Borsanın gelir fazlası bütçeye gidecek

Hürriyet Haber
20 Ekim 2005 - 00:00Son Güncelleme : 19 Ekim 2005 - 20:28

ÜST kurullar ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) 3 ayda bir oluşan gelir fazlaları bütçeye aktarılacak. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda değişiklik yapan tasarıyla döner sermayelerin tasfiyesinden vazgeçilerek, yeniden yapılandırılmaları öngörüldü

. Kamu kurumlarındaki araştırma planlama ve koordinasyon birimleri kaldırılırken, strateji geliştirme birimleri oluşturulacak. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, tam olarak yürürlüğe girmeden AB’ye uyum gerekçesiyle değiştiriliyor. Merkezi yönetim bütçesi esası getirilen 2006 yılı bütçesinin uyumsuzluğu nedeniyle hem anayasadaki bütçe hükümlerini değiştiren teklifin hem de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda değişiklik yapan tasarının bütçeden önce TBMM’den geçirilmesi gerekiyor. Tasarıyla kanunda yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin sayısı 54’ten 52’ye, üniversiteler hariç olmak üzere özel bütçeli idarelerin sayısı da 49’dan 29’a düşürülüyor. Merkezi bütçe kapsamında yer alacak kurul sayısı da kapatılan Şeker Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsam dışında bırakılarak 8’e indiriliyor. Harcama yetkisine en üst yöneticinin yetkili olmasına yönelik maddede yapılan değişiklikle, üst yöneticinin belirleyeceği kişilerin mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü ile harcama yetkisine sahip olabilmesine olanak tanınıyor. Ödemelerde öncelik verilecek harcamalar arasına ilama bağlı borçlar, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek külfet getirecek borçlar da dahil ediliyor.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı