Gündem Haberleri

    CHP ekonomi raporu: Yüzde 5 büyümeyle AB'yi 40 yılda yakalarız

    ANKA
    17.01.2006 - 12:55 | Son Güncelleme:

    CHP ekonomi kurmayları Türkiye’nin hükümetin yüzde 5 kalkınma hedefiyle ancak 2045 yılında AB’nin refah düzeyine ulaşabileceğini, bu hedefin Türk toplumunun özlemlerini yansıtmadığını iddia etti.

    CHP ekonomi kurmayları Türkiye’nin AB’yi 2029 yılında yakalaması için onyıllar boyu yüzde 7 büyüme sağlayacak politikalara geçmesini önerdi.

    CHP AKP iktidarının "Ekonomide 12 Temel Hatası" ve bundan kaynaklanan 12 temel olumsuzluk konulu bir araştırma yayımladı. Araştırma CHP Genel Sekreter Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun koordinatörlüğünde parti yöneticileri Mustafa Özyürek, Bihlun Tamaylıgil, Prof.Dr.Oğuz Oyan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muğla Milletvekili Gürol Ergin tarafından hazırlanan CHP Ekonomi Bülteni’nin 97’nci sayısında yayımlandı. Araştırmada, "Eğer Türkiye ekonomisi önümüzdeki yıllarda AKP iktidarının öngördüğü gibi yıllık yüzde 5 hızla büyürse, ülkemiz ancak 2045 yılında AB vatandaşlarının bugünkü ortalama refah düzeyine ulaşabilir" görüşüne yer verildi.

    "AKP İktidarının Ekonomide 12 Temel Hatası" başlıklı araştırmada, bu hataların şu alanlarda görüldüğü iddia edildi: "IMF ile tam teslimiyetçi ilişkiye girilmesi, sıcak paranın ülkeye kontrolsüz girişine seyirci kalınması, aşırı düşük kura duyarsız kalınması, reel ekonomi ve üretimin dışlanması, kamu yatırımlarının rafa kaldırılması, özelleştirmede talan ve yabancılaştırmanın bayrak yapılması, çarpık ve adaletsiz vergi düzeninin sürdürülmesi, tarım ve hayvancılığa desteğin asgariye indirilmesi, sosyal devlet kurum ve duyarlılıklarının geriletilmesi, sırtını sermayeye dayaması çalışanları ve emeklileri ezmesi, ülkenin doğu ve güneydoğusunun unutulması, kuralsızlık hukuksuzluk ve yolsuzluklara teslim olunması."

    Bültende, ekonomide 12 hatadan kaynaklanan "12 Temel Olumsuzluk" ise şöyle sayıldı: "Devleti saran borç batağı cumhuriyet tarihi rekoru kırdı, bütçenin faize tutsaklığı devam etti, dış ticaret açığı cumhuriyet tarihi rekoru kırdı, cari açık cumhuriyet tarihi rekoru kırdı, kayıtdışı düzen yaygınlaştı rekabet ortamı geriledi, ulusal sanayi sahipsiz kobiler desteksiz kaldı, vatandaş kredi borcu ve faizi batağında tükendi, büyüme, istihdama yeterli katkı sağlamadı, işsizlik patladı, yoksullaşma yaygınlaştı sosyalb bunalıma dönüştü, gelir dağılımında adaletsizlik daha da arttı, kalkınmada bölgeler arası dengesbizlik daha da derinleşti, tarım ve hayvancılık çöktü, çitfçinin yoksulluğu arttı."
    2006 bütçesinin çatısını oluşturan ancak TBMM’nin onayına sunulmayan "2006-2008 dönemi programının" ekonominin bu dönemde yüzde 5 oranında büyümesini öngördüğünü kaydeden CHP kurmayları, şu görüşü savundular: "Bu kısır, yetersiz bir büyüme hızıdır. Yüzde 5’lik bu yetersiz büyüme hızı, AKP iktidarının ufuksuz, iddiasız, dar vizyonunun, sadece günü kurtarma anlayışının ürünüdür. Eğer ulusal ekonomimiz önümüzdeki gelecek yıllarda, yüzde 5’lik büyüme hızıyla yetinirse, GSMH ancak 14 yıl sonra bugünkü fiyatlarla (reel fiyatlarla) ikiye katlanabilir, kişi başına GSMH, yani insanlarımızın refah düzeyi ise, (ülkemizde yıllık nüfus artış hızının ortalama yüzde 1 ile sınırlı kalması kaydıyla) ancak 40 yılda, yani 2045 yılında, AB vatandaşlarının bugünkü ortalama refah düzeyine ulaşabilir. Toplumumuzun geleceğe yönelik umudu, ve beklentisi, büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye iddiası ve özlemi bu değildir, bu olamaz. Belli ki AKP iktidarı, Türkiye toplumunu tanımamakta, onun dinamizmi, iradesi ve vizyonuyla, frekansları uyuşmamaktadır."

    KALKINMA HIZI YÜZDE 7 OLMALI

    Araştırmada Türkiye’nin bilgi çağı olanaklarını kullanarak onyıllar boyunca yüzde 7 kalkınma hızıyla büyümesi gerektiğini savunurken böylece 24 yılda, yani 2029 yılında AB vatandaşlarının bugünkü ortalama refah düzeyine ulaşabileceği kaydedildi. CHP kurmayları araştırmalarında şu sonuçlara yer verdiler:

    "-Faiz dışı fazla oranı yüzde 3’lere çekilmelidir.

    -Kamu kesimi dış borçları uzlaşmayla yeni geri ödeme takvimine bağlanmalıdır.

    -Ekonomide teknolojik yapılanmanın sağlanması ve verimliliğin artmasının yeterince ek istihdam yaratılmasının, bölgesel dengesizliklerin aşılmasının tek çıkış yolu yeterli ve yerinde yatırımdır. Bu nedenle, bu yıl ve gelecek uzun yıllar bütçenin en az yüzde 15’I kamu kesimi sabit yatırımlarına tahsis edilmelidir.

    -AB kaynaklarını kendi doğusuna cömertçe aktarmayı 2007- 2013 bütçesiyle kabul etti. Biz de kendimize bundan bir ders çıkarmalıyız. Ülkemizin geri kalmış yöreleirndeki insanlarımızın feryadını duymalıyız.

    -Gelecek 10 yıl boyunca her yıl ortalama 1,5 milyon ek istihdam yaratılmalıdır. On yıl sonunda gerçek işsizlik oranı yüzde 5’in altına çekilmelidir.

    -Verimli istihdam yaratacak yatırımlar özendirilmelidir, Gençlere İş ve İstihdam (GİP) projeleri başlatılmalıdır.

    -Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da beş yıl süreli, 300 bin kişiye asgari ücret düzeyinde istihdam sağlayacak Kırsal Kesim Geçici İstihdam Projesi uygulamasına geçilmelidir.

    -Gelir dağılımındaki çarpıklığın hızla aşılması, sosyal adaletin sağlanması ve eşitsizliklerin asgariye indirilmesi için üst ve alt yüzde 20’lik gelir grupları arasındaki uçurum beş yılda 10 puan kapatılmalıdır."

     

    Etiketler:
    

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı