Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Bu kur politikasıyla bir yere gidemeyiz

<B>BU</B> konuda çok yazı yazıldı. <B>Dalgalı kur</B> rejiminin Türkiye ekonomisi için iyi bir şey olduğu söyleniyor. <B>IMF</B> de böyle düşünüyor.

Kasım ayından beri dalgalı kur sistemine geçmemiz için IMF ısrarcı oldu. Şubat krizinde de dalgalı kura geçmemiz için dayattılar.

Dalgalı kur rejiminin bir tek faydalı tarafı vardır. Ekonomiden yabancı mali yatırımların yoğun olarak çıktığı dönemlerde sermaye çıkışını disipline sokar. Çıkışın bir maliyeti vardır. Çünkü, sermaye çıktıkça kurlar yükselir. Dolayısıyla, yatırımcı açısından, politik riskler bir yana bırakılırsa, dalgalı kur sisteminde piyasalardan çıkmanın kárlılığı kalmayabilir.

Türkiye'de zaten yabancı mali sermaye çıkışının bir sınırı vardı. O sınır da kolaylıkla idare edilebilirdi. Bizdeki sorun yerli yatırımcıların dövize geçmesiydi. Dalgalı kur sistemine geçerek yerli yatırımcıların dövize geçmelerini teşvik ettik. Şimdi, piyasalarımızda yabancı yatırımcı zaten kalmadı.

BİR ÇALIŞMA

Hazine'nin iç borçları sorunsuzca döndürebilmesi için faizlerin düşmesi gerektiğini herkes kabul ediyor. Fakat, dalgalı kur rejimi faizlerin düşmesinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü, gelecekte kurların nereye gidebileceği konusunda hiçbir fikri olmayan yatırımcılar Türk Lirası yatırımlarında bir risk primi talep ediyorlar. Faizler kurların daha tahmin edilebilir olduğu bir ortama göre daha yüksek seviyelerde oluşuyor.

Dalgalı kur sistemi, enflasyon açısından da tercih edilebilecek bir şey değildir. Teorik bilgiler de, çıplak gözlemler de dalgalı kur sisteminde enflasyonun da kontrol edilebilmesinin daha zor olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği ender iktisatçılardan olan dostum Hasan Ersel'in de içinde olduğu bir grup araştırmacı, Türkiye ekonomisindeki verileri kullanarak kurlardaki değişmenin, oynaklığın ve gecelik faizlerdeki değişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini incelemişler. Bulguları hiç de şaşırtıcı değil. Fakat, rakamsal olarak durumu ortaya koymaları, dalgalı kur sisteminin savunucularını belki biraz düşündürür.

Sonuçlar şöyle özetlenebilir: Döviz kurunun yükselmesi enflasyon oranını artırıcı etki yapmaktadır. İki ay gibi bir sürede kur artışları enflasyona yansıyor. Gecelik faizlerdeki yükselme enflasyonu düşürücü etki yapmaktadır. Döviz kurlarındaki oynaklık enflasyonu artırıyor. Kurlardaki yüzde 1'lik değişim, özel imalat sanayi fiyatlarının ilk iki ay içinde yüzde 0.57 oranında artmasına neden olmaktadır.

BİR YORUM

Araştırmacılar çalışmalarının sonunda şu yorumu yapıyorlar: ‘‘Bulgular,

1. Merkez Bankası'nın faizleri düşürerek iç borçlanmanın sürdürülebilirliğine katkı yapma yönünde bir politika izlemesi, ekonominin diğer karar alıcılarının davranışlarını etkileyerek enflasyonu düşürme politikasının tehlikeye düşebileceğini,

2. Döviz kurlarındaki oynaklığın enflasyonu besleyici etki yarattığını,

göstermektedir.’’

Daha fazla yorum yapmaya gerek yok. Kısacası, herkes kendi evinin önünü süpürse, sokak tertemiz olacaktır. Bu kur politikasıyla bir yere gidemeyeceğimiz açıktır.
X