Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Cüneyt Ülsever: ‘Ey Türk gençliği birinci vazifen...’

Cüneyt ÜLSEVER

Aziz Atatürk'ün cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş olması çok yerinde bir harekettir. Kendim başta olmak üzere, ait olduğum nesilden tamamen ümidi kesmiş bir insan olarak, ancak umudun da fakirin ekmeği olduğu önkabulüyle ben de gençlerden medet umuyorum. Atatürk, belirli yaştan sonra insan denen varlığın kendisinden başkasına hayrı dokunmadığını çok önceden sezmiş.

Arı Hareketi, gençlerden oluşan ve kendilerine büyük umut bağladığım bir oluşum. Çağdaş Türkiye'nin olasılığı üzerine samimi ve emek-yoğun gayret gösteriyorlar. Arı Hareketi, misyonunu siyasi değişim olarak görüyor ve gençliği, sivil toplum örgütleriyle birlikte siyasi değişimin en önemli dinamiği olarak tarif ediyor. Bu amaçla, yaptırdıkları Gençlik Araştırması ve gerçekleştirdikleri Anadolu İl Konferansları sonuçlarını yayımlamışlar. Bulgular ilgimi çekti. Bugün bazı sonuçları sizlerle yorumsuz paylaşmak istiyorum.

* * *

Gençlerin % 79.6'sı ülkenin genel gidişatı, % 86.7'si ekonomik durumu ile ilgili olumsuz görüş bildiriyorlar.

% 39'u Türkiye'yi Avrupa ülkelerinden oluşan, % 37.3'ü ise Müslüman ülkelerden oluşan topluluğun bir parçası olarak görüyor. Ancak, % 81 Avrupa Birliği'ne tam üyeliği destekliyor.

Demokrasinin parçası olan kurumlara güven çok düşük. TBMM gençlerin % 26.4'ünün, siyasi partiler ise ancak % 13.7'sinin güvenini sağlamış. Gençler en fazla % 66.2 ile TSK'ya güveniyor. Bunu % 47.7 ile sivil toplum kuruluşları, % 46.3 ile din kurumları takip ediyor. DGM % 43.5, MGK % 46.2 ile yine yüksek güven duyulan kuruluşlar.

Bireysel anlamda gençlerin sadece % 8.7'si siyasetle ‘‘çok ilgileniyor’’. % 31.6'sı ‘‘hiç ilgilenmiyor’’. % 32'si siyasetle ilgili hiç tartışma yapmıyor, % 52.3'ü ise ara sıra yapıyor.

Anadolu İl Konferansları sonuçları ise raporu hazırlayan sayın Can Fuat Gürlesel tarafından şu şekilde değerlendiriliyor:

Bu saptamalar çok önemli.

‘‘(Gençler) Mevcut sistemin devamı halinde ‘bireysel' hareket etme eğiliminde olup, bireysel ‘gelecek' ve ‘çıkar'larını ön planda tutmaktan, çarpık sistemin açıklarından yararlanarak kendilerine avantajlar sağlamaktan başka şansları olmadıklarını düşünmektedirler.

* * *

Gençler bundan duydukları rahatsızlığı dile getirmekte, katılımcılık konusunda arzu ettikleri yapıların oluşması halinde, içinde yer alacaklarını büyük bir çoğunlukla dile getirmektedirler.

...Yeni kurumsal yapılanmalarda ‘ideolojiler' değil, ‘ilkeler' belirleyici olmaktadır. Dürüstlük, toplumsal çıkarların önde tutulması, başarının ödüllendirilmesi, ahlak ve etik kurallarına uyum, milli ve manevi değerlere bağlılık en çok arzu edilen ilkelerdir.

...Katılımcılık gösterecekleri kurumlarda karşılaştıkları sorunları devletin desteği olmadan kendileri çözmeyi arzu etmektedirler. Gençler devletten bu anlamda beklenti içinde değildirler. Her şeyi devlet yapsın zihniyeti kaybolmaktadır.’’

Dilerim, ‘‘mevcut sistem’’ gençleri bizim nesle benzetmez.

X