Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Başkalarına kızmak

Yaya iken sürücüye, sürücüyken de yayalara kızıyoruz.

Müşteriyken satıcıdan, satıcıyken müşterilerden yakınıyoruz.
Devlet dairesine işimiz düştüğünde karşılaştıklarımızı eleştiriyor; kendimiz bir masaya oturduğumuzda ise talep sahiplerinin tutumlarını yargılıyoruz.
Anne babaysak evladımızdan; çocuksak anne babamızdan şikâyetçiyiz.
Yönetici isek yönettiklerimiz için, yönetiliyorken yöneticilerimiz için eleştirecek birçok konu buluyoruz.
Öğretmensek öğrencilerin tutumlarını, öğrenciysek öğretmenlerin davranışlarını eleştiriyoruz.
“Bizim gibi yaşamayanları, bizim gibi düşünmeyenleri” yanlış; hatta “bizim gibi olanları” bile yetersiz buluyoruz.
Sözümüzü kesenlere kızarken, başkalarının söz söylemesine izin vermek istemiyoruz.
Kendi yaptıklarımızı önemsiyor, başkalarının yaptıklarını görmüyoruz bile.

* * *

Soğuktan, sıcaktan; yağıştan, kuraklıktan; gençlikten, yaşlılıktan; meşguliyetten, avarelikten; dizilerden, dizilerin başına çakılı kalmaktan; yalnızlıktan, kalabalıktan şikâyetçiyizdir.
Hasta doktordan, doktor hastadan; amir memurdan, memur amirden; patron işçisinden, işçi patronundan; çöpçü, çöplerini darmadağınık atanlardan, diğerleri de zamanında çöpleri almadığı için çöpçülerden; apartman görevlisi daire sakinlerinden, sakinler apartman görevlisinden; taksi şoförleri öteki sürücülerden, onlar da taksi şoförlerinden şikâyetçidir.
Bazen komşumuzdan, bazen tanıdığımız, bazen tanımadığımız kimselerden şikâyetçiyizdir.
Bazen başkalarının aklından geçtiğini sandığımız düşüncelerden ve bazen aklımızdan geçenlerden şikâyetçiyizdir.
Dönüp kendimize bakabilsek, orada herkesi görebiliriz aslında.

ANKARA MİLLİ EĞİTİM’E DÖRT ÖDÜL

Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” Başkent Öğretmenevi’nde Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın da katıldığı törende verildi.
Ödüllendirilmeye layık görülen yirmi dört projeden dört tanesi Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü’ne ait.

* * *

Millî Eğitim Bakanlığı’nın iki yıldır düzenlediği Yenilikçilik Ödülleri’ne bu yıl Türkiye genelinde yedi yüz elli proje müracaat etti.
Bu projeler arasından ödül alan yirmi dört projeden dördünün Ankara’ya ait olması ise Ankara eğitimcilerinin özverili çabalarının bir sonucudur.
Ankara Millî Eğitim’de nitelikli bir proje ekibi bulunuyor.
Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde önemli sayıda projeye imza atıldı.

* * *

Törende Bakanımız Sayın Nabi Avcı “Bugün Millî Eğitim Bakanlığı, en son öğretim yöntem ve tekniklerini ileri teknolojiler vasıtasıyla kullanarak, çocuklarımıza çağımızın gerektirdiği yeterlikleri kazandırmaya yönelik yoğun bir çalışma içerisindedir. Eğitimde kapsamlı olarak yürütülen bu çalışmaların başarılı olması; eğitimin her kademesindeki plan ve programlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasının yanında öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve Bakanlığımız çalışanlarının özenli gayretine bağlıdır. Bu amaçla eğitimin her kademesinde bulunan yöneticilerin, inisiyatif alarak, bilimsel yönetim yaklaşımları doğrultusunda, mevzuatın verdiği yetkileri doğru kullanmaları önemlidir. Yönetimin, kaynakları doğru ve verimli kullanma becerisi olduğu gerçeğinden hareketle eğitim yöneticilerinden beklenen, elindeki kaynakları en etkili şekilde kullanmalarıdır.” dedi.

* * *

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ödül alan projeleri ise şöyle özetlenebilir:
Öğrencilerin; kendi kültürleri hakkındaki farkındalıklarını artırarak daha bilinçli ve sorumlu gençler olmalarını teşvik etmek, sosyal girişimciliğin önünü açarak aktif bireyler olmalarını desteklemek, yabancı dili bir araç gibi kullanarak, küreselleşen dünyada kendini ifade edebilmenin öneminin bilincini aşılamak ve mevcut yurtdışı eğitim imkânlarını tanıtmayı amaçlayan “Türkiye’yi Tanıt Hayaline Uç” projesi.
Okullarımızda gerçekleşen farklı ve yenilikçi çalışmaların basın yoluyla kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan “İyi Örnek Protokolü”.
Okul ve kurumlarımızda enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Bakanlığımız bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması ve enerji kullanımında verimliliğin artırılmasını sağlamak; ihtiyaç ve sorun tespit edilen kurumlarımızda enerji verimliliği çalışmaları yapılmasına yönelik olarak oluşturulan “Enerji Modülü”.
İlimizde yürütülen öğrenci merkezli ulusal ve uluslararası projelere ilişkin veri tabanı oluşturmak; konuya ilişkin raporlar oluşturarak denetim, planlama ve izleme-değerlendirme çalışmalarında kullanmak, ilgili bölüm ve ilçeleri bu konuda bilgilendirmek, yürütülen proje sayılarının artırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Projeler Modülü”.

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI