Gündem Haberleri

  Danıştay'dan genel müdüre yurtdışı kıyağına son

  ANKARA(ANKA)
  20.02.2006 - 10:16 | Son Güncelleme:

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey bürokratlarına yurtdışı görevinde ayrıcalık tanıyan yönetmelik maddesini iptal etti. Mahkeme, tüm personelin eşit şartlarda yurtdışına gönderilmesi gerektiğine işaret etti.

  Almanca öğretmeni Meriç Gök’ün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı kadrolarına atanmak için girdiği sınavlarda elenmesinin ardından Danıştay’da açtığı davada, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliği’nin bazı maddeleri iptal edildi.

  GENEL MÜDÜRE YURTDIŞI "KIYAĞI" SON

  Öğretmen Gök’ün ilk olarak Danıştay İkinci Daire’de görüşülen davası İdari Dava Daireleri Kurulu’nda karara bağlandı. Gök’ün itirazını haklı bularak kendisine yönelik yapılan işlemlerin araştırılarak karar oluşturulması görüşüne varan Dava Daireleri Kurulu, Yönetmeliğin Bakanlık’ta ciddi pazarlıklara neden olan 18’nci maddesinin iptalini kararlaştırdı.

  Kurul, Yönetmeliğin "Sınavsız Atanabilecekler" başlıklı 18’nci maddesindeki "Genel müdür yardımcıları ile daha üst görevlerde çalışmış olanlar, bu görevlerde toplam iki yıl bulunmuş olmaları ve yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, mesleki ve ehliyet sınavına tabi tutulmazlar" hükmünü, davacı Gök’ün itirazı doğrultusunda eşitsizliğin kaynağı olacağına dikkat çekti. Kurul, yönetmelik doğrultusunda atama yapılacak eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ateşe yardımcısının "önemli ve kısıtlı kadrolar olduğuna" vurgu yaparak, sınavın şart olduğuna hükmetti.

  Kararda, "Bakanlığın yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atancakların hizmetin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeteliliklerinin tespiti için yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavının, anılan yurtdışı kadrolarına atanmayı talep eden tüm personele uygulanması hem hizmetin gereği ve önemi, hem de bu kadrolara atanacaklar yönünden bazı personele ayrıcalık tanınmaması açısından gerekli olduğunda kuşku bulunmamaktıdır. Bu durumda dava konusu yönetmelik 18. maddesinin hukuka aykırı olduğu ve ileride telafisi güç zararlar doğrabileceği sonucuna ulaşılmaktadır" denildi. Kurul, "kıyak yurtdışı" maddesinin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

  "YAZILI SÖZLÜ"YE ÇEVRİLEMEZ

  Danıştay, Yönetmeliğin mesleki yeterlilik sınavının "yazılı veya sözlü" yapılabileceği yönündeki 7/1’nci maddesini de iptal etti. Bakanlık yönetiminin isteği doğrultusunda, mesleki yeterlilik sınavının yazı değil de sözlü olarak değiştirilmesini sağlayan maddeyi Danıştay, hukuka aykırı olarak değerlendirdi.

  Yazılı sınavın adayların eşit koşullarda yarışmasını sağlayan objektif bir yöntem olduğuna dikkat çekilerek, öznel değerlendirmeye açık sözlü sınavın kamu yararı düşüncesi ile bağdaşmayacağı vurgulandı. Kurul, 7/1’nci madde ile ilintili bir madde olan 11/2’nin de yürütmesini durdurdu.

  Öte yandan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun aldığı "kıyak yurtdışı görevine son" kararı doğrultusunda, şu anda yurtdışında eğitim müşaviri olarak görev yapan bazı bürokratların geri dönmesi gerektiği kaydedildi. Bakanlık’ta son olarak Dış İlişkiler Genel Müdürü Tolga Yağızatlı, "çeşitli pazarlıklar" sonucunda 18’nci maddeye dayanılarak Brüksel’e eğitim müşaviri olarak gönderilmişti.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı