Eğitim Haberleri

EĞİTİM

  Coğrafyada başarı geometride hüsran

  Önder ÖNDEŞ
  08.07.2015 - 09:28 | Son Güncelleme:

  Bu yıl 953 bin 280 adayın girdiği 2015 LYS, uzmanlara göre bir önceki yıla göre daha kolaydı ancak istatistikler öyle söylemiyor.

  2015’te adayların en az ortalama yaptığı test geometri oldu. Bu da MF (Matematik-Fen) puanlarında genel bir düşüşü de beraberinde getirdi. Matematik ortalaması geçen sene ile aynı ve 9,72 oldu. LYS-3’te yer alan coğrafya testinde bu sene son 6 yılın en iyi ortalaması yapıldı. LYS 3’te Türk dili ve edebiyatı testinde başarı 20,98 ile 2014’ün 18,73’lük ortalamasını geride bıraktı. Tarihte de başarı geçen yıla göre bir soru yükseldi. LYS-2’de fizik, biyoloji ve kimya ortalamalarında büyük bir değişim yaşanmadı, ancak bu testlerin ortalaması birer soru yükseldi. LYS-4’te (sosyal bilimler) felsefe grubu testinde geçmiş 6 yıla göre daha başarılı bir ortalama (10.80) elde edildi. Almanca ve Fransızca’da ortalamaları yükselirken, İngilizce’de düştü. Okul türlerine göre başarıda ise fen liseleri geçmiş yıllarda olduğu gibi MF (Matematik-Fen), TM (Türkçe-Matematik) puan türlerindeki liderliğini korudu. Polis Kolejleri ise TS’de (Türkçe-Sosyal) birinciliği aldı. Ama öğrenci sayısının azlığını da dikkate almakta yarar var.


  Coğrafyada başarı geometride hüsran
  Coğrafyada başarı geometride hüsran
  Coğrafyada başarı geometride hüsran

  Fen liseleri hala en başarılı okul

  ÖSYM’nin hazırladığı okul türlerinin başarı sıralamasında MF ve TM puan türlerinde geçmiş LYS’lerde olduğu gibi en başarılı okul türü fen lisesi oldu. TS’de ise polis kolejleri küçük bir farkla da olsa fen liselerini geride bıraktı. Anadolu liseleri tüm puan türlerinde en büyük aday sayısına sahip olmasına rağmen ilk 10’a girebildi. Uzmanlar okul başarısını değerlendirirken aday sayılarının da göz önüne bulundurulması gerektiğini söylüyor. Çünkü aday sayısı arttıkça ortalamaların yükselme şansı o oranda azalıyor.

  Coğrafyada başarı geometride hüsran

  Kızlar 3 yılda fark attı

  Kız öğrenciler tüm puan türlerinde 2013-2015 grafiğine bakıldığında erkeklerden daha başarılı olduğu görülüyor. 2015’te de durum değişmedi. Bu yıl 476bin 182 erkek, 477 bin 98 kız öğrencinin girdiği LYS’de MF, TM ve TS puan türlerinde kızlar erkekleri geride bıraktı. 2013 ve 2014 cinsiyete göre sınav başarısına bakıldığında kızların başarısı daha iyi anlaşıyor. Özellikle son üç yılda kız ve erkek öğrencilerin ortalamalarındaki fark daha da arttı.

