« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Bir Kitap

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Deprem ile Yaşamak

İki mimar başbaşa verdiler ve ‘deprem korkusunu azaltmak’ amacıyla tasarladıkları bu kitabı yazdılar. Biliyorsunuz, ülkemizin yüzde 90’i deprem bölgesi olduğu halde deprem konusu esas olarak ancak Kocaeli deprem felaketi ile Türkiye’nin gündemine girdi.

Bunca yüzyıl Anadolu’yu sarsıp duran, yıkıp duran, 40 bin kişilik katliam biçiminde kitlesel ölümlere neden olan deprem, acaba Kocaeli ve hemen arkasından gelen Düzce felaketlerinden sonra da gereği gibi ele alınmaya başlandı mı?

Bunu söylemek biraz zor. Henüz hemen herşey sözde.

Örneğin muhtemel bir Marmara Depreminin en çok tehdit ettiği İstanbul’da deprem master planları hazırlandı, ancak bu planın gereği gibi hayata geçirilmesi için gerekli irade ortaya henüz gözükmüyor.

Endişe yerine bilgi

Bu durum karşısında, en önemli görevlerden biri bizlere düşüyor: Mümkün olduğunca deprem konusunda bilgilenmek, bilimsel yönü açısında bilinçlenmek, yapabildiğimiz ölçüde yaşam tarzımızı düzenlerken deprem olasılığını her zaman göz önünde bulundurmak..

Yazarlar diyor ki: ‘Bu kitabın amaçlarından ilki, toplumumuzun içinde bulunduğu deprem endişesini azaltmaktır. Sizlerin gözlerini korkutmak, yeni endişeler içine itmektense, sizleri depremin etkileri hakkında bilgilendirmeyi ve yapılanırken hangi noktalara dikkat etmemiz gerektiğini sizlere aktarabilmeyi, en önemli görevlerden biri olarak görmekteyiz.’

Depremlerde bu kadar çok can kaybının temel nedeni, planlı programlı ve deprem gerçeğini göz önüne alan bir kentleşme, bina inşası, çevre geliştirme bilincimizin olmayışı.

Bugün dahi depremin yıktığı bölgelerde, depremden canı bu kadar yanmış insanların, rant peşinde koşarak yüksek binalar yapma eğiliminde olmaları, insanoğlunun tartışılması gereken çok ilginç bir yönünü oluşturuyor.

Düzenleyici rol

Bu nedenle, devletin ve toplumun kamu adına ve yararına sert yasal düzenlemeler alması ve bunlara uyulması gereğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmakta.

Yazarlar kitaplarını iki bölümde yazmış. İlk bölümde depreme dayanıklı yapılanmanın bütünlüğü; dünya ve Türkiye’de deprem gerçeği, deprem nasıl oluşuyor, deprem terimleri alt bölüm konularını kapsıyor.

İkinci bölüm daha çok bilimsel kavramları, yapı ve deprem ilişkilerini, çeşitli yapıların depremle ilişkileri ve özelliklerini içeriyor. Deprem kuvvetlernin bina üzerindeki etkileri, temel tasarımı, yapı tarzları ve deprem güvenlikleri, beton yapılar, çelik konstrüksiyon, ahşap binalar, yeni teknolojiler, yapı terimleri...

Kolay yazılmış, hepimizin gereksinim duyduğu temel bilgileri içeren bir kitap.

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.