Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Deri çanta açıldı

XVII. Yüzyılın İngiltere’sinde, bütçe görüşmelerinin başlayacağı gün Maliye Bakanı, bütçe ile ilgili belgelerini “deri bir çanta içinde” parlamentoya getirir ve bütçe görüşmelerine de bu çantanın açılmasıyla (opening the budget) başlanırmış.

Bu nedenle Maliye Bakanının bütçeyi sunuş konuşmasına “Opening the budget” adı verilmiş.
Deri çantaya gelince, “bütçe” sözcüğü, Latince “bulga” deyimi ile ifade ediliyor, bulga ise “deri çanta” anlamına geliyor.

ŞİMŞEK’İN ÇANTASI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, içinde 2012 bütçesi ile ilgili belgelerin olduğu deri çantasını, önceki gün basın mensuplarının önünde açtı.
Buna göre, 2012 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nda yer alan gelir ve giderler, tabloda gösterilmiştir.
Tablodan da fark edileceği gibi, 2012 yılı gelir ve giderleri arasındaki fark (bütçe açığı) 21,1 milyar TL olarak öngörülüyor.

BAZI GÖSTERGELER

- 2012 yılı KDV gelirleri olarak hedeflenen 87,5 milyar TL’nin 53,9 milyar TL’si (% 61,6’sı), İthalde Alınan KDV geliri olarak hedefleniyor.
Dış ticaret açığının 100 milyar TL olarak belirlendiği Orta Vadeli Plana ve 1,73 TL dolar kuru hedefine baktığımızda, 2012 yılında da ithalat olayının çok tartışılacağı anlaşılıyor.
- 2012 yılında da vergiler yine dolaylı olarak geliyor. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 67’sinin “dolaylı vergi” olması, Türkiye’deki “vergi adaleti” yönünden olumsuz bir gösterge. Dolaylı vergilerde kaçağın artması da ciddi risk.
- Faiz giderleri, toplam giderlerin yüzde 14’üne geriliyor. Bu olumlu bir tablo. Yüzde 5,2’lik enflasyon hedefi tutmaz ve yukarı tırmanırsa, bu gelişme faiz giderlerini özellikle 2013 yılı için olumsuz yönde etkileyebilir.
- Toplam bütçe gelirlerinin yüzde 16’sı vergi dışı gelirlerden oluşuyor. Bu yılın aksine, özelleştirme gelirlerinde yüksek beklenti var. Yurt dışındaki ekonomik koşullar düzelmezse, finansman bulamayan şirketlerin, bütçeye gelir sağlaması gecikir. Ancak “2B orman arazileri”, “bedelli askerlik” gibi bir defalık gelirler gündeme gelirse, buradan sağlanacak kaynakla sorun çözümlenebilir.
- Bütçe giderlerinde ilk üç sırada yer alan personel, sosyal güvenlik ve faiz harcamaları, toplam giderlerin üçte ikisini oluşturuyor. Emeklilerin intibak giderleri, yeşil kart uygulamasının Sağlık Bakanlığı’ndan SGK’ya geçmesi gibi yapısal değişimler, 2012’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak transferi artırıyor.
- 2012 yılı bütçesine baz oluşturan temel makroekonomik büyüklüklere göz attığımızda:
GSYH büyüklüğü 1 trilyon 426 milyar TL, büyüme oranı yüzde 4, deflatör yüzde 7, TEFE yıl sonu yüzde 5,2, ihracat (FOB) 148,5 milyar dolar, ithalat (CIF) 248,7 milyar dolar olarak hedeflenmiş.
2012 yılı bütçesine temel teşkil eden makroekonomik varsayımların gerçekçi olmasına da bağlı olarak, bütçe hedefleri gerçekleşebilir..

X