Bedelsiz hisse senetleri vergiye tabi mi?

Fuat ARSLAN /Eski Gelirler Kontrolörü
09.01.2002 - 10:35 | Son Güncelleme:

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 6/b-i numaralı bendinde kurumların karlarını sermayelerine ilave etmeleri halinde bu işlemin kar dağıtımı sayılmayacağı düzenlemesi yeralmaktadır.

Bu hüküm 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olmakla beraber, şirketlerin gerçek kişi ortaklarının elde ettiği bedelsiz hisse senetlerinin kar dağıtımı sayılıp sayılmayacağı konusunda görüş birliği sağlanamamıştı. Maliye Bakanlığı'nın görüşü, karların sermayeye eklenmesi neticesinde elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin menkul sermaye iradı sayılarak vergilendirilmesi yönündeydi.

Ancak, Danıştay 4.Dairesi 06.12.2000 tarih ve Esas No: 2000/1307, Karar No:2000/5053 sayılı kararı ile karın sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağı ve ortaklar açısından da elde edilmiş bir kar payından söz edilemeyeceği belirtilerek, Maliye Bakanlığı'nın görüşünün yeraldığı düzenleme iptal edilmiştir. Söz konusu iptal işlemi Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 08.06.2001 tarih ve Esas No: 2001/180, Karar No: 2001/224 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.

Sonuç olarak, gerçek kişi hissedarlar tarafından karın sermayeye ilavesi nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin tutarı ne olursa olsun bu işlem kar dağıtımı sayılmayacaktır. Bunun doğal sonucu olarak; elde edilmiş bir menkul sermaye iradı da olamayacağı için, bedelsiz hisse senetlerinden dolayı gerçek kişiler gelir vergisi ödemeyeceklerdir.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı