın konuştuğu, bazılarının garnından gonuştuğu Türkiye'de, İstanbul büyükşehir belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ters konuştuğu için 10 ay hapis yedi.

‘‘Bale belden aşağı bir sanattır’’ diyerek benim şahsi sinirlerimi de vaktiyle bozduydu.

Neyse, mahkemedeki iyi hâlleri, mülayim davranışları sebebiyle, 4 ay yatıp çıkacak...

Tabii, Yargıtay onaylarsa...

* * *

Bakalım, ne demiş...

‘‘Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamızdır. Okunan ezanı kimse susturamayacak... Türkiye'deki ırk ayrımına kesinlikle son vereceğiz... Bizi hiçbir zaman sindiremezler...’’

İlginç bir gözlem ve söylem... Devamını okuyalım...

‘‘Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, yolumuzdan dönmeyiz... Benim referansım İslamiyet'tir. Bunu dile getiremiyorsam, yaşamamın ne anlamı var...’’

* * *

Yüce yargının hikmetinden sual olunmadığı, devam etmekte olan davalar konusunda yorum yapmak kimsenin haddine düşmediği (ve ayrıca suç olduğu) için, konuyu buracıkta kesiyorum.

RP tepetaklak gitti. Yerini FP aldı.

Eskiler ne olacak? Yeniler ne yapacak?

O konuyu da kesiyorum... Nostalji yapmak istiyorum.

Nasıl yapılır? Aslandaş-Bıçakçı ikilisinin ‘‘Popüler Siyasi Deyimler Sözlüğü’’ yapıtına bakılır.

* * *

14 Mayıs 1950 seçimleri öncesinde yayınladığı bildiride, ‘‘Bir iktidar değişikliği halinde memlekette maddi ve ruhi hiçbir sarsıntıya meydan vermeyeceğiz’’ diyen Demokrat Parti, iktidar olduktan sonra da Başbakan Adnan Menderes'in ağzından aynı hedefi yineledi.

‘‘Devr-i sabık yaratmayacağız...’’

Menderes'in TBMM'de hükümet programını okurken söylediği bu sözler, kamuoyunda, DP'nin bir tepki iktidarı olmayacağı, zaten oldukça gergin bulunan CHP-DP ilişkilerinin yumuşayacağı yolunda bir beklenti yarattı. Ne var ki, DP Meclis Grubu'na 27 yıllık CHP iktidarından mutlaka hesap sorulması görüşü hâkimdi.

‘‘Devr-i sabık yaratmayacağız’’ sözüne rağmen sürekli olarak DP'lilerin suçlamalarına maruz kalan CHP, bir bildiri yayınladı ve zaman aşımı da kaldırılarak CHP döneminde işlenmiş ve cezasız kalmış suçlar var ise bunların takip edilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, DP'nin bu tavrıyla huzursuzluk yarattığını öne sürdü: ‘‘Memleket baştan sona huzursuzluk içindedir. Siyasi emniyetimiz pervasız ve apaçık tehdit altındadır. Ordudan tapu memuruna kadar devlet teşkilatında memurlar yataklarını bağlamışlar, kimin bir iftirası ile ne muamele göreceklerini beklemektedirler.’’

CHP mallarının hazineye devri dışında geçmişin hesabını görmeye yönelik bir tavır sergilemeyen -DP'nin CHP içinden çıkan bir parti olması ve önde gelen yöneticilerinin o dönemin sorumluları arasında bulunması nedeniyle zaten tersi pek mümkün olamazdı- DP, yine de, kendisine yöneltilen her eleştiriyi tek parti döneminden örnekler göstererek karşılamaya çalıştı.

CHP ve muhalif basın da her fırsatta ‘‘Devr-i Sabık Yaratmayacağız’’ sözlerini hatırlatarak DP'nin bu tavrını eleştirdi.

* * *

Tarihin tekerrür etmekte inat etmesinin tek sebebi, aptalların aynı konulardaki keçi inatlarıdır.

Yazının girişiyle çıkışı arasında bir irtibat var mı, bilemem...

Okurun problemi...

X