Bankacılık Yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Hürriyet Haber
30.01.2002 - 19:00 | Son Güncelleme: 30.01.2002 - 19:00

Reel sektörün mali sektöre olan borçlarını yeniden yapılandıran ve bankalara kaynak aktarılmasını öngören yasanın, Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade edilen 3 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda değiştirilmeden kabul edildi.

Buna göre, yeniden yapılandırma sürecindeki Ziraat Bankası ve Halkbank ile tasfiye halindeki Emlakbank'ta 31 Aralık 2002 tarihinden itibaren "özel hukuk hükümlerine tabi olmayan" personel çalıştırılamayacak. 
 
Yeniden yapılandırma sürecindeki bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip sözleşme imzalanmayan personel, Devlet PersoneBaşkanlığı'na bildirilecek. Bu personelin kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara atanmaları, Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılacak.


Kamu bankalarında emeklilik süresi dolmuş çalışanlara, yeni düzenlemenin yürürlüğünden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde emeklilik ikramiyesinin yüzde 20 fazlasıyla ödenmesi olanağı sağlanıyor.  

Emlak Konut'ta çalışan memur ve sözleşmeli personel, ilgili mevzuat uyarınca Devlet Personel Başkanlığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecekler. Bu çerçevede yapılması gereken ödemeler, Emlak Konut tarafından karşılanacak.   
     
KURULLARIN DENETİMİ  
     
Özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesapları, Başbakanlık tarafından belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetlenecek.   

Ayrıca kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların faaliyetleri hakkındaki yıllık raporların, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu'na sunulması, bu kurul ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve  Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi de öngörülüyor.  

Düzenlemeye göre kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumlar Harcırah Kanunu, Muhasebei Umumiye Kanunu ve Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.  
     
KAMU BANKALARI YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU  
     
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve  Emlak Bankası üst düzey yöneticilerinin sorumlulukları yasa ile yeniden düzenleniyor. 

Buna göre, bu bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri, bankacılıkla ilgili işlemlerinden dolayı, bankacılık sektöründe faaliyette bulunan özel bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurullarına uygulanan özel hukuk hükümlerine ve mevzuata tabi olacak.  

Ziraat, Halk ve Emlak bankalarının yönetim, denetim ve tasfiye Kurulu üyeleri, ceza ve idare hukuku bakımından memur sayılmayacaklar. 

Yasanın geri gönderilen maddeleri TBMM Genel Kurulu'nda aynen kabul edildiği için Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı'nın yeniden veto etme hakkı bulunmuyor.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı