« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Deniz suyu takibe alındı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü Su Ürünleri Bölümü Erdek-Edincik yol ayrımında bulunan Özel İdare eski tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.Erdek Körfezi'nde deniz suyu yakın takibe alındı

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Erdek Körfezi deniz suyu sıcaklıkları ile ilgili olarak geçmişten günümüze elde edilen istatistiki verilerin olmadığı ama bu görevin 2011 Mart ayı sonrası rutin işlemler arasına girdiği ve bundan böyle Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü Su Ürünleri Bölümü tarafından denizlerimizin yakından izleneceği açıklandı.

Deniz ve tatlı su balığını geliştirmek için üç proje üzerinde çalışılıyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü Su Ürünleri Bölümü Erdek-Edincik yol ayrımında bulunan Özel İdare eski tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de balıkçılık ve kirlilik sorunları, bölgedeki iç su rezervlerinde (göl, gölet, baraj gölü) balıkçılık, kirlilik ve sürdürülebilir bir çevre için araştırmalar yapmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 04.07.2005 tarih ve 527 Sayılı olurları ile Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Ürünleri Bölümü Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğüne ait Edincik-Erdek yol kavşağı üzerindeki sosyal tesislerde çalışmalarına hızla devam ediyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklediği üç proje üzerinde çalışmalarını sürdüren ekipte dört su ürünleri mühendisi, bir kimya mühendisi ile bir tarım teknikeri görev yapıyor.

Mart 2011'de başlayan ve bu güne kadar devam eden projeler hakkında bilgi veren yetkililer, Marmara Denizinde iki, İznik ve Uluabat göllerinde ayrı ayrı olmak üzere toplam üç proje üzerinde başlatılan çalışmaları basınla paylaştı.

Üzerinde çalışılan projeler:

1- Balık Larvaları projesi: Halihazır Erdek körfezinde yapılan çalışmalar Mart 2012'den itibaren tüm Marmara’yı kapsayacak şekilde genişletilecek. Bu proje bağlamında her ay denize çıkılarak yumurta ve larva toplanması ve bunların mevcut laboratuvar ortamında değerlendirmelere tabi tutulması olarak belirlenen görev programlarında ayrıca denizin fiziki ve kimyasal değerlerinin de kayda alınmak suretiyle diğer araştırmalara temel olması adına oksijen, tuzluluk, sıcaklık, Ph ve klorofil gibi değerinin tespitine çalışılmakta.
2- Marmara Denizi’nde Karides izlenmesi projesi
3- İznik ve Uluabat göllerindeki balık ve kerevit popülasyon çalışmaları.
Son aylarda basında sıkça yer alan Erdek Körfezi deniz suyu sıcaklığı gitgide gerçekten yükseliyor mu? Sorusuna yetkililer şu yanıtı verdi.
Erdek körfezi deniz suyu sıcaklıkları ile ilgili olarak geçmişten günümüze elde istatistiki verilerin olmadığını ama bu görevin 2011 Mart ayı sonrası rutin işlemler arasına girdiğini ve bundan böyle de su ürünleri bölümü olarak devam ederek denizlerimizin yakından izleneceği vurgulandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü’nün tarihçesi ve görevi:

1935 yılında Merinos Yetiştirme Çiftliği adıyla Karacabey Harası bünyesinde kurulan Enstitümüz, 1943 yılında halen üzerinde bulunduğu arazinin Tarım Bakanlığınca kamulaştırılması üzerine Bandırma’ya nakledilmiştir. 1952 yılında Karacabey Harasında bulunan Batı Anadolu Aygır Deposu’da Merinos Yetiştirme Çiftliği’ne taşınmıştır. 1972 yılında Enstitünün adı Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilerek kuruluş enstitü hüviyetine kavuşturulmuş, 1987 yılında Koyunculuk Araştırma Enstitüsü olarak ismi değiştirilmiş, 1 Mart 1998 yılında Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü olarak yeniden yapılandırılmış ve çalıştığı konular genişletilmiştir. Atçılık ve tavukçuluk faaliyetlerine son verilerek, koyunculuk ve sığırcılık çalışmalarına ilaveten 2004 yılında Mandacılık ve Keçicilik, 2005 yılında da arıcılık ve su ürünleri şube ve bölümlerinin kurulması ile çalışma ve sorumluluk alanı daha da genişlemiştir. Zaman içinde enstitüde Yemler ve Hayvan Besleme laboratuarlarını kurulmuş, hayvan reprodüksiyonu ve biyoteknolojisi, genetik laboratuarının kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizde hayvansal üretimin arttırılması, toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi, milli ekonomiye daha fazla katkı sağlanabilmesi için hayvancılık sektörünün hızlı nüfus artışına paralel olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Hayvancılık sektöründe ülkesel hedeflere ulaşma, ülkeye en fazla ekonomik, sosyal ve çevresel yararlar sağlayacak teknolojilerin belirlenip, üretici ve sanayicilerin kullanımına sunulmasına bağlıdır. Diğer dallarda olduğu gibi hayvancılıkta da bu teknolojiler ya ülke içinde geliştirilmekte yada gelişmiş ülkelerden temin edilerek, ülke koşullarına uydurulmaktadır. Sosyal ve ekonomik yapımızın gelişmiş ülkelerinkinden farklı olması, iklim ve toprak yapımızın çeşitliliği teknoloji transferini sınırlamakta, her ekolojide her ürün için uygun teknoloji geliştirme gereksinimini doğurmakta, bu ise araştırmaya olan talebi arttırmaktadır. Bu nedenle ülkemizde tarımsal araştırmanın önemi artarak devam edecek ve günümüzde olduğu gibi yakın gelecekte de tarımsal üretimde verimin optimal düzeye ulaşmasında araştırma ve yayım hizmetlerinin önemi büyük olacaktır.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından beri devam eden tarımsal araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında, hayvancılıkla ilgili çeşitli konular ve disiplinlerde araştırmalar yürütülmüş, ülkemiz koşullarına uygun pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bunların uygulamaya konulmasıyla hayvansal verimlerde önemli artışlar gerçekleştirilmiş ve ülkemiz büyük ölçüde kendine yeter düzeye ulaşmıştır. Ancak gerek nüfusun hızla artması ve gerekse tarımsal alanların son sınırına ulaşması önümüzdeki yıllar için araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla önem vermemizi zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk yalnızca kendine yeterliliğimizi devam ettirmek için değil, milli gelirimizi arttırmak, aynı zamanda hayvancılığımızı gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştırmak için de önemlidir.

Enstitümüz kuruluşundan bu güne mevcut alt yapı ve araştırma olanaklarını güçlendirerek, diğer kamu kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği halinde ortaklaşa araştırma-geliştirme çalışmalarını, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Üreme ve Biyoteknoloji, Yemler ve Hayvan Besleme, Su Ürünleri ve Çayır-Mera Yem Bitkileri bölümleri ile sürdürmektedir.

Enstitümüz, ülkesel ve Güney Marmara bölgesinde büyükbaş, küçükbaş ve küçükevcil hayvancılık konularında temel ve stratejik araştırmalar yaparak hayvanlardan elde edilen verimleri ıslah ve yetiştirme araştırmaları ile geliştirmek, yün ve yapağı kalitesini iyileştirmek, çayır mera amenajmanı, yem bitkileri, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetik kaynaklarını korumak, organik hayvancılık, hayvan barınakları ve refahı ile sosyoekonomik araştırmaları yaparak, hayvancılık konusunda veri toplama, değerlendirme ve biyoteknolojinin hayvancılık araştırmalarında kullanılması amacı ile çalışma konuları kapsamında laboratuar imkanlarını geliştirmek, literatür temin etme, eğitim yaptırma ve yayın yapmak görevleri arasındadır. Enstitümüz ülkesel görev alanı kapsamında ülkenin tamamı ile bölgesel görev alanı içinde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla illerinde bu görevleri yerine getirirken çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda üniversite, ilgili hayvancılık kurumları ve özel sektör kuruluşları çok disiplinli araştırma projeleri ile hayvancılık sorunlarına farklı çözümler geliştirmek amacını hedeflemektedir.

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.

Bunları da Beğenebilirsiniz