  BARAJI GEÇENLERIN ORANI ARTTI

  Bu sene kolay olarak nitelendirilen sorular nedeniyle 180 barajını geçen öğrenci sayısında oransal olarak 2014’e göre büyük bir artış oldu. Uzmanlar sınav hakkında genel bir yorumda bulunmak için barajı geçen adayların sayısının yerine, oransal değerlendirmeler yapılması gerektiğinin altını çiziyor. TM ve TS puan türlerinden barajı geçenlerin oranı genel olarak artarken, MF puan türünde MF-1 hariç, MF-2, MF-3 ve MF-4’te barajı geçen öğrencilerin oranında 2014’e göre yükselme yaşandı. MF-1’de barajı geçen adayların oranı ise geçen yılla kıyaslandığında sabit kaldı. TM’de son 3 yılın grafiğine bakıldığında özellikle TM-2 ve TM-3’te yüzde 5’lere yaklaşan oransal artış göze çarpıyor. Bu yıl TM-1’de ise 2013 ile aynı orana gelindiği ve 2014’ün geride yüzde 2,2’lik bir farkla geride bırakıldığı görülüyor. TS-1 ve TS-2’de 2013’ten beri barajı geçenlerin oranlarında yüzde 5-7 arasında değişen bir artış söz konusu.

  2010-2015 testlerinin karşılaştırılması

  LYS-1 (MATEMATİK-GEOMETRİ)
  LYS-1’e 757 bin 768 aday katıldı. Matematik 50, geometriden 30 soru soruldu. 2010-2015 arası test ortalamalarına bakıldığında matematik testinde en iyi ortalama 15.12 ile 2011’de yakalandı. 2015 ve 2014 ise 9.72’lik ortalamayla en başarısız yıllar olarak karşımıza çıkıyor. Geometri testinde en başarısız yıl ise 3.78 ortalama ile 2015 oldu. Bu yıl geometri ortalamasında 2014’e göre neredeyse 2 soruluk bir düşüş yaşandı.

  LYS-2 (FEN BİLİMLERİ)
  Fizik, kimya ve biyoloji testlerinde 30’ar soru çıkıyor. Bu yıl LYS-2’ye 400 bin 610 aday katıldı. 2010-2015 arası testlerin ortalamalarına bakıldığında fizikte en iyi ortalamanın 9.79 ile 2012’de yapıldığı görülüyor. Kimyada en başarılı yıl ise 14.1 ortalama ile 2010 LYS. Biyolojide 12’lik en iyi ortalama yine 2010’da yakalandı. Bu yıl tüm test ortalamalarında birer soruluk artış yaşandı.

  LYS-3 (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-COĞRAFYA-1)
  2015’te LYS-3’te 737 bin 908 aday ter döktü. Adaylara Türk dili ve edebiyatından 56, coğrafya-1’de ise 24 soru yöneltildi. 2010-2015 arası testlerin ortalamalarına bakıldığında Türk dili ve edebiyatı testinden en başarılı yıl 27,6 ile 2010 LYS. Bu testte en az ortalama ise 18,73 ile 2014-LYS yapıldı. Coğrafya- 1 testinde 2015-LYS ise 10,2 ortalama ile en başarılı yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıl 2010’daki ortalamanın bile küçük bir farkla da olsa geride kaldığı görülüyor. Adayların coğrafya-1’de en başarısız olduğu yıllar ise 7.61’lik aynı ortalama ile 2012 ve 2013. Coğrafya-1 bu yıl en büyük başarının elde edildiği testlerin başında yer alıyor.

  LYS-4 (SOSYAL BİLİMLER)
  454 bin 142 adayın girdiği tarih, coğrafya ve felsefe grubu testlerinden oluşuyor. Tarihte 44, coğrafya 2’de 14 ve felsefe grubu testlerinde 32 soru soruluyor. 2010-2015 arası testleri arasında tarih testinde en başarılı yıl 17.81 ortalama 2011 LYS. Coğrafya-2 testinde en iyi ortalama 7.8 ile 2010 LYS’ye ait. Felsefe grubu testinde en başarılı yıl ise 10.80 ile 2015 LYS. Bu yıl felsefe grubu testlerinde son 6 yıl içerisinde en iyi ortalama yakalandı. 2012’de bu testte ortalama 6.86’a kadar düşse de 2013’ten sonra hızlı bir toparlanma yaşandığı görülüyor.

  LYS-5 (YABANCI DİL)
  Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinde 80’er soru yer alıyor. Bu yıl Almanca'da ortalama 1 ve Fransızca’da ise 3 soru yükseldi, İngilizce ise 1 soru düştü.

  Coğrafyada başarı geometride hüsran

  OKUDUĞUMUZU ANLAMIYOR EĞİTİMDE BOCALIYORUZ

  Coğrafyada başarı geometride hüsran“Okuduğunu anlamayan öğrencilerden geometride başarı beklemeyiz”
  Prof. Dr. Ural Akbulut (ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Başkanı):
  Geometride çok kötü durumdayız. Matematik ve fen bilimlerinde de LYS ortalamalarında soruların zorluğuna göre dalgalanmalar da olsa iyiye gittiğimiz söylemek çok güç. PISA matematik testinde Vietnam’ın bile gerisindeyiz. PISA okuma testindeki sıralamamız da hiç iyi değil. Öğrencilerimiz okuduğunu anlamadığı için matematik sorularını çözemiyor. Bir problem sorusuyla karşılaşınca bocalıyorlar. Fen bilimlerinde yeterince donanımlı eğitimci yetiştiremiyoruz. Eğer öğretmenlerimiz yeterli olmazsa, bilimde atılım yapmak imkansız. İşte tüm bunlar özellikle matematik, geometri ve fen bilimlerindeki düşük ortalamanın nedenini açıklıyor.

  Coğrafyada başarı geometride hüsran“Sadece LYS eğitim hakkında yorum yapmak için yeterli değil”
  Prof. Dr. Öktem Vardar (TED Üniversitesi Rektörü):
  Açıkçası LYS sonuçları mutlak anlamda eğitim sistemi konusunda konuşmak içinyeterli değil. Bir sıralama sınavının ‘Türkiye’de eğitim nereye gidiyor’ sorusunda cevap verebileceğini düşünmüyorum. Tek tipsıralama sınavları eğitim kalitesini ölçmek için yeterli değil ne yazık ki. Ülkemizde fen bilimleri alanında genel bir ilgisizlik var. Ancak dünyanın gelişmiş ülkelerinde de benzer bir durum söz konusu. Mesela fen alanlarına ABD’de de ilgi azalıyor. Çin’de ise aksine fen bilimleri ve matematiğe karşı yoğun bir ilgi söz konusu. Yükseköğretime gelmeden önce ise herkesin belli bir oranda nitelikli matematik eğitimi görmesi gerekiyor ki eğitimde başarımızı bir nebze de olsa sa artırabilelim.

  Coğrafyada başarı geometride hüsran“Daha fazla kişi tercih yapacak”
  Salim Ünsal (Kültür Temel LiseleriEğitim ve Rehberlik Direktörü):
  Geçen yıla göre, matematik ve geometride düşüş var. MF puanı düşük; TM ve TS puanları ise beklenenden yüksek. Buna rağmen geçen yıla oranla sıralamalarda geride kalmışlar. Geçen sene barajı geçen aday sayıları MF türlerinde 235 bin ile 251 bin arasındayken, bu sene 250-263 bin aday içerisinde yer alıyor. MF puan türünde yaklaşık 12 bin daha fazla aday barajı geçebilmiş. Özellikle TM 3’te 55 bin civarında artış var. Edebiyat sorularının kolay olması barajı geçme oranını arttırmış. TS’de geçen sene en yüksek 430’du. Bu yıl TS’de 50 bin daha fazla aday barajı geçebilmiş. Bu artışlar tercihlere yansıyacak. Tercih yapan aday sayısında artış bekliyoruz. Hem barajı geçen aday sayısının artışı hem de mezun olduktan sonra bir yıl daha beklememek için adayların daha çok tercih bildiriminde bulunabileceği düşüncesindeyim.

  Etiketler: lys , ygs , test , sınav , egitim , coğrafya , geometri
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı