Ceyda Hanım fuarda İTO’ya meslek lisesi silahı çekti

Sadi ÖZDEMİR
01.07.2007 - 02:00 | Son Güncelleme:

CNR Holding’in patronu Ceyda Erem, İTO’ya karşı üç koldan atağa kalktı. Erem avukatı aracılığı ile Milli Emlak’a ve Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, İTO iştiraki İDTM A.Ş.’nin işlettiği hollerin yerine CNR Meslek Lisesi yaptırmak istediğini beyan etti.

TOBB’a da; ’İDTM’nin hollerine Maliye her an el koyabilir, İDTM A.Ş. bu alanda fuar yapamaz, izin vermeyin’ diye yazdı.

İSTANBUL Ticaret Odası’nın (İTO), İDTM A.Ş.’ye ait fuar alanlarındaki büyük kiracısı CNR Holding A.Ş.’nin patronu Ceyda Erem, ’ev sahibi’ İTO’ya karşı üç koldan atağa kalktı. Ceyda Erem avukatı aracılığı ile Milli Emlak’a ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) başvurarak, İTO’nun, Dış Ticaret Enstitüsü yaptırmak için 49 yıllığına kiraladığı ancak daha sonra 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci holleri inşa ederek fuar organizasyonuna başladığı alanın, CNR Holding’e tahsisi halinde bu alana fuarcılık sektörüne ara eleman yetiştirmek için CNR Meslek Lisesi yaptıracağını beyan etti. Ayrıca İTO’yu da TOBB’a şikayet ederek; İDTM A.Ş.’nin işlettiği hollere ’alanın tahsis amacının dışında kullanılması nedeniyle’ Maliye Bakanlığı’nın her an el koyabileceğini, bu alanda yapılacak fuarlar için TOBB’un fuar izni vermemesi gerektiğini bildirdi. Ceyda Erem’in bu atakla, İTO’yu uzlaşma masasına oturtmayı amaçladığı ve bu hamlesinin satrançtaki ’şah çekme’ hamlesine benzediği ileri sürülüyor.

MESLEK LİSESİ YAPIP BAĞIŞLARIM: Ceyda Erem’in, Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği 13.06.2007 tarihli dilekçede, "Bakırköy Şevketiye Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan 30/9 pafta, 1221 ada, 187 parselde yer alan 27.181.78 metrekare yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı ve üzerinde sadece lisansüstü dış ticaret enstitisü yapılmak şartıyla İTO lehine irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazın, İTO tarafından İstanbul Dünya Ticaret Merkesi A.Ş. lehine, tahsis amacına aykırı kullandırıldığı tespit edilmiştir. İDTM A.Ş. tarafından İstanbul Fuar Merkezi olarak adlandırılan alandaki 9,10,11 numaralı hollerin fuar alanı olarak kullanılması hukuken mümkün değildir. Taşınmaz üzerindeki tahsisin kalkması ve satış süretiyle işlem tesis edilmemesi halinde iş bu arazilerin müvekkil (CNR Holding A.Ş.) tarafından CNR Meslek Lisesi inşa edilerek MEB’na bağışlanması için kamu menfaati yönünde bakanlığınızca gerekli işlemlerin tesisini takdirlerinize arz ederiz."

BEN AMACA UYGUN KULLANIRIM: CNR Holding A.Ş. adına T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ikinci dilekçede de Hazinece İTO’ya kiralanan sözkonusu taşınmazın amacı dışında kullandığının Milli Emlak yetkililerince tespit edildiği ileri sürülüyor ve şöyle deniyor: "Taşınmazın satılmasına karar verilmesi halinde müvekkil firmanın da satın almaya talip olduğunu ve satış ihalesine katılacağını, satış ihalesinden yazılı olarak haberdar edilmesinin takdirini, taşınmazın satılması hususunda işlem takdir olunmaz ise mevcut tahsisin iptalini ve müvekkilin (CNR Holoding) taşınmaz üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağış sureti ile bakanlığın belirlediği koşullarda fuarcılık sektörü için sektörel Meslek Lisesi inşa etmek istediğini ve bu amaçla bakanlığa da müracaat edildiğini, gereği yapılmak üzere takdirlerine vekaleten arz ederiz."

Okul tartışması nasıl başladı

İTO’nun ’enstitü yapma şartıyla’ Hazine’den kiraladığı arsaya fuar binası yaptığına dair Milli Emlak’a yapılan ihbar üzerine Milli Emlak yetkilileri, arsanın amaç dışı kullanıldığını tespit emiş ancak Eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım ve şimdiki İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, "Arsa amacına uygun kullanılıyor" diye kendilerini savunmuştu. Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Mustafa Ertaş imzasıyla CNR Holding’in avukatlarına gönderilen yazıda "03.11.2006 tarihinde taşınmaz malın mahallinde yapılan tespitte taşınmaz malın irtifak hakkı amacı dışında İDTM tarafından 9-10 nolu fuar merkezi binası ve sahası olarak kullanılmaya devam edildiği belirlenmiştir. İrtifak hakkı bedelleri hak lehtarı İTO tarafından düzenli olarak ödenmektedir. Bahsi geçen kullanım, idaremiz bilgisi ve izni dışında gerçekleşmiştir" denilmişti.

TOBB’a, ’Eğer izin verirseniz 30 fuar tehlikede’ dilekçesi

KISA süre önce CNR Holding’in fuarcılık şirketlerinin kiralama yoluyla ya da doğrudan yaptığı fuarların tehlikeye girebileceği konuşulurken, Ceyda Erem’in son atağı ile bu defa İTO iştiraki İDTM A.Ş.’nin işlettiği 9, 10 ve 11’inci hollerde yapılacak 30’a yakın fuarın tehlikeye girebileceği ileri sürülüyor. CNR Holding A.Ş. bu konuda TOBB Yönetim Kuruluna da bir dilekçeyle başvurdu ve görüşleri savundu: "İDTM A.Ş. tarafından İstanbul Fuar Merkezi olarak adlandırılan bu alanda bulunan 9, 10, 11’inci hollerin fuar alanı olarak kullanılmasının hukuken mümkün olmadığı, yapılan usulsüz işlemlerin, yurtiçinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası nitelikteki fuarlara yetki belgesi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bilgisinde olduğu esastır.. İDTM A.Ş.’ye verilen yetki belgesi gerekli usul ve esaslar açısından yeniden değerlendirilmelidir.. Yurt içinde fuar düzenlenmesine dair 11.12.2005 tarihli ve 158 sayılı TOBB yönetim kurulu kararına dayalı usul ve esaslara aykırı işlemler de bulunanlara uygulanacak yaptırım, ilgilinin vermiş olduğu teminatın irad kaydedilmesi ve düzenleyici yetki belgesi ipütali müeyyidesi sonucunu doğurmaktadır.."

İTO’nun hollerini Unakıtan kurtarır

CNR Holding’in patronu Ceyda Erem’in İTO’ya karşı kalkıştığı atağı sadece Maliye Bakanı Kemal Unakıtan boş çıkarabilir. Çünkü, Milli Emlak sözkonusu alanın tahsis amacı dışında kullanıldığını tespit etmiş ancak İTO da Maliye Bakanlığı’na, daha önce Milli Emlak’ten 49 yıllığına kiraladığı bu arsanın 4916 Sayılı Kanun’un 3/b maddesi gereği satılması talebinde bulunmuştu. Şimdi gözler seçim çalışmaları için seçim bölgesi Eskişehir’e adeta demir atmış olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a döndü.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı