Danıştay: TMSF, Şevket Demirel’in malını satamaz

Oya ARMUTÇU
24.02.2006 - 00:00 | Son Güncelleme:

Danıştay, TMSF’nin Egebank’tan doğan zararların tahsiline ilişkin kararının yürütmesini davacı Şevket Demirel yönünden durdurdu. Bu kararla, Şevket Demirel’e yönelik takip duracak. TMSF bu karara itiraz edecek. İtirazı bir üst kurul sıfatıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşerek karara bağlayacak.

DANIŞTAY 13. Dairesi’nden geçtiğimiz Haziran’da, oğlu Murat Demirel’e ait batık Egebank’la "ilişkili" olduğu gerekçesiyle dokuz şirketine el konulan işadamı Şevket Demirel’e iyi haber geldi. Danıştay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Egebank’tan doğan zararların tahsiline ilişkin kararının yürütmesini davacı Şevket Demirel yönünden durdurdu. Bu kararla TMSF’nin Şevket Demirel’e 259 milyon 722 bin YTL’lik takibi duracak.

HAKİM ORTAK SAYILAMAZ:

TMSF’nin, "Egebank takibini" durduran kararına, davacı Şevket Demirel’in, "Egebank’ta yönetim ve denetimi elinde bulunduran ortak sıfatını taşımaması" gerekçe gösterildi. Egebank A.Ş’nin 4 Mayıs 1998’de Demirel Grubu tarafından satın alındığına dikkat çekildi. Kararda, Demirel’in hisseleri devir işleminin "hükümsüz" sayılarak, Fona geçen Egebank’ın "Hakim ortağı" olduğu gerekçesiyle başlatılan "takip ve tahsil" işleminin "hukuka aykırı" olduğu belirtildi.

TMSF İTİRAZ EDİYOR:

TMSF ise bu karara itiraz edecek. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşerek, karara bağlayacak. Demirel’in avukatı Ömer Asım Livanelioğlu, TMSF’nin şirketlere el konulmasına ilişkin 29 Eylül 2005 tarihli ve 413 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. 13. Daire, davanın ilk aşamasını sonuçlandırdı. Şirketlere el konulmasına ilişkin TMSF kararının yürütmesi Demirel yönünden oybirliği ile durduruldu. Danıştay’ın 15 Şubat tarihli kararında, davacının "Hukuki sorumluluğunun doğması için öncelikle Egebank’ın doğrudan veya dolayı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortağı olup olmadığının ortaya konulması gerektiğine" vurgu yapıldı.

Danıştay kararında neler yer alıyor

DANIŞTAY’ın Şevket Demirel’i rahatlatan kararı özetle şöyle:

ŞEVKET DEMİREL DEVRETTİ:

Şevket Demirel Holding Anonim Şirketi Hisse Senedi Devir Sözleşmesinde, Şevket Demirel Holding A.Ş.’ye ait 150 milyar 700 milyon TL nominal değerli dökümü yapılan hamiline yazılı senetlerin nominal bedeli ile 17 Mart 1997’de Şevket Demirel tarafından devredildiği görüldü.

MURAT DEMİREL TESLİM ALDI:

Murat Demirel tarafından hisse senetlerinin tam ve eksiksiz olarak teslim alındığı ve sözleşmenin taraflarca imzalandığı, Egebank A.Ş’nin 4 Mayıs 1998’de Demirel Grubuna vekaleten Murat Demirel’in imzaladığı sözleşmeyle Bayraktar Grubu’ndan devralındığı, Egebank A.Ş’nin, temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetiminin ise 21 Aralık 1999 tarih ve 99/13765 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Fon’a devredildiği anlaşıldı.

TESLİM YETERLİ:

Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinde, hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinin şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade edeceği kuralı bağlanmıştır. Buna göre, hamiline yazılı hisse senetlerinin hüküm ifade etmesi için teslim yeterli görülmüş, yasa kuralında başka koşul aranmamıştır.

TMSF KANITLAMAYADI:

Davacının, Şevket Demirel Holding’deki hamiline yazılı hisselerini 17 Mart 1997’de devrettiğine ilişkin belge vardır. Davalı idarece de bunun aksinin kanıtlanamamıştır.

ORTAK SIFATI TAŞIMIYOR:

Bu tarihten itibaren Şevket Demirel Holding A.Ş. ile hukuken ortaklık ilişkisi kalmayan davacı, 4 Mayıs 1998’de Demirel grubunca satın alınan Egebank’ın doğrudan veya dolaylı yönetim ve denetimini tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortak sıfatını taşımamaktadır.

HUKUKA UYGUN DEĞİL:

Egebank A.Ş.’nin doğrudan ya da dolaylı hakim ortağı olduğu kabul edilerek, davacı Şevket Demirel’in Şevket Demirel Holding A.Ş. nezdindeki paylarının devir işleminin hükümsüz sayılması ve buna bağlı olarak 259 milyon 722 bin YTL banka kaynağının davacıdan takip ve tahsili ilişkin dava konusu işlem hukuka uygun bulunmamıştır.

Topçu: Demirel ailesine Egebank hacizi kalktı

DEMİREL
ailesinin yakını ve hukuki danışmanlıklarını yapan eski Bakan Yaşar Topçu, Danıştay’da, sadece Şevket Demirel adına değil TMSF’nin "Egebank haczi" işlemlerinin durdurulması ve iptali için Şevket Demirel Holding’in yöneticileri Neslihan Demirel, Ş. Nihan Atasagun, Yılmaz Kasap ile Hasan Hüseyin Uysal, adına dava açtıklarını ve kazandıklarını savundu. Topçu, şu değerlendirmeleri yaptı: "TMSF bu kararı tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde uygulayacak ve bu kişilerin adlarına konulan haciz şerhleri kaldırılmasını isteyecek. TMSF bu kararın gereğini hemen yerine getirmek zorunda. Uygulamazlarsa, başka yasal yollara başvuracağız. Ben Isparta Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurup, tespit yaptırdım. Egebank’a el konma tarihinden itibaren eskiye doğru bilirkişilere incelettim. Egebank’ın kaynaklarının holdingte kullanılmadığını kanıtladık. SPK’da, ’Egebank’tan kaynak aktarımı yapılmamıştır’ diyor. BDDK’nın Egebank’a el konma sebebi Şevket Demirel Holding’e kaynak aktarılmasıdır. O zaman el koyma kararı da dayanaksız kalıyor."

El koyma işlemine engel yok

DANIŞTAY
daha önce, Şevket Demirel ve ailesinin TMSF’nin şirketlerine el koyma kararı için yaptığı yürütmeyi durdurma isteğini reddetmişti. Dolayısıyla Danıştay’dan Demirel lehine gelen yeni karar, TMSF’nin 5020 sayılı yasa çerçevesinde Demirel Ailesi’nin şirketlerine el koyma işlemini etkilemeyecek. Yani, el koyma işlemi geçerliliğini sürdürecek.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı