Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Denktaş ve Klerides, Nobel adayı olmalılar

Kıbrıs sorununun çözümünü isteyen herkes hareketlenmeli. Uzaktan seyretmemeli. Türkiye,Yunanistan, Avrupa Birliği, ABD hepbirlikte bu iki lideri cesaretlendirmeli. Denktaş’a eşit muamele etmeli, Klerides’e destek verilmeli ve tarihe nasıl geçeceklerini göstermek için de Nobel barış ödülüne aday yapılmalılar. Bu fırsat kaçırılmamalı.

Çoğunluğumuz durumun farkında değil.

Kıbrıs’ta gelinilen noktaya hala inanılmıyor.

Bu defa çözümden başka bir çıkışın olmadığını hissedemiyorlar. İki liderin bir oyun oynadıklarını sanıyorlar. Eski örneklerden hareket edip, son dakikada yine vaz geçeceklerini ve eskiye dönüleceğini sanıyorlar.

Ben farklı düşünüyorum.

Bu defa durum bambaşka. Bugün içine girilen ortam ve Uluslararası dengeler, Atina ile Ankarayı köşeye sıkıştırmış durumdadır. Çözümsüzlük durumu bu iki ülkeyi öylesine hırpalayacaktır ki, faturası çok ağır olacaktır. Çözüm bulmaya elleri mahkumdur.

Büyük bir olanakla karşı karşıyayız.

Eğer hepbirlikte hareket eder, Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs’ı cesaretlendirir, küçük oyunlar oynamalarına izin vermezsek, sonuç alınması kolaylaşır.

Bu konuda herkese rol düşmektedir.

- Taraflar, benim dediğim olacak tutumu yerine, iki bölgeli, iki toplumlu,herkesin kendi işine bakacağı, tek dış temsilli, toprak ve mal mülk mübadelesi tamamlanmış, karşılıklı özgürlüklerin ve güvenliğin bir takvime bağlanacağı bir çözüm için masaya oturduklarını açıklayarak yola çıktıklarını açıklamalılardır.
- Medya’nın duayeni Metin Toker başta olmak üzere çok kişinin dikkat çektiği gibi,müzakereler süresince herkesin susması gerekmektedir. Kıbrıs, Türk ve Yunan liderler artık gösteriyi bırakıp politika yapmak yerine, ancak çok gerektiğinde ağızlarını açmalılardır. Basın da, (bir defalık dahi olsa) gelişmelere olumlu ve teşvikçi açıdan bakmalı ve tarafları kışkırtmaktan kaçınmalıdır.
- Lobilerden de beklentilerimiz var. Başta Rum-Yunan lobisi olmak üzere, dışardan etkileyenlerin bu defalık ciddi ve tarafsız davranmaları şarttır.
- Tüm tarafların muhalefet partileri abuk sobukluğu bırakmalı, içi boş hamasi sloganlar ve sırf iktidarı yıpratmak için açılan kampanyalardan vaz geçmelilerdir. Gayet tabii denetleyecekler ve eleştireceklerdir. Ancak bunun dozunu arttırıp, Milliyetçilik rüzgarına dönüştürdükleri taktirde, ülkelerine büyük zarar vereceklerini unutmamalılardır. Bir defa olsun uzun vadeli düşünmelilerdir.
- Avrupa Birliğine de büyük görev düşmektedir. Onlar da mutlaka susmalı, araya girmeye çalışmamalı ve tam aksine her iki tarafı cesaretlendirici programlar uygulamalılardır. Örneğin, Denktaş’ı cesaretlendirmenin yolu, KKTC liderine artık parya muamelesi yapmayı bırakmaktan geçer. Aksine, Denktaş’ın Kıbrıs’taki eşit taraflardan biri olduğunu gösterecek sembolik adımlar atmalılardır. Denktaş’ın ve Kıbrıs Türklerinin buna ihtiyacı vardır. AB Komisyonunun programlarını harekete geçirmek, KKTC’ye uygulanan ambargonun nasıl kaldırılacağının işaretlerinin verilmesi dahi, bu toplumu yüreklendirecek ve cesaretlendirecektir.
- ABD’ye daha büyük bir rol düşmektedir. Zira bu soruna taraf olanların hepsi, ABD’nin tutumuna daha büyük önem vermektedirler. Washington’un her iki lidere ve Ankara ile Atina’ya telkinleri, Denktaş’ı cesaretlendirecek ve eşitliğini gösterecek jestleri çözümü yakınlaştırıcı etki yapacaktır.
- Son önerim, Denktaş ile Klerides’in Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmeleridir. Biri 75, diğeri 82 yaşındaki bu iki lidere, çözüm buldukları taktirde tarihe nasıl geçeceklerini göstermek için bundan daha güzel bir jest olabilir mi? Her ikisini de bundan daha çok cesaretlendirecek başka bir yaklaşım düşünemiyorum.

BU,HERKESİN KATILMASI GEREKEN BİR KAMPANYADIR

Yukarda anlatmaya çalıştığım, Kıbrıs’ın çözümü için herkesin üstüne düşen görevleri hatırlatmaktır. Eleştiri çok kolaydır. Yıkıcı olmak, hiçbirşeyi beğenmemek kompleksleri tatmin eder. ”Ben dememiş miydim?” gururlanmalarını kolaylaştırır.

Ancak bu defaki durum çok farklı.

Bu defa fırsatı kaçırdığımız taktirde, Türkü de, Yunanlısı da, Kıbrıslısı da hırpalanacak. Çok pahalıya mal olacak.

Allah rızası için bir kerecik bu oyunu hepbirlikte doğru oynayalım.

Hiç değilse deneyelim.Beğenmeyen oyunu bozabilir, ancak faturayı hepbirlikte öderiz.
X