Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Cezalar kesiliyor ama ödeyen yok

HER yıl milyarlarca YTL’lik ceza kesiliyor ama bunun çok az bir kısmı tahsil edilebiliyor.

2005 yılında da; yargı para cezası, idari para cezası, trafik para cezası vs. olarak 8 milyar 874 milyon YTL ceza tahakkuk etmiş, fakat bunun yüzde 20’si ancak tahsil edilebilmiş.

VERGİ CEZASININ YÜZDE 4’Ü

Vergi cezalarına gelince, durum daha vahim. Önce, son 3 yılda, tahakkuk eden ve tahsil edilen ceza tutarını gösteren tabloya bir bakalım.

Tablodan da fark edileceği gibi, tahakkuk eden vergi cezalarının, /images/100/0x0/55eaa5e9f018fbb8f88dbe76yaklaşık yüzde 4’ü tahsil edilebiliyor.

KESİLEN VE ÖDENEN

Konunun yabancısı olanlar için, kısa bir açıklama yapalım.

Vergi inceleme elemanları, her yıl mükelleflerin yaklaşık yüzde 2’sini inceliyorlar. İnceleme sonucu buldukları, eksik bildirilen ya da hiç bildirilmeyen tutar varsa buna "matrah farkı" deniliyor.

Bulunan matrah farkı üzerinden, vergi daireleri vergi ve ceza kesiyor.

Mükelleflerin büyük kısmı, gelen vergi ve ceza için "uzlaşma" istiyorlar. Belli bir tutarda anlaşmaya varılırsa, anlaşmaya varılan o tutar tahakkuk ediyor.

Bir kısmı da itiraz ediyor. İtiraz edenlerin (dava açanların), davayı kaybetmeleri halinde, kesinleşen vergi ve ceza tutarları, tahakkuk ediyor.

Uzlaşma ya da dava sonucu ya da dava açılmadığı için kesinleşen cezalara "tahakkuk eden ceza tutarı" deniliyor (Buna gecikme faizi veya gecikme zammı dahil değil).

Tahakkuk eden yani kesinleşen cezaya karşı, dava açma hakkı da yok. Ödenmesi gerekiyor.

Tabloda belirtilen bu cezaların, son üç yıldır ancak yüzde 4’ü tahsil edilebilmiş!..

Özetle, kesinleşen cezanın büyük kısmı uzlaşma veya dava açma yolu ile kalkıyor. Kalan yani tahakkuk eden 5-6 milyar YTL’lik cezaların da ancak yüzde 4’ü tahsil edilebiliyor.

DAHA KÖTÜSÜ DE VAR

Şimdi bunu okuyunca "Demek kesinleşen cezaların çoğu uzlaşma ya da yargıda kalkıyor. Kalkmayıp kesinleşenlerin de yüzde 4’ü tahsil edilebiliyor. Eyvah durum çok kötü..." diye düşünebilirsiniz.

Daha kötüsü de var. Anayasa Mahkemesi 20 Ekim 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile "vergi ziyaı" cezasını iptal etti. Buna bağlı olarak, "vergi kaçakçılığı" para cezası da iptal oldu.

Yakında yeni bir yasa çıkartılıp, geriye dönük ve öncekine göre hafifletilmiş bir vergi cezası getirilecek. Geriye dönük olması nedeniyle, bu ceza da Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilirse, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları, 2006’da ve izleyen yıllarda incelenip, matrah farkı bulunduğunda, hiç vergi cezası kesilemeyecek. Kesilenler de kalkacak!..

Vergi kaçırana, vergi cezası kesilemeyince, vergisini ödeyenlerin de kafası iyice karışacak...

Özetle, fıkra gibi bir olay!...
X