"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Demokrasiden ne anlıyorsunuz

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’ne sormak istiyoruz.

Seçildikten sonra hizmet anlayışınız, ‘bizden mi, başkasından mı? ‘Bana mı oy verdi, bir başka partiye mi?’ türünden.
İleri demokrasi anlayışınız buysa, demokrasinin kendisi de yandı!
Çankaya’nın ana caddeleri ile Büyükşehir Belediyesine ait olan kimi yerleri, bozuk çürümüş asfalt ile kırık, dökük kaldırımlardan geçilmiyor.
Hele hele Bahçelievler semtinin tüm ana caddelerinin durumu, rezalet bile değil, iğrenç!
Bahçelievler esnafı, kendi imkanlarıyla, kapılarının önünde oluşan çukurları, taş, toprakla dolduruyor, kimi yerlere, araçlar çukura düşmesin diye, tahtadan köprü kuruyorlar...
Sözü edilen yerlerden araçları ile geçenler ile orada yaşayanlara sorun  bakalım, otomobilinin lastiği parçalanmayan var mı? Bu caddelerde ve kaldırımlarında doğru-dürüst yürüyebilenler var mı?
Bazı varoşlarda altı ayda bir asfalt yenilenmesi yapılıyor. Pursaklar’a bakın; asfalta bir ‘altın tozu’ katmadıkları kalıyor...
Anladık, oraları silme ‘oy depoları’.
Ancak, demokratik zihniyet bu değil ki.

C.Y.

Eller gider ileri Türkiye geri!

BİR ülkede çağdaşlığın ve demokrasinin en temel kriteri kadın erkek eşitliğidir.
Dünya ülkelerinin gerçek demokrasi arayışının sürdüğü, Birleşmiş Milletler ‘Kadın Sorunlarının’ çözümü için kararlılığını ‘Un Women’ adlı bir kadın birimi kurarak gösterdiği; Avrupa Birliği tüm politika alanlarında kadın erkek eşitliğinin sağlanması için yol haritalarının çizildiği bir dönemde, Türkiye’de Hükümet Kadın sorunlarını görmezden gelmeye devam ediyor.
Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın kaldırılması, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması, ülkemizde kadın erkek eşitliğinde ve demokraside geriye gidişin adımlarıdır.
Kadın Kuruluşları’nın uzun yıllar mücadele verdiği kadın haklarında ancak kararlı bir devlet politikasının uygulanmasıyla gelişme sağlanabilir.
Bilindiği gibi, 3 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile hükümete kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımı yeniden belirlenmesi, mevcut bakanlıkların kaldırabilmesi ve yeni bakanlıklar kurulması konularında hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi verilmişti.  
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6223 sayılı ‘Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’na dayanarak Hükümet 8 Devlet Bakanlığını kapatılırken 11 yeni bakanlık kurulacağı haberi basına yansıdı. Buna göre bazı bakanlıklar tamamen kapatılırken bazı bakanlıklar da bölünüyor veya değiştiriliyor.
Basına yansıyan açıklamaya göre; “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ kadın, aile ve özürlüler konuları ile sosyal yardımların tek çatı altında toplanmasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulacak. Bakanlık, tarım sektöründeki geçici işlerde çalışanlar, eğitimsiz bireyler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve yoksulluk riskiyle en fazla karşı karşıya olan kesimlerin sorunlarıyla ilgilenecek. Yıllık 15 milyar lirayı bulan kamu yardımlarının yedi ayrı kurum tarafından değil de tek elden dağıtılması sağlanacak. 7 ayrı birimin taşra teşkilatları birleşecek” denilmektedir.
Oysa kadın birey olarak dikkate alınmadıkça, sadece korunmaya muhtaç bir konuma konuldukça, kadın erkek eşitliğinde ve gerçek demokrasiden söz edilmesi mümkün değildir.

Nazan MOROĞLU-
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı

X