Çetin Emeç Gazetecilik Ödülleri 2015

Hürriyet Haber
14.01.2015 - 16:54 | Son Güncelleme:

Gazeteci Çetin Emeç’in anısına, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hürriyet Gazetesi ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği içinde Haber, Fotoğraf ve Karikatür dallarında başarılı gazetecileri ödüllendiriyor.

ŞARTNAME

ÇETİN EMEÇ ÖDÜLÜ 2015

AMAÇ

Madde 1: Ödülün amacı, Merhum Gazeteci Çetin Emeç'in anısını yaşatmak, halkın bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkının kullanılması adına başarılı gazetecileri teşvik etmek ve onurlandırmaktır.

Madde 2:
Bu amacı gerçekleştirmek için basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi öngörülür.

KAPSAM

Madde 3:
Çetin Emeç Gazetecilik Ödülü tüm gazetecileri kapsar. Değerlendirmede, gazetecilerin meslek ilkelerine uygun davranmaları ve gazetecilik olanaklarını en iyi şekilde kullanmaları dikkate alınır.

Ödüller,

a) haber
b) fotoğraf
c) karikatür
dallarında birer gazeteciye verilir.


BAŞVURU

Madde 4:

a) Gazeteciler 1 Ocak 2014 - 1 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılmış ve yayınlanmış haberleriyle ödüle aday olabilirler.

b) Adaylar doğrudan başvurabilecekleri gibi, gazetelerin yazı işleri müdürleri, iletişim fakültelerinin öğretim üyeleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından da aday gösterilebilirler. Her aday tek bir çalışma ile katılabilir veya önerilebilir. Aday gösterilen çalışmalarda çalışma sayısı birden fazla olduğunda yarışmaya katılacak çalışmayla ilgili tercih hakkı çalışma sahibine bırakılır.

c) Adayların geçimini sadece gazetecilikten sağlayan kişiler olması ve yazı dilinin Türkçe olması zorunludur.

d) Yarışmaya katılan kişinin adının çalışmada açıkça belirtilmiş olması ya da imzasız eserlerin yetkili yöneticilerce onaylanmış olması gerekmektedir.

e) Çalışmaların 01.01.2014-01.01.2015 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.

f) Çalışmalar, çalışma sahibinin nüfus cüzdanı örneği ve kısa bir özgeçmişi ile birlikte,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, (Çetin Emeç Ödülü-2015)
Türkocağı Cad. No:1, 34110 Cağaloğlu-ISTANBUL

Adresine 16.02.2015 tarihine kadar, bir asıl olmak üzere 10 nüsha halinde taahhütlü olarak ulaştırılmalı veya elden teslim edilmelidir.

g) İstenen belge veya bilgiler eksik olduğu takdirde katılımcı katılmamış sayılır.

h) Jüri, değerlendirmesini şubat ayı içinde yapar.

i) Ödül Töreni 9 Mart 2015 tarihinde yapılır.

ÖDÜLLER

Madde 5: Çalışması ödüle değer bulunan gazetecilere özel hazırlanmış bir plaket ile ödül sertifikası verilir.

Madde 6: Ödül kazanan gazetecilere ayrıca tablet bilgisayar armağan edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ (İsme göre alfabetik)

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper
Doğan Hızlan,
Fikret Ercan,
Prof. Dr. Haluk Şahin,
Doç. Dr. Mehmet Sağnak,
Özalp Birol,
Öznur Kalender,
Pınar Türenç,
Turgay Olcayto,
Uğur Dündar,
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

2014 yılı içerisinde yayınlanmış çalışmalar değerlendirilecektir.
Son başvuru: 16 Şubat 2015, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Ödül töreni: 9 Mart 2015


İlandır.

Etiketler:
    Sayfa Başı