"Ertuğrul Özkök" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ertuğrul Özkök" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ertuğrul Özkök

Batıya daha kaç Kürt gelecek

KENDİ kendinize düşünün.

Sizce, Güneydoğu Anadolu’da oturan Kürtler nerede yaşamak ister?

Şu an oturdukları kentlerde, kasabalarda, köylerde mi?

Yani, PKK’nın “Kürdistan” dediği bölgede mi?

Yoksa Anadolu’nun başka yerlerinde mi?

Hiç de önemsiz bir soru değil.

Sadece Kürtleri değil, bütün Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli bir soru.

Özellikle de Güneydoğu’dan göç alan şehirler açısından önemli bir soru.

* * *


Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi
, bu soruyu da kapsayan bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmanın adı, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sosyo-ekonomik araştırması.”

3000 hane halkına soru kâğıdı gönderilmiş.

Bunların 2401’inden cevap alınmış.

Araştırmada sorulan sorulardan biri şu:

“İmkânınız olsa Türkiye’nin neresinde yaşamak istersiniz?”

Sorunun cevapları şöyle:

Buradan memnunum yüzde 50.
2

İstanbul...................... yüzde 12.9

İzmir...................... yüzde 4.8

Antalya.................. yüzde 4.8

Ankara....................... yüzde4.0

* * * 

Peki kimdir bu insanlar?

Kendilerini ne ölçüde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmektedirler?

Bölgede konuşulan insanların yüzde 78.9’u “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını”, “vazgeçilmez” olarak görüyor.

Bu rakamı düşük sanmayın.

Çünkü aynı bölgede yaşayıp anadili “Türkçe” olanlar arasında TC vatandaşlığını vazgeçilmez kabul edenlerin oranı yüzde 88.5.

Şimdi sıkı durun.

Anadili “Arapça” olanların, yani Arap kökenlilerin içinde TC vatandaşlığını vazgeçilmez kabul edenlerin oranı yüzde 89.4.

Yani bölgedeki Türklerinkinden de yüksek.

En düşük aidiyet duygusu ise Zaza kökenli Kürtler arasında çıkmış.

O da yüzde 60.

* * * 

Bu sonuçları şundan veriyorum.

Güneydoğu ve Doğu’da yaşayan vatandaşlarımızın, yarıya yakını Türkiye’nin öteki bölgelerinde yaşamak istiyor.

Bunların yüzde 30’una yakınının yaşamak istediği şehirler, İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara.

Yani bu şehirlerimiz oralardan gelecek yeni göçlere hazır olmalı.

İşte bu noktada çok ciddi bir “algılama” sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz.

Son olaylar Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, karşılıklı algılamaları acaba ne ölçüde etkiledi?

Yani İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Adana’da yaşayan Türkler, o bölgeden gelen kişileri nasıl görüyor?

“Kürtler” veya “PKK yandaşları” olarak mı?

Oysa bu araştırma gösteriyor ki, gelecek kişilerin yüzde 80’ine yakını TC vatandaşlığını vazgeçilmez olarak kabul etmiş insanlar.

Tabii batı bölgelerine gelmek isteyenler arasında bu oranın daha da yüksek olacağı tahmin edilmeli.

* * * 

Kürtlerin göç etmek istediği şehirlerdeki duruma gelince...

İstanbul 2007-2008 döneminde dışardan 374 bin göç almış.

Buna karşılık 348 bin kişi de İstanbul’dan başka yere göç etmiş.

Yani bu 1 yıllık süre içinde İstanbul’un aldığı net göç 26 bin kişi.

Buna karşılık nüfusu İstanbul’un üçte biri olan İzmir’in göç tablosu daha şaşırtıcı.

İzmir aynı sürede 117 bin göç almış.

Şehirden ayrılan insan sayısı ise 89 bin.

Yani net göç 27 bin.

Demek ki, İzmir’in göçten dolayı nüfus artışı, İstanbul’la oranlandığında çok daha yüksek.

Ekonomik açıdan İstanbul’a göre çok daha az iş kapasitesi yaratabilen bir şehrin bu gerçeğini göz önüne alırsak, hemen“faşist yaftası” yapıştırmanın ne kadar sosyoloji dışı olduğunu da anlarız. 

X