Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Cüneyt Ülsever: Kınayı iktidara yollayalım!

Cüneyt ÜLSEVER

‘ARTIK Adını Koyalım: Bu İktidar Aciz’’ başlıklı yazıma destek veren büyük sayıda görüş geldi. Meğerse, insanlar iktidarın aczinden iyice gına getirmişler. Türkiye'deki esas sorunun iktidarın yönetme aczi olduğu görüşü büyük destek görüyor. Mektuplardan birisi ise oldukça ilginç bir teklif içeriyor. Teklif, af rezaleti ile yaşanan kaosun baş sorumlusu olarak Rahşan Ecevit'i görüyor ve neden olduğu kargaşa karşısında kendisine yollanacak kınaları yakmasını öneriyor.

* * *

Kına yollanması teklifini ilginç buldum. Ancak, kınanın muhatabı konusunda okurla aynı görüşte değilim. Evet, af yasası bardağı taşıran son damla olmuştur. Bayan Ecevit bu konunun mucidi ve ısrarlı takipçisi olarak sorumluluktan kaçamaz ama, sevk ve idare yetkisi onda değildir.

Kaldı ki hükümetin iktidar aczi sadece af yasasıyla sınırlı değildir.

Hükümet ortakları, sürekli ve ısrarlı bir biçimde yönetmenin dayanılmaz ağırlığı altında ezilmektedirler.

* * *

Bu hükümet, devlet erkinin ‘‘müesses nizamı’’ korumada en önemli kurumu olan polisin, ‘‘devlete karşı’’ sokağa dökülmesine neden olmuş, eylemlerine engel olamamış, polise sözünü geçirememiştir.

Gözümüzün önünde emniyet müdürleri tartaklanıyor, İçişleri Bakanı yuhalanıyor!

Bu iktidar döneminde, devlet olduğunu unutan polis, adeta bir intikam çetesi gibi çeşitli illerde kanun dışı eylemler yapmakta ve,

- Dişe diş, kana kan. İntikam, intikam, diye slogan atabilmektedir.

Vatandaş namusunu, ırzını, güvenliğini kime emanet edecek?

Bir şirkette kanunsuz eylem yapan işçileri cezalandırırlar, ama toplu gösteriye kalkan işçiler karşısında aciz kalan, verdiği zırva kararlarla kamu vicdanında isyana ortam hazırlayan yönetimi de yerinde tutarlar mı?

* * *

Hükümetin yıkılması durumunda ekonomik istikrar programının zaafa uğrayacağı endişesi taşıyanlara karşı da bir çift sözüm var.

Kimse hükümet ile ekonomi arasında bir bağ kurmasın.

Ekonomiyi hükümet değil, bürokrasi ve IMF koalisyonu yönetiyor.

* * *

Bakınız, bu hükümetin hiçbir üyesi iktisadi kararların taşıyıcısı, deneticisi veya ideoloğu değil. Kişisel olmak istemezdim ama, ne iş çevrelerinin, ne de akademik çevrelerin Recep Önal'a inancı var.

Herkes, her türlü derdini, sorumluluk ve yetki seviyesi tarif edilmemiş Hüsamettin Özkan'a anlatma mecburiyetinden bizar.

Batan bankaların tümü iki yıldır bu hükümet döneminde denetleniyordu.

Hükümet, Bankacılık Üst Kurulu'nu ancak iki yılda kurabildi. Nihayet özelleştirmeye açılacak kurumların hepsi iki yıldır zaten özelleştirme kapsamındaydı. İki hafta önce yaşadığımız gibi, bu ülkeden yabancı sermaye çıkışı olacağını tahmin edebilmek için müneccim olmak falan gerekmiyordu.

Hükümetin ekonomik alanda en büyük icraatı, yandaşlarına, birer arpalık olarak gördüğü kamu kuruluşlarında istihdam kapısı açmak oldu.

Bu koalisyon, cumhuriyet tarihinin en aciz iktidarlarından birisidir.

X