Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Çin kurşun kalemlerine antidamping soruşturması

  A.A.
  11 Ağustos 2006 - 11:05Son Güncelleme : 11 Ağustos 2006 - 11:05

  Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), aslen Çin menşeli olan ancak, Tayland malı olarak Türkiye'ye sokulan ve antidamping kapsamında bulunan “garfitli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri” ile ilgili soruşturma başlattı.

  DTM'nin “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  Tebliğde, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9609.10 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “grafitli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri” için dampinge karşı önlem alındığı hatırlatıldı.
  Ancak, CHC için önlem alınmasından sonra Tayland'dan söz konusu ürünün ithalatında artış görülmesi üzerine, Tayland gümrüklerinin önlem konusu ürün için Türkiye'ye ilişkin ihracat rakamlarının Türkiye'deki ithalat kayıtlarında belirtilen rakamların çok altında olduğu tespit edildi. Ayrıca, Tayland'da yerleşik olan ve “grafitli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri”nin Türkiye'ye ihracatını yaptığı bilinen bir firma tarafından hazırlanan Üretici Sertifikası'nda üretime ilişkin işlemler olarak laklama, baş kısmının boyanması, sivriltme (açma) ve paketleme işlemleri belirtildiği, oysa söz konusu ürünün üretiminde esaslı maliyet unsurunu lataların imalatına kadar olan evrenin oluşturduğu boyama ve açma/paketleme işlemlerinin maliyet içindeki payının çok düşük olduğuna da dikkat çekildi.
  Bu durumun, aslen ÇHC menşeli olduğu düşünülen ürünlerin Tayland menşeli olarak Türkiye'ye sokulmak sureti ile mevcut damping önleminin etkisiz kılınmasına yönelik işlemlerin varlığına işaret ettiği belirtilen tebliğde, yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Tayland menşeli söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca, ilgili yönetmelik çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.
  Söz konusu soruşturma ise Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek.
  Soruşturma için gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla, söz konusu maddenin Tayland'da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara soru formları gönderilecek. Tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekiyor. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekiyor.
  Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye'deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecek.
  Soru formuna yanıt verme süresi, formun gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gün olarak belirlendi. Sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlı olacak.
  Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekiyor.
  Taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacak.
  Soruşturma süresince başvuru konusu malların ithalatından, etkisiz kılındığı öngörülen önlem tutarı kadar teminat alınmasına karar verilebilecek. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası olmayacak.
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı