Borsaya 4 yıl vergi yok

Hürriyet Haber
30.07.1999 - 00:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet, bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek olan yeni Vergi Yasa Tasarısı'nı ele geçirdi. Tasarıyla, hisse senedi kazançlarına 1999 yılı da dahil olmak üzere 2002 sonuna kadar, 4 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanıyor.

Tasarı neleri değiştiriyor?

Tahvil ve mevduat faizleri, özel finans kurumları kár payları ve repo kazançlarına 2002 sonuna kadar beyanname yok.

Mali Milat, ‘Nerden buldun?' üç yıl süre ile erteleniyor.

Hisse senetlerinin satış kazancı 1999 yılı da dahil olmak üzere 31 Aralık 2002 tarihine kadar vergi dışı.

Gayrımenkulleri 4 yıl elinden tutup, daha sonra çıkaranların gelirleri vergi dışı.

Tüccar, serbest meslek sahibi, temettü kazancı elde edenlerin vergileri 2000-2002 yılları arasında 5 puan artıyor.

Kurumlar Vergisi oranı 1 Ocak 2000 tarihinden başlamak üzere yüzde 25'den yüzde 20'ye iniyor.

Gayrımenkul ve iştirak hissesi satış kazanç istisnasını 31 Aralık 2002 tarihine kadar uzuyor.

Fiş, fatura, irsaliye gibi işlemleri yerine getirmediği için dükkan kapama cezaları kalkıyor.

1998 yılında emlakının değerini artıranlara bunu yeniden düşürme olanağı verilecek.

Bakanalar Kurulu'nun Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında yapılacak bugünkü toplantısında görüşülecek olan yeni vergi yasa tasarısını Hürriyet ele geçirdi. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, ‘‘dükkan kapatma cezalarının kaldırılmasından, kurumlar için geçici vergi oranını yüzde 20'ye çekilmesine, bazı kesimlerin vergi yükünü 5 puan artırmaya kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor. Tasarıdaki en büyük değişikliklerden biri ise, hisse senedi alım satımlarından elde edilen gelirlerin 1999 yılı da dahil olmak üzere 2002'ye kadar vergiden muaf tutulması oldu.

‘‘193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’’ adını taşıyan ve 14 maddeden oluşan yeni düzenleme şu önemli hükümleri içeriyor:

Tasarının birinci maddesiyle 1 Ocak 1999 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında, üzerinden tevkif suretiyle vergi ödenen tahvil ve mevduat faizleri, özel finans kurumları kar payları ve repo kazançları için beyanname verilmemesi sağlanıyor ve başka nedenle beyanname verilmesi halinde bunların kaydedilmesini önlüyor.

NEREDEN BULDUN ERTELENDİ

‘‘Nereden buldu?’’ diye de adlandırılan Mali Milat üç yıl süre ile ertelenirken, 2002 yılı sonuna kadar gelirlerin vergilendirilmesinin, yasada belirtilen kazançlar üzerinden olması hükme bağlanıyor. Böylece mükellefin harcama ve tasarrufları üzerinden vergi alınmayacak. Bu düzenleme kredi kartlarının takibi suretiyle yapılacak vergilendirmenin yarattığı korkuyu gidermeye yönelik olarak kabul ediliyor.

BORSA VERGİ DIŞI

Bu çerçevede borsada kayıtlı olan hisselerin satış kazancı 1999 yılı da dahil olmak üzere 31 Aralık 2002 tarihine kadar vergi dışı bırakılıyor. Gayrımenkulleri 4 yıl elinden tutup, daha sonra çıkaranların gelirleri de vergi dışı tutuluyor.

YÜKÜ ARTANLAR

Tasarı, Kurumlar Vergisinde yaptığı yeni düzenleme ile bazı kesimlere sağlanan kolaylığın getireceği gelir azalmasını önlemek için tüccar, serbest meslek sahibi, temettü kazancı elde edenlerin vergilerini 2000-2002 yılları arasında 5 puan artırıyor. Böylece bu kesimlerin vergi yükü yüzde 12.5 ile yüzde 33 arasında artmış oluyor.

KURUMLAR VERGİSİ DÜŞÜYOR

Kurumlar Vergisi Yasasında yapılacak bir başka düzenleme ile de 1 Ocak 2000 tarihinden başlamak üzere yüzde 25'den yüzde 20'ye indiriliyor. Bakanlar Kurulu'na da bu oranları daha da artırma veya indirme yetkisi veriliyor.

GAYRIMENKULU SATIŞINA İSTİSNA

Gayrımenkul ve iştirak hissesi satış kazanç istisnasını 31 Aralık 2002 tarihine kadar uzatan tasarı, aynı tarihe kadar gayrımenkullerini satıp sermayeye katanları, bu gelirleri için v11ergi ödemekten muaf tutuyor ve bu uygulamayı sermaye 5 milyon dolar olan yeni kurulacak yabancı şirketler için de geçerli kılıyor. Tasarı, şirketlerin, 2002 yılına kadar uygulanmaları kaydıyla, sermaye artırımı sırasında çıkardıkları hisse senetlerinin satışından elde ettikleri kazançlarının, gelir vergisi stopajına dahil edilmesinin önüne geçiyor.

İŞYERİ KAPATMAYA SON

Vergi Usul Yasası'nda yapılan değişikliklerle de vergi cezalarında, vergi daireleriyle yeniden uzlaşmaya gitme olanağı veriyor; fiş, fatura, irsaliye gibi işlemleri yerine getirmediği için dükkan kapama cezalarını ortadan kaldırıyor. Böylece özellikle küçük esnafı ilgilendiren işyeri kapatma cezası tarihe karışmış oluyor.

EMLAK VERGİSİNDE RAYİÇ BEDEL

Emlak Yasasında yapılacak düzünleme ile de emlak vergilerinin günün rayiç bedeli üzerinden ödenmesi sağlanıyor, 1998 yılında emlakının değerini artıranlara bunu yeniden düşürme olanağı veriliyor. Ancak, bu düşürmeler dolayısıyla herhangi bir iade sözkonusu edilmiyor. Emlak vergilerinin yeniden değerlenmesi oranı da enflasyonun yarısı kadar artırılıyor. Çöp vergisinin de emlak vergisi ile birlikte ödenmesi yolu da açılıyor.Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı