Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

CHP’nin zorunlu askerlikle ilgili ilginç ve önemli teklifi

SALI günü bu köşede Afyon’daki mühimmat deposu patlamasını ele alırken, Türkiye’nin artık zorunlu askerlik uygulamasını bırakabilecek olgunluğa ve zenginliğe geldiğini söyledim.

Aynı gün CHP milletvekili ve emekli büyükelçi Osman Korutürk aradı, ‘Tam da sizin söylediğiniz şeyleri biz vakti zamanında önerdik’ dedi. Maalesef, Cumhuriyet Halk Partisi’nin zorunlu askerliği kaldırmak veya azaltmaktan söz eden bir önerisi olduğunu o güne kadar duymamıştım. Korutürk’ten bana bu öneriyi göndermesini rica ettim, o da önerinin ana hatlarını içeren bir bilgi notu gönderdi.

Dilerseniz önce bu bilgi notuna bakalım, sonra konu üzerinde biraz daha konuşalım:

- Birliklerin harbe hazırlık seviyelerinin kriz yönetimi içinde yükseltilmesini, stratejik reaksiyon ve takviye kuvvetleri ile takviyesini öngören daha küçük, ancak daha güçlü, muharebe etkin ve çevik bir askeri yapıya geçilmelidir.

- Buna bağlı olarak, TSK’da seferberlik ilanına gerek olmadan yürütülebilecek harekât görevlerinde kullanılmak üzere barış şartlarında gereken caydırıcı güce sahip uygun çapta ve miktarda harekâta hazır bir profesyonel birlik yapılanmasına geçilmelidir.

- Zorunlu askerlik hizmeti ile terörle mücadele görevini ayırt etme zamanı gelmiş geçmektedir.

- Hiçbir şekilde yükümlüler barış koşullarındaki “harekât görevlerinde” veya son olarak 25 gencimizi şehit verdiğimiz talihsiz olayda olduğu gibi “bedelsiz iş gücü” olarak idari ve hizmet alanlarında kullanılmamalıdır.

- Bu kapsamda alınması gereken bir diğer bir önemli adım da, Jandarma Teşkilatı içinde “yükümlülerin”, yani zorunlu askerlik görevini yapan gençlerin kullanılmasına son verilmesidir. 1 Temmuz 2012 itibari ile Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yer alan personel mevcutlarına göre J.Gn.K.lığındaki yükümlü personel sayısı 130.864’tür.

- Askerlik süresi ilk aşamada 15 aydan 9 aya indirilmelidir. TSK’de gerçekleştirilecek yeni kuvvet yapısı ve yükümlülerin askerlik hizmetinin sadece eğitimle sınırlandırılması tamamlandığında, bu süre 6 aya kadar çekilecektir.

- 18-20 yaşları arasındaki gençler askerlik nedeni ile kalıcı bir iş sahibi olamamaktadırlar. Bu nedenle Askerlik yaşı da 18’e çekilerek özellikle yüksek öğrenime devam edemeyecek gençlerin 6 aylık askerliğin ardından zaman kaybetmeden hayata hazırlanmaları sağlanmalıdır.

- Diğer önemli husus ise gençlerin askerlik hizmetleri süresince SGK aidatları borçlanmaya gerek kalmadan devlet tarafından karşılanması gereğidir.

- SGK kaydı olmayan yükümlülerin de silâhaltına alındıkları günden itibaren SGK’ya kaydı yapılarak aidatları devlet tarafından karşılanmalıdır.

- Birinci Derecede Aile efradı SGK kapsamında olmayan veya Askerlik hizmeti nedeniyle düzenli gelir şansı kalmayan ailelerin sosyal hukuk devleti anlayışı içinde “Aile Sigortası”ndan yararlanmaları sağlanmalıdır.

Acaba hükümet CHP’nin önerisini neden dinlemedi

ASLINDA bakacak olursanız, CHP’nin zorunlu askerlikle ilgili önerisi hiç de öyle elin tersiyle itilecek cinsten değil. Bence gayet yapıcı ve ülkemizde yaşayan bütün erkeklerin ya içinden geçtiği ya da geçeceği bir travmatik dönemle ilgili tedavi edici bir öneri.

Gerçekten de işin kritik yanı, zorunlu askerliğe duyulan ihtiyacın azalması. Bunun için önce Jandarma’nın tamamen TSK bünyesinden ayrılması, sonra da ordu mevcudunun ne derece azaltılıp ordunun nasıl modernize edileceği konuşulmalı. Bana göre CHP’nin de önerdiği gibi belli bir plan dahilinde tedricen profesyonel orduya dönüşebiliriz. Kadın erkek farkı gözetmeden gençlerimizi belli bir yaş aralığında (mesela 18-30) askerlik mesleğine teşvik edebilir, daha sonra da onların sivil hayata uyum sağlamaları için türlü çeşitli eğitim programları yapabiliriz.

Ama görüyorsunuz, bu öneri CHP tarafından 2011 yılının 16 Aralık günü bir basın toplantısıyla duyurulmuş, hükümet kanadı önerinin üzerinde bile durmamış.
(Benim haberim olmadı bu öneriden, bir olasılıktır, belki hükümetin de haberi olmamıştır.)

Keşke ciddiye alınsa, tartışılsa ve hayata geçse bu öneri.

X