Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Cüneyt Ülsever: Türkiye'nin sol bacağı kesik

Cüneyt ÜLSEVER

‘SEN solcu değilsin, solun durumu seni ilgilendirmez’ diyebilirsiniz. Hayır! İlgilendirir. Bana değil ama ülkeye sol lazım. Üstelik bana da lazım. Liberal demokrat görüşün de daha rafine hale gelmek için solun denetimine ihtiyaç var.

Ben siyasal düşünce sistematiği açısından oldukça klasik bir insanım. Siyasal yelpazede ne kadar çok görüş ifade edilirse edilsin, hepsinin iki ana kaynaktan beslendiğine inanırım:

Liberalizm ve Marksizm.

20'nci Yüzyıl'ın bu iki esin kaynağı temeldir ve hálá ortaya bir üçüncü yol atılmış değildir. Değişen ve çoğalan siyasi görüşler değil, bizzat bu görüşlerin değişim karşısında yaşadıkları evrimdir.

* * *

Bugün komik bir siyasi yapıda yaşıyoruz. İktidar merkez-sağ! (DSP'li dostlar kusura bakmasınlar ama pratikte uygulanan veya uygulanmasına çalışılan politikalar hep sağ politikalar.)

Ancak, muhalefet de merkez-sağ!

Ne IMF politikalarına, ne AB tartışmalarına, ne de özgürlük mücadelesine soldan akılcı bir bakış yükselemiyor.

Lütfen, bana IMF tartışmalarına yükseltilen itirazın muhalefet olduğunu söylemeyin. Kendi çözüm önerisini oluşturmayan hiçbir muhalefet kuru gürültüden uzağa gidemez. Sadece ‘‘İstemezük’’ teranesine oturtulan itiraz herhangi bir olumlu sonuç için doğum sancısı çekmez.

‘‘312 tartışmalarının’’ bile Necmettin Erbakan etrafında şekillenmesi solun bir ayıbıdır.

* * *

Bir ülkenin demokrasisini en doğru koruma yolu ülkede yerleşik, hatta müesseseleşmiş bir denetleme ve dengeleme (check and balances) sisteminin varlığıdır.

Meclislerdeki ‘‘muhalefet’’ kavramı da doğrudan bu sisteme cevaz vermek için korunur. Zamanında DP iktidarı zulme kayınca rahmetli İnönü'nün muhalefeti, Demirel'e ve eski muhtıralara karşı Ecevit'in duruşu, ANAP iktidarını Demirel'in kökünden sarsması bu ülkeye hep olumlu katkılarda bulunmuştur.

* * *

Bugün siyasi arenada sol yok. Dolayısıyla sol muhalefet de yok. Allah'tan merkez-sağ görünümündeki politikalara liberal-demokrat bir itiraz var da, muhalefet varmış gibi gözüküyor.

Arenada sol yok, zira ülkede sol yok. Bana sadece biraz ÖDP'nin çırpınışı ve Birikim hareketi (Murat Belge, Ömer Laçiner) heyecan veriyor.

Gerisi boş!

* * *

Türkiye'de sol yok zira; sol iki genetik hastalığından kurtulamıyor. Sol:

a) Bizzat itirazının kökeni olması gereken devletçilikten vazgeçemiyor.

b) Bir türlü adına politika ürettiğini söylediği milletin sosyolojisini okuyamıyor.

* * *

Sol, egemen grupların devlet eli ile egemenliklerini pekiştirme gayretlerine bir itirazdır. Piyasa ekonomisinin düzenleyemediği gelir dağılımına millet adına müdahaledir.

Bizde sol devlet-millet ikileminde bizzat devletin yanında yer alıyor. Solun üretim politikaları yok ki, dağıtım politikaları olsun.

Solun vergi, özelleştirme, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim politikalarını bilen beri gelsin!

Üstelik sol bir de din sosyolojisinden zerre kadar anlamıyor!

Bunlardan dolayı da milletin çoğunluğu ile barışamıyor.

X