Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Depremin turizme etkileri

BİZLERİ beklenmedik bir anda, ulusça üzüntülerle karşı karşıya bırakan Erciş/Van Depremi sonrasında doğal olayların ülke turizmine olan etkilerini bir kez daha tahlil etmek durumundayız.

Öncelikle yaşamını yitirenlere rahmet,  yararlılara acil şifa, depremden etkilenenlere ve tüm ulusumuza sabırlar diliyorum.
Pek çok iş kolunu doğrudan etkileyen, bazen de tamamen yok eden depremler sonrasında yapılan araştırmalar, turizm iş kolunun kaybının yüzde 5’lerde kaldığını göstermektedir. Bu durum, deprem sonrasında, yöreye dışardan gelenlerin turizmle ilgili faaliyetlerin artmasından kaynaklanmaktadır. Otel binalarının deprem sonrası da hizmetlerin merkezi olarak kullanıldığı düşünülürse, turizm belgesi aşamasında gösterilen titizliğin önemi daha iyi ortaya çıkacaktır.
1999 yılında yaşadığımız depremden sonra, ülkenin bu tür olaylara kısa zamanda tümüyle müdahale edebilme gücü, dış dünya tarafından da fark edilmiş durumdadır ve bu ziyaret edecek kişiler açısından bir güven unsuru olarak zihinlere not edilmiştir. Tanıtım faaliyetlerinde, dikkat edilmesi, ön plana çıkarılması gereken bir özelliktir.

Yöreye ilgi hep canlı tutulmalı

Pek çok kereler ziyaret etmek fırsatını bulduğum Van, turizm konusunda sinerjisini oluşturma başarısını göstermiş; bölgesinde bir turizm fuarı düzenleyebilecek, ülke içinde ve komşuları arasında ilgi çekebilecek bir nitelik kazanmıştır. Erciş’in, Van gölü Çevresinin, dünyanın seçkin destinasyonları arasında bulunan Nemrut’un, değerlendirilmesi açısından ümit verici çalışmaların içinde olmaktan hep mutlu oldum. Anadolu’nun turizm destinasyonu olarak algılanması konusunda kamu ve özel sektörün işbirliği ile yapılanların oluşturduğu güç birliği, başarıya ulaşmanın çarpıcı bir örneğidir. Bu kazanımların, deprem sonrasında hayatın normale dönmesi ile kaldığı yerden devam etmemesi için bir neden bulunmamaktadır. Geçiş döneminde yöredeki önemli merkezler olan Göbeklitepe ve Zeugma gibi çekiciliklere sahip yörelerimize, Doğu Anadolu’daki turizmin yaşaması açısından daha önemli fonksiyonlar yüklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Olağanüstü durumlarda yöreye olan ilginin canlı tutulması, doğrudan turizm yapılmasından daha etkili olmaktadır. Van’a, ilgi ile izlenen stantlarını dünya fuarlarında; Van Denizi’nin şifalı suyunu da EMITT Fuarında sevenleri ile tekrar buluşturması için gereken destekler verilmelidir.

Afetler için fon oluşturulmalı

Daha önceki yazılarımızda bu gibi beklenmeyen olaylar için bir fonun gerekliliğine birkaç kez değinmiştim. Yaşadığımız bu olayın da ihtiyacı tekrar gündeme taşıdığını düşünüyorum. Turizm sektörü olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu, ATİD üyelerinin duyarlılığına teşekkür ederek açıklarken, bazı ihtiyaçların profesyonel olarak karşılanmasında, böyle bir fonun varlığının önlemlerin hızla alınmasını sağlayacağına da dikkat çekmek istiyorum. Deprem sonrası psikolojisinin ve işlerinin gereği olarak insanlar kısa dönemde evlerinden ve yöreden fazla uzaklaşmak istemiyor. Yöredeki kamu misafirhanelerinin öncelikle barınma için tahsis edilmesi yanında, yetkililer tarafından talep edilmesi halinde tüm işletmelerimizde de ihtiyacı olanlar için imkânlar sağlanabilir.
Ankara Ticaret Odası Başkanımız Salih Bezci’nin önderliğinde (ATO) meclisi olarak Erciş’te yaptırılmasına karar verilen öğrenci yurdu, Cumhuriyetimizin bize armağanı olan yurdumuzda, güç birliği ve kardeşliğin örneklerinden biri olarak yerini alacaktır. Tüm güçlükleri aşacağımıza olan güvenimizi tazelemek fırsatını, bir kez daha görmüş olduğumuz bugünü, sonsuza kadar elbirliği ile yaşatmanın borcumuz olduğu inancı ile Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.

X