Bütçe açığı 12 milyar YTL'yi aştı

ANKA
16.10.2007 - 11:27 | Son Güncelleme:

Merkezi Yönetim Bütçesi, yılın 9 ayında 12 milyar 173 milyon YTL açık verdi.

Maliye Bakanlığı, Ocak-Eylül döneminde bütçenin 12 milyar 173 milyon YTL açık verdiğini açıkladı. Böylece bütçe açığının dokuz aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 879 arttığı belirlendi.

Revize yıllık açık hedefi olan 8,5 milyar YTL’yi tutturamayacağı kesinleşen Bakanlık, yeniden yılın başındaki hedef olan 16,8 milyar YTL’ye dönerken, buna göre yıl sonu bütçe açığı hedefinin tutturulacağını bildirdi.

Maliye Bakanlığı, Eylül ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 153 milyar 960 milyon, faiz hariç bütçe giderleri 111 milyar 188 milyon, faiz giderleri 42 milyar 772 milyon YTL olarak gerçekleşti. Dokuz ayda merkezi yönetim bütçe gelirleri 141 milyar 787 milyon YTL olurken, bunun 111 milyar 657 milyonunu vergi gelirleri oluşturdu. Anılan dönemde bütçe açığı 12 milyar 173 milyon, faiz dışı fazla 30 milyar 599 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 879 ARTTI, FDF YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Bu sonuçlara göre geçen yıl dokuz aylık dönemde 129,4 milyar YTL olan harcamalar yüzde 19, 128 milyar YTL olan gelirler yüzde 13,6, 37,6 milyar YTL olan faiz harcamaları yüzde 13,7 artmış oldu. Bütçe açığı 1,3 milyar YTL’den yüzde 879,1 artışla 12,1 milyar YTL’ye fırlarken, geçen yıl 36,2 milyar YTL olan faiz dışı fazla yüzde 15,5 düşüşle 30,5 milyar YTL’ye indi.

Açıklamada ise revize bütçe hedefleri değil yılbaşında belirlenen hedefler esas alınarak, “Yılın ilk dokuz aylık döneminde faiz dışı fazlada 2007 yılı bütçe hedefinin yüzde 84,7’sine ulaşılmıştır. Diğer taraftan, söz konusu dönemde oluşan bütçe açığı yıllık bütçe açığı hedefi olan 16 milyar 830 milyon YTL’nin yüzde 72,3’üne tekabül etmektedir. Bu oran, yılsonu bütçe açığı gerçekleşmesinin bütçe hedefinin altında kalacağını göstermektedir” denildi.

Açıklamaya göre, Ocak-Eylül dönemi bütçe harcamaları içinde, personel giderleri 33 milyar 38 milyon, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri 4 milyar 93 milyon, mal ve hizmet alım giderleri 13 milyar 632 milyon, faiz giderleri 42 milyar 772 milyon, cari transferler 47 milyar 692 milyon, sermaye giderleri 7 milyar 551 milyon, sermaye transferleri 2 milyar 626 milyon, borç verme 2 milyar 557 milyon YTL oldu.

SOSYAL GÜVENLİĞİN FATURASI 24,8 MİLYAR YTL-

Sağlık giderleri 4 milyar 675 milyon, Sosyal Güvenlik Kurumu’na transferler 24 milyar 858 milyon, tarımsal destekleme ödemeleri 5 milyar 126 milyon, KİT sermaye desteği ödemeleri 1 milyar 172 milyon YTL olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirlerinden yerel yönetimlere 9 milyar 699 milyon YTL, fonlara ve diğer paylara ise 2 milyar 756 milyon YTL pay aktarıldığı bildirilen açıklamada, “İlk dokuz aylık dönemde toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 75,1’i, faiz hariç bütçe ödeneklerinin ise yüzde 73,1’e kullanılmıştır” denildi.

 GELİR ARTIŞI YÜZDE 10,7’DE KALDI

Bütçe giderleri yüzde 19 artarken, gelir artışı yüzde 10,7’de kaldı. Dokuz aylık dönemde 141 milyar 787 milyon YTL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri içinde, vergi gelirleri 11 milyar 657 milyon, vergi dışı gelir toplamı 26 milyar 598 milyon, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 237 milyon, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 295 milyon YTL oldu. Açıklamada, “Eylül sonu itibariyle merkezi yönetim bütçe gelirleri tahsilatında, yıllık bütçe hedefinin yüzde 75,4’ü gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirleri yüzde 10,7 oranında artış göstermektedir” denildi.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Ocak-Eylül 2006 döneminde 102 milyar 6 milyon YTL olan vergi tahsilatı, bu yılın aynı döneminde 111 milyar 657 milyon YTL'ye yükseldi. Dokuz aylık tahsilat gelir vergisinde 24 milyar 562 milyon, kurumlar vergisinde 9 milyar 658 milyon, motorlu taşıtlar vergisinde 3 milyar 109 milyon, dahilde alınan KDV'de 12 milyar 530 milyon, ithalde alınan KDV'de 19 milyar 186 milyon YTL oldu. Aynı dönemde özel tüketim vergisi tahsilatıyla 28 milyar 751 milyon, banka ve sigorta muaveleleri vergisinden 2 milyar 320 milyon, damga vergisinden 2 milyar 691 milyon, harçlardan 3 milyar 496 milyon YTL gelir sağladı.

TEDBİRLER SÜRECEK

Dokuz aylık sonuçların değerlendirildiği Maliye açıklamasında şöyle denildi:

“Ocak-Eylül 2007 döneminde bütçe uygulama sonuçları beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmekle birlikte, temel önceliğimiz yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bakanlığımız, önceki yıllar bütçe uygulamalarında olduğu gibi 2007 bütçesini de hükümetimizin ekonomi ve kamu maliyesi politikalarına uygun olarak tam bir kararlılık ve mali disiplin anlayışı içinde uygulamaya devam edecektir. Bu çerçevede, belirlenen hedeflere ulaşılması için, alınan tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi sağlanacaktır. Uygulanan bütçe politikası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomik ve mali istikrarın sürdürülmesinde en önemli araç olacaktır.”

EYLÜL AÇIĞI 3,7 MİLYAR YTL

Bu arada, Eylül ayında bütçe giderleri 18 milyar 142 milyon, faiz hariç bütçe giderleri 12 milyar 349 milyon, faiz giderleri 5 milyar 793 milyon, bütçe gelirleri 14 milyar 396 milyon, vergi gelirleri 12 milyar 335 milyon, bütçe açığı 3 milyar 746 milyon, faiz dışı fazla 2 milyar 47 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada, Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri şöyle değerlendirildi:

“Eylül ayında faiz dışı bütçe ödeneklerinin yüzde 8,1’i kullanılmıştır. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2007’de yıllık bütçe hedefinin yüzde 7,7’si tahsil edilmiştir. Geçen yılın aynı ayında bu oranın yüzde 7,2 olduğu dikkate alındığında gelir performansında kayda değer bir iyileşme olduğu görülmektedir.”


 

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı