Danıştay’dan Telekom’a vize: Yabancıya satışa engel yok

Oya ARMUTÇU/ANKARA
26.10.2005 - 09:08 | Son Güncelleme:

Danıştay 13. Dairesi, Türk Telekom’un yüzde 55’inin Oger-TIM’e blok satışına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Bu karar Telekom’un satışına ilk yargı vizesi anlamına geliyor. Davacı Türkiye Haber-İş Sendikası’nın Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda itiraz yolu açık bulunuyor.

DANIŞTAY 13. Dairesi, Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin 6 milyar 550 milyon dolara Oger Telecom-Telecok Italia Mobile (TIM) ortaklığına blok olarak satılmasına ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Bu karar yıllardır özelleştirilmesine çalışılan Telekom’un satışına ilk yargı vizesi anlamına geliyor. Dokuz sayfalık kararda, yabancıya satışa da vize verilmesi dikkat çekti. Danıştay daha sonra bu davayı esastan karara bağlayacak.

HUKUKA AYKIRI YÖN YOK:

Danıştay kararında, ‘Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak gerçek ya da tüzel kişilere, bu kapsamda yabancıya satışını engelleyen bir kural olmadığına’ dikkat çekerek, yabancıya satışa da vize vermiş oldu. Kararda, ‘Usulüne uygun olarak yapılması şartıyla imtiyazlı hisse dışındaki hisselerin satılmasında hukuka aykırı bir yön bulunmuyor’ denildi.

İLK AŞAMA TAMAM:

 Türkiye Haber-İş Sendikası’nın Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satılmasına ilişkin 4 Temmuz 2005 tarihli ihale komisyonu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, ilk aşama sonuçlandı. 13. Daire, yürütmenin durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Gerekçeli karar taraf avukatlarına tebliğ edildi.

İTİRAZ EDECEĞİZ:

Bu karara davacı Haber-İş Sendikası itiraz edebilecek. İtirazı bir üst kurul olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak. Sendikanın avukatı Serkan Mercimek Hürriyet’e, bir hafta içinde itiraz dilekçelerini, Danıştay’a sunacaklarını belirtti.

ESASA İLİŞKİN DEĞİL:

Mercimek, Telekom’un satış kararı ve ihale sürecine ilişkin ikisi kendilerinin açtığı toplam 18 ayrı dava olduğuna dikkat çekerek, bu kararın diğerlerini etkilemeyeceğini ve diğer davaların ayrı şekilde yürüyeceğini savundu. Mercimek, kararın bu aşamada ve yürütmeye durdurmaya ilişkin olduğunu ve esasa ilişkin olmadığını da söyledi.

İÇİMİZ SIZLIYOR:

Türkiye Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Telekom’un satışını ‘Cumhuriyetin değerlerinin şaibeli olarak satılması içimizi sızlatıyor’ sözleriyle değerlendirdi. Karadavut, Danıştay’ın kararında ‘Hayal kırıklığına uğradıklarını ve böyle bir şeyi beklemediklerini’ söyledi. Mahkemeye önemli deliller sunduklarını ifade eden Karadavut, ‘Ancak son günlerde hükümetin yargıyı etkilemeye yönelik açıklamaları oldu. Telekom’un satışı iptal edilirse ABD ekonomisinin bile sarsılacağı iddia edildi’ diye konuştu.

Danıştay’ın Telekom kararında neler var

YABANCIYA ENGEL YOK:

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 11 Ekim 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak gerçek ya da tüzel kişilere, bu kapsamda yabancıya satışını engelleyen bir kural yok.

MİLLİ GÜVENLİK KORUNDU:

Türk Telekom’un çoğunluğunun satılmasıyla milli güvenlikte ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi, milli yararın korunması ve Hazine’ye gelir sağlanması, telekomünikasyon piyasasında etkili denetimin yapılabilmesi için kanuni düzenleme yapıldı.

TSK’NIN ALTYAPISI VAR:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kendi haberleşme altyapısının Türk Telekom altyapısından bağımsız bir hale getirildi.

DEĞER TESPİTİ BİLİMSEL:

Türk Telekom’un hisse değerinin tespitinin, uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemlerinden ‘karşılaştırmalı piyasa değerlemesi’ ve ‘indirgenmiş nakit akımları’ yöntemleri ile bilimsel olarak yapıldı, değer tespit komisyonu onayladı.

TAKDİR HAKKI HUKUKA UYGUN:

Telekom’un yüzde 100’üne tekabül eden değerin konsorsiyum ve değerleme komisyonu raporlarında belirlenen miktarın da üzerine çıkılmak suretiyle 9 milyar dolar olarak belirlenmesi karşısında bu konudaki takdir hakkı hukuka ve kamu yararına uygun kullanıldı.

REKABETE İMKAN SAĞLANDI:

İhalede en yüksek iki teklifi verenlerle pazarlık sonucunda en yüksek teklif ve en yüksek ikinci teklif belirleni. Verilen son teklif, Türk Telekom’un hisse değeri için saptanan tutardan yüzde 30 fazla oldu. Bu şekilde rekabete imkan sağlandı, kamu yararı gözetildi.

İHALE SÜRECİNE VİZE VERİLDİ:

İhale süreci işlemlerinde ve ihaleyi sonuçlandıran dava konusu ihale komisyonu kararında, 406 sayılı Kanun’un Ek 17 ve Ek 21. maddeleri ile 4046 sayılı Kanun’da öngörülen usuli işlemlere aykırılık görülmedi.

FREKANS TALEBİ REDDEDİLDİ:

Türk Telekom kablosuz sabit telefon ve temel internet erişim hizmeti (WLL) talep etmesi üzerine Telekomünikasyon Kurulu’nun 23 Ağustos 2005 tarihli kararıyla frekans talebinin reddedildiği anlaşıldığından, ihale şartlarının değiştirildiği iddiası hukuki bulunmadı.

EK YÜKÜMLÜLÜK YOK:

5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’la Türk Telekom’un asgari hizmet sunma yükümlülüğünden kurtarılması söz konusu değil. Sektörde faaliyet gösteren işletmecilere ek yükümlülükler getiriyor.

KOMİSYONDA İHMAL YOK:

Tekliflerin 24 Haziran 2005’te alınmasına rağmen zarfların 1 Temmuz 2005’te açıldığı, böylece ihale komisyonunun görevini ihmal ettiği iddiasında, tekliflerin kapsamlı iş planlarını da içermesi nedeniyle incelemenin makul sürede yapıldığı sonucuna varıldı.

İDDİA HUKUKİ DEĞİL:

‘Türk Telekom’a kablosuz sabit telefon ve temel internet erişimi hizmetlerinin sunumuna yönelik frekans tahsisi yapılarak CDMA-WLL hizmeti sunma hakkı tanındı, bu Türk Telekom’un değerini artırıcı bir etkendi, yatırımcıların bilgisine sunulmadı, bu suretle ihale şartları değiştirildi ve rekabet ortamı bertaraf edildi’ iddiası hukuken dayanaksız bulundu.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı