Depremden zarar görenlerin silinen vergi ve vergi cezaları

Hürriyet Haber
21.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden zarar görenlerin vergi borçları ve vergi cezalarının silinmesi ( terkin ) ile ilgili olarak hazırlanan 4731 sayılı kanun, 30.12.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. HANGİ VERGİ VE CEZALAR SİLİNİYOR, KİMLERİ KAPSIYOR? · 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerde varlıklarının % 10 veya daha fazlasını kaybeden mükelleflerin, bu tarihlerden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş veya bu tarihlerden önceki dönemlere ait olup deprem tarihi itibariyle vadesi geçmemiş olan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilerle bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, fon payı ve vergi cezaları ile eğitime katkı payı.( Vergi Usul Kanunu kapsamına, gümrük ve tekel vergileri haricinde, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idareleri ve belediyelere ait vergi resim ve harçlar girer.) · Depremden doğan hasar nedeniyle vergi dairesi kayıtlarına kısmen ya da tamamen ulaşılamayan il merkezi ve ilçelerdeki bütün mükelleflerin, deprem tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş veya bu tarihlerden önceki dönemlere ait olup deprem tarihi itibariyle vadesi geçmemiş olan Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilerle bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, fon payı ve vergi cezaları ile eğitime katkı payı.· Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki mükelleflerin, deprem tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş veya deprem tarihinden önceki dönemlere ait olup deprem tarihi itibariyle vadesi geçmemiş olan Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilerle bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, fon payı ve vergi cezaları ile eğitime katkı payı. Gölcük için %10 şartı aranmamaktadır.· Varlıklarının % 10 veya fazlasını kaybedip kaybetmediğine bakılmaksızın, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu ve Düzce illerinin merkez ve ilçelerinde, deprem tarihi itibariyle emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, çevre temizlik vergisi ile harç mükellefiyeti bulunanların; bu mükellefiyetlerine ilişkin olarak söz konusu yerlerdeki vergi dairelerine olan, deprem tarihi itibariyle tahakkuk etmiş fakat ödenmemiş (ödeme tarihi geçmiş ya da geçmemiş ) vergi borçları. · Şehir ve ilçe sınırlaması olmaksızın, 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden hasar gören bina ve taşıtlara ilişkin deprem tarihlerinden önceki dönemlere ait emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile motorlu taşıtlar vergisi.· Yukarıda belirtilen terkin maddelerinden yararlanan mükelleflerin, ilave olarak, 1999 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi, 1999 yılına ait geçici vergileri ile 2000 yılında kurumların, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi uyarınca yapacakları tevkifatın tamamı terkin olunur. Bu mükelleflerin 2000 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi ile, 2001 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/6-b maddesi uyarınca yapacakları tevkifatın terkini konusunda, Maliye Bakanlığı yerleşim yerlerine göre terkin oranlarını açıklayacaktır. ÖZEL DURUMLAR· Silinme (terkin) kapsamına girmekle beraber bu kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş bulunan vergi , ceza, gecikme faizi ve gecikme zamları iade edilmez.· Vergi veya cezanın silinmesi kaçakçılık suçu işlemiş olanlar hakkında işlem yapılmasına engel olmaz.· Silinme (terkin) işlemi vergi dairelerince sonuçlandırılır.· Kanun hükümlerinden faydalanmak için belirtilen sürelerde başvuru yapılmalıdır. Ancak, kanunda süre belirtilmemiştir. Maliye Bakanlığı'nın süre ile ilgili düzenleme yapması beklenmektedir.· Ocak-2002 döneminden başlamak üzere, varlıklarının %10'unu kaybetme şartı aranmaksızın terkin uygulanan il merkezi ve ilçelerdeki işyerlerinde çalışan ücretliler için Gelir Vergisi Kanununun 31'inci maddesi uyarınca tespit edilen özel indirim tutarı 24 ay süreyle 4 kat olarak uygulanır. Yani, 2002 yılı için aylık 30.000.000 TL indirim yerine 120.000.000 TL indirim uygulanacaktır. Uygulanacak yer konusunda ise belirsizlik vardır. Kanun'a göre sadece Gölcük bu kapsama girmektedir ama, bu konuda da Maliye Bakanlığı'nın açıklaması beklenmelidir.Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu ve Düzce il merkezi ve ilçelerinde de 120.000.000 TL indirimin uygulanıp uygulanmayacağı şu an itibariyle belli değildir.
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı