Başkent'te teftiş isyanı

Aysel ALP/ANKARA
05.10.2011 - 14:22 | Son Güncelleme: 05.10.2011 - 14:34

Maliye Bakanlığı’nda teftiş savaşı bitmek bilmedi. Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanlarından sonra şimdi de Milli Emlak ve Muhasebat Kontrolörleri gazetelere verdikleri ilanlarla yeni düzenlemelere isyan ettiler.

Hazine arazilerinin tahsisi, kamulaştırması ve kıymet takdirini yapan Milli Emlak Kontrolörleri ile kamu kurumlarının harcamalarını denetleyen Muhasebat Kontrolörleri, Kanun Hükmünde Kararname ile ‘uzman’ kadrosuna indiriliyor. Daha önce taşrada şeflerin teftişini yapan kontrolörler, yeni düzende onların altında çalışan ‘memurlar’ olacak.  Bu duruma isyan eden kontrolörler, Pazar günü Başbakan’a; bugün de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kamuoyuna hitaben gazete ilanı verdiler. “Böyle bir düzenlemenin başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız ve kamuoyu vicdanında kabul görmeyeceğine inancımız tamdır” dediler.

HAZİNE ARAZİLERİ DENETİMSİZ KALACAK

İlanda, 80 yıllık geçmişi olan kontrolörlerin, ‘denetim elemanı’ unvanlarının kaldırılarak, ‘uzman’ kadrosuna atanmak istendikleri vurgulandı. Tenzil-i rütbe ve kazanılmış hakların kaybı anlamına gelecek bu düzenlemenin adalete aykırı olduğu vurgulandı.

Son dönemde bakanlıklar yeniden yapılandırılırken, kontrolörlerin bir üst denetim unvanı olan ‘müfettiş’ kadrolarına atandığı anımsatıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığında görev yapan kontrolörlere ‘müfettiş’ unvanı verilerek, doğrudan bakana bağlı denetim birimlerinde görevlendirildikleri anlatıldı.

Milli Emlak ve Muhasebat kontrolörleri ise çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameyle, ‘uzman adı altında merkezde müdürlerin, taşrada şeflerin altında çalışan memurlar haline geleceklerine dikkat çektiler. Bu duruma itiraz eden kontrolörler, tam da 2-B düzenlemelerinin yapılacağı bir dönemde hazine arazileri ile kamu harcamalarının denetimsiz kalacağını savundular.

NE İSTİYORLAR?

Kontrolörler, Maliye Bakanlığı bünyesinde “Rehberlik ve Denetim Birimi” kurularak bu yapıda veya Vergi Denetim Kurulu’nda ayrı bir ‘grup başkanlığı’  oluşturularak burada görevlendirilmeyi istiyorlar.

Bir başka önerileri ise harcama ve muhasebe denetimi ile kamu malları denetimi alanında uzmanlaşmış kontrolörlerin Sayıştay’da ‘denetçi’ olarak değerlendirilmeleri.

BAŞBAKANA ŞİKAYET ETTİLER

Milli Emlak Denetmenleri  Derneği ise Başbakan ve kamuoyuna hitaben verdikleri başka bir gazete ilanında, Maliye Bakanlığı’ndaki eski denetim birimlerini şikayet ettiler. “Sayın Başbakanımızın Vergi Müfettişliği konusundaki emirlerini delmek ve bunu yaparken de gider birimlerindeki kontrolör ve denetmenler mesleklerinden edilmek isteniliyor” denildi.

646 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan sekiz denetim biriminden dördü olan Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü ve Vergi Denetmenliği  “Vergi Müfettişi” unvanıyla tek çatı altında birleştirildiği anımsatıldı. Vergi incelemeleri ile görevli bu birimin Maliye Bakanlığı içinde en üst düzeyde teşkilatlandırıldığı, vergi incelemesiyle yetkili olanların ‘Vergi Müfettişi’ adı altında birleştirilerek etkin ve güçlü tek bir kurumsal kimlik oluşturulduğu belirtildi.

SIR GİBİ SAKLADILAR MORALİMİZ BOZULDU

İlanda geriye kalan 4 denetim biriminin de benzer şekilde yapılanması beklenirken, “Maliye Bakanlığı bünyesinde sır gibi saklanan yeniden yapılanma planları hakkında aldığımız duyumlar bizleri ziyadesiyle üzmüş, moral ve motivasyonumuzu bozmuştur” denildi.

Başbakanın iradesiyle 4 bin 500 Denetim elemanının “Vergi Müfettişi” unvanı ile birleştirilmesine rağmen Maliye Bürokrasisinin, bu birleşme içinde bulunan bir grubun geri dönmesini sağlamak amacıyla aynı koşullarla sınava giren ve aynı şekilde yetişen yaklaşık 600 Denetmen ve Kontrolörü “tenzili rütbe” yoluyla uzman statüsüne getirmek için hazırlık yaptıkları ileri sürüldü.

ESKİ SİSTEMİ GETİRMEK İSTİYORLAR!

Bu girişimle denetim boşluğu oluşturularak eski teftiş sistemine gere dönüşün altyapısının hazırlandığı iddia edildi.

“Maliye Denetçisi” adı altında birleşmeyi beklerken, bu unvanın Sayın Başbakanımızın siyasi iradesi ve kararlı tutumuyla oluşan Vergide tek çatı uygulamasında revizyon planları yaparak, bu birleşmeden rahatsız olan ve halen birleşmeyi sindiremeyen bir zümre için ayrıldığı düşüncesini akla getirmektedir” denildi.

Bu cümleyle Maliye Müfettişi kökenli Bakanlık bürokratlarının, denetim boşluğu oluşturarak, maliye müfettişliği uygulamasına geri dönüşün altyapısını hazırladıkları ima ediliyor.

İLAN VEREN VERENE!

Yaz aylarında da Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri ile Vergi Denetmenleri ‘Vergi Denetim Kurulu’ adı altında birleştirilmişti. Kurul doğrudan Maliye Bakanı’na bağlanmıştı. Ancak bu birleştirmeye Maliye müfettişleri ile Hesap uzmanları gazetelere verdikleri ilanla karşı çıkmış. Vergi Denetmenleri ise ‘teşekkür’ ilanı ile destek vermişti. 

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı