Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Cep telefonlarında satışla birlikte şikayet de patladı

Erkan ÇELEBİ

Hürriyet'in Tüketici Köşesi'ne 1998'de 15 bin 4 tüketici sorunu ulaştı. En fazla şikayet beyaz eşyada gerçekleşirken, 1998'de satış rekoru kıran cep telefonlarıyla ilgili şikayetlerde de patlama oldu. Son altı yılda köşemiz aracılığıyla hakkını arayan tüketici sayısı, 71 bin 244'ü buldu.

HÜRRİYET'in Tüketici Köşesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yılın sonunda da bir değerlendirme yaptık. Köşemize, 1998 yılında mektup, faks ve internet aracılığıyla toplam 15 bin 4 tüketici şikayeti ulaştı. Geçtiğimiz yıl yıl bu rakkam, 14 bin 61 olarak gerçekleşmişti. Böylece, 1998 yılında yapılan başvurularla beraber, son beş yılda Hürriyet'in Tüketici Köşesi'nin aracılık ettiği tüketici sorunu sayısı da toplam 71 bin 244'e ulaştı.

Arkadaşımız Fadime Çoban, köşemize son bir yılda gelen tüketici şikayetlerini tek tek sınıflandırdı. Böylece, sektör ve ürün bazında bir değerlendirme yapmamıza imkan sağladı. Biz de bugünkü köşemizi, bu değerlendirmenin bir özetine ayırdık. Böyle bir değerlendirmenin tüketici şikayetlerinin hangi sektör ve üründe yoğunlaştığını ortaya koyacağı kanısındayız.

BEYAZ EŞYA

1998 yılı içinde okuyucularımızın yaptığı 15 bin 4 şikayet başvurusunun 2 bin 632 adedi, buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, fırın gibi beyaz eşya ürünleri oluşturdu. Ancak, önceki yıla oranla 1998 yılında beyaz eşya şikayetlerinde az da olsa bir artış gözlendi. Sektörler itibariyle beyaz eşya ürünleriyle ilgili yapılan şikayetler, 1998 yılında yüzde 18.7'den yüzde 19'a çıktı.

Tüketici şikayetlerinin en fazla bu ürünlere yönelik olması, günlük hayatımızda en fazla kullanıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Hemen hemen her evde bu ürünlerden bulunuyor ve sürekli kullanılıyor. Bunun sonucunda da, şikayetler genellikle beyaz eşya ürünleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Toplam 2 bin 848 beyaz eşya şikayetinin yüzde 25'i buzdolabıyla ilgili oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 27.5'a ulaşmıştı. Hürriyet'in Tüketici Köşesi, bu yıl 712 buzdolabı şikayetinin çözümünde aracılık etti. Buzdolabının ardından beyaz eşyayla ilgili tüketici şikayetleri çamaşır makinesinde yoğunlaştı. 1998 yılında, çamaşır makinesi şikayetlerinin tüm beyaz eşlya ürünleri arasındaki payı yüzde 24.5'a ulaştı. Bu oran 1997 yılında yüzde 22 seviyesindeydi.

1998 yılında küçük ev aletleriyle ilgili yapılan şikayetler, bu grubun beyaz eşya şikayetleri arasındaki payının yüzde 18.4 oranında olmasına yol açtı. Şofben ve kombiyle ilgili şikayetlerin payı, yüzde 15.9, bulaşık makinesi ise 16.2 olarak gerçekleşti.

PROMOSYON

1998 yılı, gazetelerin düzenlediği promosyonlarla ilgili şikayetlerin yeniden artışa geçtiği bir yıl oldu. Oysa 1997 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren iniş trendine giren promosyon şikayetleri 1998 yılının başından itibaren artmaya başladı. Bunun sonucunda da, geride bıraktığımız yıl beyaz eşyanın ardından en fazla şikayet edilen grup oldu. Gazete promosyonlarıyla ilgili yapılan şikayetlerin sayısı 2 bin 679 olarak gerçekleşti. Bu da promosyonların payını yüzde 17.9'a ulaştırdı. Geçtiğimiz yıl bu grup 1990 şikayet başvurusuyla genel sıralamada yüzde 14.2 oranında pay almıştı. bunun büyük bölümüden yılın ilk üç ayında gerçekleşmişti.

HİZMET

1997 yılında yaşanan patlama sonucunda yılı, beyaz eşyanın hemen ardından ikinci olarak kapatan hizmet sektöründe, 1998 yılında bir toparlanma gözlendi. Geçtiğimiz yıl Hürriyet'in Tüketici Köşesi'ne hizmetlerle ilgili olarak toplam 1561 müracat yapıldı. Bunun sonucunda da, hizmet sektörüyle ilgili şikayetlerinin, toplam şikayetler içindeki payı yüzde 10.4 olarak gerçekleşti.

Yılın en fazla şikayet alan bir diğer grubu da otomotiv sektörü oldu. Tüketicilerin, otomotiv sektörüyle ilgili şikayetlerinin genel toplam içindeki payı yüzde 6.4'den yüzde 8.6'ya ulaştı. Bunun da nedeni, şikayet sayısının 892'den 1291'e ulaşmasının büyük etkisi oldu.

Yasal düzenlemelerin ardından, sürekmli iniş tirendine giren pazarlama kuruluşlarıyla ilgili şikayetlerde 1998 yılında da gerileme oldu. Pazarlama kuruluşlarıyla ilgili şikayetler, 1341'den 1248'e düştü. Genel toplam içindeki payı da yüzde 9.5'dan yüzde 8.3'e indi.

Geride bıraktığımız yıl, cep telefonu şikayetlerinde patlama yaşandı. Bir yıl içinde cep telefonlarıyla ilgili şikayetler iki katdan fazla arttı. Bunun sonucunda da 1997 yılında 12'ci sırada olan cep telefonları, 6'ncı sıraya kadar yükseldi. Şikayetlerin yüzde 6.5'u cep telefonuyla ilgili olarak gerçekleşti.

ELEKTRONİK

Hürriyet'in Tüketici Köşesi'ne elektronik cihazlarla ilgili olarak yapılan şikayetlerde ise bir azalma gözleniyor. Son bir yıl içinde toplam 789 şikayet başvurusunda bulunuldu. Bu da elektronik cihazlarla ilgili şikayetlerin toplam şikayetler içinde ki payını yüzde 5.3'e düşürdü. Bu yıl da, elektronik cihazlarla ilgili en fazla şikayet, yüzde 44.6'lık payla televizyonda gerçekleşti. Hürriyet'in Tüketici Köşesi'ne 1998 yılında ayrıca 829 mobilya, 752 tekstil, 722 sigorta, 494 ayakkabı, 422 turizm, 392 de ulaştırmayla ilgili şikayet başvurusu yapıldı.

X