« Hürriyet.com.tr

"Bize en çok sömürülmüş ülke deyin"

Türkiye, çok büyük bir organizasyona imza attı; Birleşmiş Milletler’e üye, “en az gelişmiş ülkeler” zirve toplantısına ev sahipliği yaptı.

Hürriyet Haber
X

Nedir “en az gelişmişlik” ?

 

BM kriterlerine göre, kişi başına düşen milli geliri yıllık 900 ABD dolarının altında olan ülkeler, resmen “en az gelişmiş ülke” klasmanında yer alıyor. Bu kategoride 48 ülke var.

 

Zeynep GÜRCANLI hurriyet.com.tr

Ancak bu ülkeler, kendilerine verilmiş isimden rahatsız.

 

İstanbul’daki zirve toplantısında en çok tartışılan konu da buydu zaten.

 

Zirve kapsamında yapılan entelektüeller forumunda, “önce teşhisi doğru koyalım. Doğru teşhis, doğru tedaviyi de getirir” görüşü hakim oldu.

 

Doğru teşhis için de doğru isim üzerinde duruldu.

 

Ve sonuç;

 

“Dünyanın en az gelişmiş ülkeleri” adına alternatif olarak önerilen isim, “en çok sömürülmüş ülkeler”oldu.

 

Tüm dünya entelektüellerinin, bilim insanlarının bir araya gelip dört gün boyunca yaptıkları toplantılardan sonra yayınlanan sonuç bildirisinde, az gelişmişliğin en büyük kaynaklarından birinin “yolsuzluk” olduğuna dikkat çekildi. Yolsuzluk kültürünün ise, emperyalizmin “böl ve yönet” tarzından miras kaldığı vurgulandı.

 

Az gelişmiş ülkelerdeki rüşvet çarkının en büyük besleyicisinin, “uluslarararası şirketler” olduğuna dikkat çekildi.

 

Entelektüeller forumunun az gelişmişliğin nedenleri konusunda koyduğu teşhisler şöyle:

 

  Yolsuzluk bu ülkelere, emperyalizmin böl ve yönet tarzından miras kaldı.

 

  Rüşvet, en çok uluslararası güçlü şirketler tarafından kullanılıyor.

 

  Yoksulluk, sadece ortalama makro ekonomik verilere dayanılarak belirleniyor. İnsanların mevcut yaşam koşullarına ise dikkat edilmiyor.

 

  Ekonomik eşitsizlik sorunu görmezden geliniyor.

 

  Zengin ülkelerin kendi tarım ürünlerine verdikleri sübvansiyonlara karşılık, fakir ülkelerin ürettiği tarım ürünlerine koydukları ağır vergiler, bu ülkelerin ekonomik gelişmesini derinden etkiliyor.

 

  Ülkeler, en az gelişmişlik kategorisine konulurken bazı siyasi yaklaşımlar dikkate alınmıyor. Mesela, Filistin’deki 75 milyon kişi, 25 yıldan fazladır işgal altında yaşamalarına rağmen bu kategoriye sokulmuyor. Oysa en az gelişmiş kategorisinde olmaları gerekiyor.

 

  Gelişmenin sağlanması için kadının mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede, bu kategorideki ülkelerde kadın eğitimine öncelik verilmesi gerekiyor.

 

  En çok, az gelişmiş ülkelerin bulunduğu Asya ve Afrika kıtasını etkileyen iklim değişiklikleri konusunda, küresel düzeyde önlem alınması gerekiyor.

Kaynak:

Hem renkli hem de orijinal