Cari denge 1.8 milyar dolar fazla verdi

Hürriyet Haber
09.11.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

Türkiye`nin Ocak-Ağustos döneminde cari işlemler dengesi 1 milyar 812 milyon dolar fazla verdi. Türkiye`nin dış ticaret açığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 74.3 oranında azalarak 3 milyar 691 milyon dolar oldu. Merkez Bankası Ocak-Ağustos dönemine ilişkin ödemeler dengesini açıkladı. Dış ticaret açığında yaşanan gelişmelerin başlıca nedeni olarak ihracat gelirlerinin yüzde 12.5, bavul ticaretinin yüzde 10.5 artmasına karşın, ithalat harcamalarının ise yüzde 22.5 oranında azalması gösterildi. Diğer taraftan, 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde, diğer mal ve hizmetler ile karşılıksız transferlerden elde edilen net gelirler yüzde 28.5 oranında azalarak 5 milyar 503 milyon dolar oldu.Böylelikle, 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 6 milyar 640 milyon dolar açık veren cari işlemler dengesi, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 812 milyon dolar fazla ile sonuçlandı. Türkiye`nin Ocak-Ağustos döneminde ihracat 22 milyar 830 milyon dolar, ithalat 26 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret açığı 3 milyar 691 milyon dolar oldu. Merkez Bankası Ocak-Ağustos dönemine ilişkin ödemeler dengesini açıkladı. 2000 yılın ilk 8 ayında, 1 milyar 786 milyon dolar tutarında bavul ticareti gelirinin de ilave edilmesiyle 20 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat gelirleri, 2001 yılının aynı döneminde 1 milyar 973 milyon dolar tutarındaki bavul ticaretinin katkısı ile 22 milyar 830 milyon dolar oldu. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 354 milyon dolar tutarındaki altın ithalatı da dikkate alındığında, ithalat harcamaları 34 milyar 916 milyon dolara ulaşırken, 2001 yılı aynı döneminde, 570 milyon dolar tutarındaki altın ithalatı da dahil olmak üzere, ithalat harcamaları 26 milyar 521 milyon dolara düştü. Bu gelişmeler sonucunda, 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 14 milyar 338 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 74,3 oranında azalışla 3 milyar 691 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİĞER MAL VE HİZMET GELİR VE GİDERLERİDiğer mal ve hizmet gelirleri ana başlığı altında yer alan turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak, 5 milyar 505 milyon dolar oldu. Faiz gelirleri söz konusu dönemler itibariyle yüzde 16,1 oranında artarak 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Diğer mal ve hizmet gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 oranında azalarak 5 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan diğer mal ve hizmet giderleri incelendiğinde; faiz giderleri yüzde 21,9, turizm giderlerinin yüzde 3,5 oranında artmasına karşın, diğer mal ve hizmet giderleri yüzde 27,5 oranında azaldı. Sonuç olarak bu kalemler sırasıyla 4 milyar 661 dolar, 1 milyar 398 dolar ve 3 milyar 571 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde, karşılıksız transferler kalemi içerisinde yer alan işçi gelirleri yüzde 36,1 oranında azalarak, 1 milyar 953 milyon dolar oldu. SERMAYE HAREKETLERİDoğrudan yatırım işlemlerinde, yurtdışında yerleşik kişilerin yurtiçinde yaptıkları net yatırım bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 990 milyon dolar artarak 2 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışında yaptıkları net yatırım 358 milyon dolar azalarak 354 milyon dolar oldu. Sonuç itibariyle, doğrudan yatırımlar net 1 milyar 881 milyon dolar giriş gösterdi Portföy yatırımları kalemine ilişkin gelişmeler incelendiğinde; uluslararası sermaye piyasalarından, 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 5 milyar 327 milyon dolar tutarında tahvil ihracı yoluyla net borçlanma gerçekleştirilirken, 2001 yılının aynı döneminde 172 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleştirildi. Diğer taraftan, menkul kıymet yatırımlarında yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışında menkul değer alım-satımlarının, söz konusu dönemler itibariyle sırasıyla 268 milyon dolar ve 420 milyon dolar net alımla sonuçlandığı gözlendi. Buna karşın, yurtdışında yerleşiklerin net menkul değer alım-satımlarının, aynı dönemlerde sırasıyla 703 milyon dolar net alım ve 3 milyar 754 milyon dolar net satım gösterdi. Sonuç olarak, portföy yatırımları, 2000 yılının 8 ayında 5 milyar 762 milyon dolar net giriş, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 4 milyar 346 milyon dolar tutarında net çıkışla sonuçlandı. UZUN VADELİ SERMAYEUzun vadeli sermaye hareketlerinde 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 114 milyon dolar net giriş olurken, 2001 yılı aynı döneminde 711 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Bu başlık altında yer alan kalemlerden; uzun vadeli döviz kredisi kullanımları 10 milyar 975 milyon dolardan 8 milyar 57 milyon dolara düşmüş olup, söz konusu azalış, diğer sektörlerin ve bankaların borçlanmasındaki sırasıyla 2 milyar 254 dolar, 1 milyar 122 milyon dolarlık azalıştan kaynaklandı. Anapara geri ödemeleri 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 8 milyar 332 milyon dolardan 9 milyar 36 milyon dolara çıktı. Kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplarında, söz konusu dönemler itibariyle sırasıyla 471 milyon dolar ve 268 milyon dolar artış gözlendi. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETİKısa vadeli sermaye hareketleri-Varlıklar bölümünün, verilen krediler kaleminde 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 150 milyon dolar, 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 135 milyon dolar tutarlarında yurtdışına kredi açıldığı gözlendi. Bankaların yurtdışı muhabirleri nezdindeki döviz mevcutları kaleminde, 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 901 milyon dolar artış, 2001 yılının aynı döneminde 314 milyon ABD doları azalış gözlendi. Kısa vadeli sermaye hareketleri-Yükümlülükler toplam olarak incelendiğinde, 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 4 milyar 28 milyon doları artış, bu yılın aynı döneminde ise 8 milyar 53 milyon dolar azalış oldu. Bunun içerisinde, Bankalarca sağlanan krediler kaleminde 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde net 3 milyar 194 milyon dolar kullanım gerçekleşirken, 2001 yılının aynı döneminde 4 milyar 477 milyon dolar geri ödeme gerçekleşti. Diğer sektörlere ait Ticari krediler kaleminde 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde net 1 milyar 24 milyon dolar kullanım, 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise net 1 milyar 544 milyon dolar geri ödeme oldu. Nakit döviz kredilerinde 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde net 65 milyon doları geri ödeme, 2001`in aynı döneminde ise net 254 milyon doları kullanım gerçekleşti. Sonuç olarak, kısa vadeli yükümlülükler kapsamında yer alan sağlanan krediler kalemi, sırasıyla 4 milyar 224 milyon dolar net kullanım ve 6 milyar 703 milyon dolar net geri ödeme gösterdi. Mevduat hesapları, 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 196 milyon dolar azalırken, 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde de, özellikle, yurtdışında yerleşik bankaların bankalar nezdindeki hesaplarında gözlenen azalışa bağlı olarak 1 milyar 350 milyon dolar tutarında azalış yaşandı. Resmi rezervler 2000 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 960 milyon dolar artarken, 2001 yılının aynı döneminde 3 milyar 117 milyon dolar azaldı.
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı