Başkanlardan manifesto

Hürriyet Haber
10.05.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Anadolu Yakası Belediye Başkanları yetkilerini geri istiyor

Anadolu Yakası Belediyeleri elli yıldır sistematik olarak yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlandığı gerekçesiyle bir bildiri yayınladı. Kamuoyunda Anadolu Grubu olarak bilinen Anadolu Yakası ilçe ve belde belediye başkanları bu gündemle geçtiğimiz hafta Adalar'da bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıya katılan belediye başkanları bir bildiri yayınladı. 15 yıldır bekleyen Mahalli İdareler Yasa Tasarısı'nın yapılan değişiklerle iyice cılızlaştırıldığını belirten başkanlar, manifestoyu şöyle bitirdi: ‘‘Hiç olmazsa alınan yetkilerimizi geri verin!’’

Son beş yılda kısıtlanan yetkiler

1. Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi: 24 Haziran 1995 tarih ve 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gıda üretimi yapan yerleri denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığı'na verildi.

2. Dinlenme ve eğlence yerlerinin açılması, çalıştırılması ve denetlenmesi: 30.12.1996 tarihli yönetmelikle açılması izne bağlı yerlerde uygulanacak işlemler hakkında yetkiler, belediyelerden alınarak valilik ve kaymakamlıklara verildi.

3. Belediye hudutlarında ilk defa kurulacak şirket ve şahıs firmalarına Ticaret Sicil Tasdiknamesi verilmesi: 28.08.1998'de 'Ticaret Sicili Nizamnamesi'ndeki değişiklikle yetki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na verildi.

4. Eğlence vergisi: 1999-2000 Bütçe Kanunları ile sinemalardan tahsil edilen eğlence vergisinin yüzde 75'i Kültür Bakanlığı'na aktarıldı.

5. Belediye borçlarının İller Bankası payından kesilmesi: 2380 sayılı kanuna getirilen ek 4. madde ile belediyelerin borçları, İller Bankası tarafından belediyelere ödenen paydan peşin olarak düşülmeye başlandı.

6. Memur ve işçi alımı: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na getirilen son düzenlemelerle belediyelerin kadro düzenlemeleri izne bağlandı. İşçi ve memur alımları için getirilen merkezi sınav şartı, belediye sınırlarındaki işsiz kitleler için problem oluşturuyor.

7. Artırılmayan vergi ve harçlar: Belediye gelirleri kanuna göre belediyelerce tahsil edilen işgaliye harcı, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, tatil günleri çalışma ruhsat harcı, işyeri açma izin harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı 1993 yılından beri merkezi idare tarafından arttırılmıyor.

8. Belediye başkan ve personelinin yargılanması: 4483 Sayılı memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalar hakkındaki kanunda yapılan değişiklikle soruşturmalar İçişleri Bakanlığı'nca yürütülecek. Bu kanunla belediye başkanı dışındaki tüm belediye personelinin yargılanabilmesi için soruşturma izni yetkisi kaymakama verildi.

9. Belediye başkanlarının atama yetkileri: 657 Sayılı devlet memurlarının atanması ile ilgili kanun 02 Şubat 2000'de yapılan değişiklikle belediye başkanının yetkisi alınarak sınav şartı getirildi. Terfi isteyen memurlar, valilik tarafından verilen eğitim ve yapılacak sınavla atanabilecek.

10. İmar yetkileri: 595 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu'na 10.04.2000'de getirilen KHK ile belediyelerin bürokratik işlemleri ve inşaat maliyetleri arttırıldı. Yine aynı K.H.K. ile yapı ruhsatı işlemleri üç ay süre ile durdurulmuştu.

11. Doğal afetlerle ilgili yetkiler:

586 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile yetki büyükşehir belediyelerine devredildi. Afetlerle ilgili oluşturulacak kriz masalarında belediye başkanlarının etkin görevi kaldırıldı.

12. İhtiyaçlarını kendi şirketlerinden karşılayamaması: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 71. Maddesi'nde ihale usulüne tabi olmayan işlerde belediye şirketlerinden yararlanabilmesi zikredilmesine karşın Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan 2000\1 Sayılı Devlet İhaleleri Genelgesi uyarınca belediyelerin, belediye birlik, şirket ve iştiraklerinden ihale yapılmaksızın ihtiyaçların teminine gidilmesi yasaklandı.

13. Emlak Vergisi paylarına faiz cezası: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda ve 6183 sayılı kanunda tahsil edilen emlak vergisi payından özel idarelere ödenecek olan paylara, geç ödemeden dolayı herhangi bir faiz, gecikme zammı gibi müeyyide olmamasına rağmen özel idareler faiz talebinde bulunuyor.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı