Gündem Haberleri

  Basın İlan Kurumu'nda 38 yıllık genel kurul kararı değişti

  ANKARA (AA)
  03.09.2015 - 08:02 | Son Güncelleme:

  "Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının 65 ve 79. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 28 Ağustos 2015 Tarihli ve 204 Sayılı Genel Kurul Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Basın İlan Kurumu veya valiliklerin yayınına aracı olduğu ilan ve reklamların dağıtım ve yayımlanma esaslarına ilişkin düzenlemeleri ve ilgili tarafların sorumluluklarını belirleyen 67 Sayılı Genel Kurul Kararının 65. maddesi, Kurum'un şubesi bulunan yerlerin belediye sınırları içinde çıkan günlük gazetelere ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

  Söz konusu ilan ve reklamları yayınlama hakkının doğup doğmadığını veya gerektiğinde bu hakkın düşüp düşmediğini denetlemekle görevli kontrol kurulları veya geçici kontrol kurullarına ilişkin, "Oluşumu" başlığını taşıyan 65. maddedeki eski düzenleme sadece bu kurulların oluşturulma şartlarını düzenliyordu.

  15 GÜN ŞARTI

  "Oluşumu ve Raporları" başlığını taşıyan yeni düzenlemeyse kurulların nasıl oluşturulacağına ilişkin şartları aynen korurken, buna ek olarak, bu kurullarca hazırlanan raporlara ilişkin izlenecek süreci belirliyor. Yeni getirilen düzenlemeye göre söz konusu kurulların hazırladıkları raporları, denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde Kurum evrakına kaydettirmeleri gerekiyor. Kurum'a intikal eden raporların neticesinin, Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaştıktan en geç 3 iş günü içerisinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından, Genel Müdürlük makamına sunulması, Genel Müdürlük makamının da bu raporları en geç 2 iş günü içerisinde ilgisine göre İlan Hizmetleri Müdürlüğü veya Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü'ne havale etmesi gerekiyor. Düzenleme Genel Müdürlüğün havalesini yaptığı raporlar hakkındaki işlemlerin en geç 15 iş günü içerisinde tamamlanmasını öngörüyor.

  67 Sayılı Genel Kurulu Kararının 79. maddesiyse, Basın İlan Kurumu'nun şubesi bulunmayan yerlerin belediye sınırları içinde çıkan günlük gazetelerin, Basın İlan Kurumu veya valiliklerin yayınına aracı olduğu ilan ve reklamları yayınlama hakkının doğup doğmadığını veya gerektiğinde bu hakkın düşüp düşmediğini denetlemekle görevli kontrol kurulları veya geçici kontrol kurullarına ilişkin düzenlemeyi içeriyor.

  "Oluşumu" başlığını taşıyan eski düzenleme sadece söz konusu kurulların oluşturulma şartlarını içeriyordu. "Oluşumu ve Raporları" başlığını taşıyan yeni düzenlemeyse bu şartları aynen korurken buna ek olarak bu kurullarca hazırlanan raporlara ilişkin izlenecek süreci içeriyor. Söz konusu raporlarla ilgili yeni düzenlemeye göre valilik makamı tarafından görevlendirilen kontrol veya geçici kontrol kurullarının, hazırladıkları raporları denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde ilgili Valiliğin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor. Düzenleme bu şekilde Valiliğe intikal etmiş raporlar için işlem yapılmasını gerektiren hallerde, ilgili işlemler teslim tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde tamamlanmasını öngörüyor.

  Etiketler: gazete
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı