"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Denetlemeler yetersiz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın, Ankara OSTİM ve İvedik’teki patlamalar üzerine mevcut mevzuat ve yanlışlardan geri dönülmediği müddetçe benzeri olaylar sürecektir” diyor.

Çakar, Türkiye’deki Davutpaşa, Tuzla, Kemalpaşa, Dursunbey, OSTİM’deki ‘iş cinayetleri’ iş sağlığı ve güvenliği politikalarındaki yapısal sorunları işaret ettiğini belirtiyor.
Patlamalarda, Oda üyesi Dilek Gürer’in de yer aldığı 18 çalışan ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Çakır şu bilgileri veriyor:
- Odamızın da içinde yer aldığı teknik bilirkişi heyeti patlamaların olduğu mahallerde incelemelerini sürdürmektedir. Araştırma sonuçlandığında teknik analizlerimiz kamuoyuna duyurulacaktır. Ancak ilk izlenimler ve bu olaylara yol açan sorunlara dair görüşlerimizi şimdiden kamuoyu ile paylaşmayı görev bildiğimizi belirtmek isteriz.
- TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), başta OSTİM olmak üzere son yıllarda meydana gelen bu ‘iş cinayetleri’nin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması ve yeterli denetimlerin yapılmamasından kaynaklanan bu kazalarla ilgili, yıllardan beri ciddi uyarılarda bulunmakta, sürekli olarak çalışma yaşamı ile ilgili yapısal sorunlar ve yanlış uygulamalara işaret etmekte, yargıya başvurmakta fakat siyasal iktidar bildiğini yapmaya devam etmektedir.

SON MEVZUAT SORUNLU

- Örneğin, İş Yasasının 78. maddesinde işyerlerinin kurulması aşamasında işyeri koşullarının iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olmasını teşvik eden uygulama, 2008 yılında 5763 sayılı, ‘Torba Yasa’ ile değiştirilmiş ve 04.12.2009 tarihli ‘İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik’le ortadan kaldırılmıştır. Böylece 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinin İşletme Belgesi alması zorunluluğu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) işyerlerine yönelik denetimi ve yol göstericiliği yok edilmiştir.
15.08.2009 tarihli ‘İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’ ise 50 ve üzerinde işçinin çalıştığı işyerlerinde geçerlidir. Ancak 09.12.2009 tarihli ‘İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ ile ana işverenleri, işyerlerini küçük parçalara ayırarak yükümlülüklerinden kurtarmaya yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

DENETİMLER YETERSİZ

İşyeri denetimleri ve dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği önlemleri Türkiye’deki sanayi işletmelerinin ancak %1,6’sında geçerlidir. 700-800 civarındaki İş Müfettişlerinin sayısı çok yetersizdir. Çalışma yaşamıyla ilgili mevzuat yalnızca başlıca ‘sanayi ve ticaret’ işlerini kapsamakta, tarım sektörünün tamamı, hizmet sektörünün bir bölümü ile KOBİ’lerin çok büyük bir bölümü kapsam dışında bırakılmaktadır. Özetle, 10 milyon kişiyi bulan kayıt dışı istihdamı teşvik eder tarzda bir ‘iş sağlığı ve güvenliği’ politikası söz konusudur.

Biliyor musunuz

AKP Gölbaşı İlçe Başkanı Ramazan Şimşek’in “Gölbaşı’nda düşünce, basın ve yayın özgürlükleri açısından halen karanlık bir durumda. MHP’li Gölbaşı Belediyesinin yerel basının internet sitelerine uyguladığı sansür, bu alandaki endişelerimizi artırıyor” dediğini ve belediyenin bu uygulamadan derhal vazgeçmesini istediğini...

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’ın Torba Yasa Tasarısına karşı KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen eylemin polis tarafından engellenmesine tepki gösterdiğini, bu müdahalenin hukuka ayrı olduğunu belirterek “Toplantı ve gösteri yürüyüş pakkı kısıtlanmamalıdır” dediğini..

Cinayet mi,
Vahşet mi,
Katliam mı?
OSTİM düzenin aynasıdır.
Limter-İş Sendikası
X