« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Beşiktaş gibisi Avrupa'da bile yok

Beşiktaş, ligin geride kalan 16 haftasında gördüğü 7 kırmızı kartla Süper Lig'deki bütün takımları geride bıraktı. Siyah beyazlılar, Avrupa'nın önde gelen 5 büyük liginde zirveye oynayan kulüpleri bile geçti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Be­şik­taş, eze­li ra­ki­bi Ga­la­ta­sa­ray kar­şı­sın­da al­dı­ğı 2-0’lık ye­nil­giy­le İs­tan­bul der­bi­le­rin­de­ki ha­yal kı­rık­lık­la­rı­na bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı 6 İs­tan­bul der­bi­sin­de he­nüz hiç ka­za­na­maz­ken 4 ye­nil­gi, 2 de be­ra­ber­lik al­dı. Kar ­ta­l’­da Ve­li­’nin kır­mı­zı kartı da der­bi son­ra­sı önem­li tar­tış­ma ko­nu­la­rın­dan bi­ri ol­du.

Si­yah-Be­yaz­lı­lar, bel­ki sı­ra­la­ma­da ge­ri­ye düş­tü ama li­gin ge­ri­de ka­lan 16 haf­ta­sın­da 7’n­ci kez kır­mı­zı kart gö­re­rek bu alan­da­ki li­der­li­ği bı­rak­ma­dı.Ay­nı şe­kil­de Av­ru­pa­’nın ön­de ge­len 5 li­gin­de zir­ve­ye oy­na­yan ta­kım­lar ara­sın­da da bu alan­da Be­şik­ta­ş’­ın eli­ne su dö­ke­ni yok.


EN YAKIN TAKİPÇİSİ JUVENTUS
Al­man­ya­’nın ilk 5 sı­ra­sın­da yer alan ta­kım­lar­dan li­der Ba­yern lig­de hiç kır­mı­zı gör­me­di. Wolf­sburg’un 2, Le­ver­ku­sen’in 3, M’G­lad­bach’ın 1, Schal­ke­’nin ise 3 kır­mı­zı­sı var. Fran­sa­’da ilk 5 için­de Kar­ta­l’­a en faz­la yak­la­şan 3’er kır­mı­zı kart­la PSG ve Mo­na­co ol­du. İn­gil­te­re­’de ise Manc­hes­ter Uni­ted ve Tot­ten­ha­m’­ın 3’er kır­mı­zı­sı bulunuyor. İs­pan­ya ilk 5’in de At­le­ti­co Mad­rid ve Va­len­ci­a da 3 kır­mı­zı kart­la zir­ve ya­rı­şın­da en çok kart gö­renlerden. Kar- ­ta­l’­ın en ya­kın ta­kip­çi­si ise İtal­ya­’dan. Çiz­me­’nin li­de­ri Ju­ven­tus gör­dü­ğü 4 kır­mı­zı kart­la dik­kat çe­ki­yor. (Bugün)

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE ZİRVE YARIŞI YAPAN TAKIMLARIN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KARTLAR

ALMANYA 17. HAFTA
Bayern Münih 0
Wolfsburg 1
Leverkusen 3
M'Gladbach 1
Schalke 3

FRANSA 19. HAFTA
Marsilya 2
Lyon 0
PSG 3
St. Etienne 2
Monaco 0

İNGİLTERE 20. HAFTA
Chelsea 2
M.City 2
M.United 3
Southampton 1
Tottenham 3


İSPANYA 17.HAFTA
Real Madrid 1
Barcelona 3
A.Madrid 3
Valencia 3
Sevilla 1

İTALYA 16. HAFTA
Juventus 4
Roma 2
Lazio 3
Napoli 1
Sampdoria 2


Bunları da Beğenebilirsiniz