Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Başkan suçlamaları cevapladı

  Hürriyet Haber
  18 Eylül 2000 - 00:00Son Güncelleme : 18 Eylül 2000 - 00:01

  Gazetemizin 11 Eylül 2000 tarihli sayısında ‘‘Pendik Belediyesi'ne Peşkeş Davası’’ başlığıyla yayımlanan habere karşı Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya, bir açıklama gönderdi. Kaya haberdeki ‘‘10 Suçlama’’yı şöyle cevaplandırdı:

  - Mülkiyeti Pendik Belediyesi’ne ait Doğu Mahallesi, 861 ada, 96 ve 98 parsellerde kayıtlı arazinin, yıllık 100 bin lira kira ile 49 yıllığına usulsüz olarak İlim Yayma Cemiyeti’ne devredilmesi ve bu araziye kaçak inşaat yapılmasına göz yumulması.

  Bahse konu iddianın aksine ruhsatlı bir inşaat mevcuttur. Bu haliyle yer kaçak inşaat kapsamında değildir. Kararda arazinin yıllık 100 bin lira kira ile 49 yıllığına ilim Yayma Cemiyeti’ne usulsüz olarak verildiği belirtilmekte ise de Bakanlar Kurulu’nun 10 Şubat 1993 gün 4/169 sayı ile cemiyet kamu yararına çalışan dernek sayılmış ve Dernekler Kanunu’nun 61 maddesine göre kamu yararına derneklere yardım yapılabilmektedir. Böylelikle sembolik bir rakamla arazi sadece iddia edildiği üzere İlim Yayma Cemiyeti’ne değil bunun yanısıra yine aynı anlayış çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na, Eski Muharipler Derneği’ne 51 yıllığına bedelsiz, Halk Evleri Derneği’ne bedelsiz, Verem Savaş Derneği’ne 49 yıllığına yine 100 bin lira gibi sembolik rakamlarla arsa verilmiştir.

  - Mülkiyeti Pendik Belediyesi’ne ait Doğu Mahallesi’nde bulunan 2685 ada, 49 parsel kayıtlı 2001,67 metrekarelik arazinin kullanım hakkını usulsüz olarak 20 yıl süreyle, aylık kira bedeli ilk bir yıl için iki milyon bedelle Penyapsan Anonim Şirketi’ne tahsisi.

  1996 yılı bütçe kararnamesinin 14. maddesi gereğince ve belediye meclisinin 57 sayılı kararı doğrultusunda yüzde 99’u Pendik Belediyesi’ne ait olan Penyapsan A.Ş.’ye eğitim, kültür amaçlı olarak, Yap-İşlet-Devret modeliyle 20 yıllığına kiraya verilmiştir.

  - Fevziçakmak Mahallesi’nde 5431 ada, 1 parsel sayılı arazinin kullanım hakkının 20 yıl süreyle usulsüz olarak Tuzyat A.Ş.’ye verilmesi.

  Arazi Pendik Belediyesi’ne değil Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Dolayısıyla İhale Kanunu’nun hükümlerinin uygulanmasına olanak yoktur.

  - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nden satın alınan mülkiyeti Pendik Belediyesi adına tescil edilen toplu konut alanları olarak onaylanan arazilerin Penyapsan’a devredilmesi.

  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nden satın alınan arsalar 2886 sayılı İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Pendik Belediye Encümeni’nce satışları yapılmış olup, iddia edildiği gibi bahis konusu arsaların, Penyapsan’a devri sözkonusu değildir.

  - Pendik Belediye Encümeni’nin 1195’te 590, 1996’da 1582, 1997’de 2103 yıkım kararını uygulamaması. Pendik Alt Kaynarca Mahallesi, Zekiye ve Hacer Kar adlarına tapu tahsis belgeli, 502 ve 1700 parsel sayılı taşınmazlar üzerine ruhsatsız inşaat yapılması.

  Kaçak yapılaşma, yasal mevzuattaki eksiklikler neticesinde ortaya çıkmış bir Türkiye gerçeğidir. Buna rağmen Pendik Belediyesi olarak kendi imkanlarımız doğrultusunda 1996-98 yılları arasında 3657 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirerek bu konudaki kararlılığımızı göstermiş bulunmaktayız. Teknik donanımı gerektiren ve yıkımı belediye imkanlarını aşan yıkımlar için ise ihalesi açılmış fakat katılan firmalar olmadığından mevcut yapılarını yıkım işlemi imkanlar ölçüsünde sınırlı olarak yapılmış ve devam etmektedir.

  - Dolayoba Caddesi’nde 1338 eski parsel sayılı taşınmaz üzerine ruhsatsız akaryakıt istasyonu yaptırılması (OPET Başak Benzin İstasyonu). Kurtköy Mahallesi 1368 ve 401 parseller üzerine ruhsatsız akaryakıt yapımına göz yumulması (BP Benzin İstasyonu).

  Benzin istasyonlarının Belediye İmar Müdürlüğü’nden ruhsat ve yapı kullanma izinleri mevcuttur. İfade edildiği üzere ruhsatsız değildir. İmar Müdürlüğü’nun 1/38 ve 1/13 numarayla her iki benzin istasyonundan ruhsat almışlardır. Ayrıca tesisler yap-işlet-devret modeliyle yeniden belediyeye kazandırılacaktır.

  - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kiralanan Pendik Gözdağı Tesisleri’nin usulsüz olarak Pentaş A.Ş.’ye kiralanması.

  Gözdağı tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindedir.

  - Belediye Başkanı Yardımcılığı’na ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak da yaş sınırı dikkate alınmadan atama yapılması,

  - Atamalar 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 657 sayılı Devlet Memurları ile ilgili kararı doğrultusunda tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı