BANKACILAR TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DE BATIKLAR DA ARTIŞ BEKLİYOR

Hürriyet Haber
07 Ekim 2005 - 15:25Son Güncelleme : 07 Ekim 2005 - 15:25

BANKACILAR TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DE BATIKLAR DA ARTIŞ BEKLİYOR

BANKACILAR TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DE BATIKLAR DA ARTIŞ
BEKLİYOR

KULLANDIRILAN KREDİLER ARTACAK
Bankacıların yüzde 88’i nakit kredi hacminin artmasını, yüzde 4’ü önemli ölçüde artmasını, yüzde 8’i de aynı kalmasını bekliyor. Gayrinakdi kredilerde artış beklentisi yüzde 73, önemli ölçüde artış beklentisi yüzde 6, aynı düzeyde kalacağına ilişkin beklenti de yüzde 20 paya sahip oldu. Bankacıların yüzde 86’sı tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payının artacağını, yüzde 2’si de önemli ölçüde artacağını, yüzde 10’u da aynı düzeyde kalacağı görüşünü bildirdi. Konut kredilerinde ise bankacıların yüzde 70’i artış, yüzde 30’u da önemli ölçüde artış bekliyor. Taşıt kredilerinde ise yüzde 55’i artış, yüzde 2’si önemli ölçüde artış, yüzde 8’i azalış bildirirken, yüzde 35’i aynı düzeyde kalacağını beklediğini belirtti. Kredi kartı harcamalarında da bankacıların yüzde 66’sı artış, yüzde 3’ü önemli ölçüde artış beklerken, yüzde 27’si aynı düzeyde kalacağı görüşünü savundu.
TÜKETİCİ KREDİSİ BATIKLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 81
Bankacıların yüzde 81’i takipteki tüketici kredilerinin artacağını, yüzde 4’ü önemli ölçüde artacağını, yalnızca yüzde 14’ü aynı düzeyde kalacağını düşünüyor.
Bankacıların yüzde 86’sı KOBİ kredileri hariç ticari kredi hacminde artış beklerken, yüzde 10’u aynı düzeyde kalacağını savundu. KOBİ’lere verilen kredi hacminde de yüzde 80 artış, yüzde 13 önemli artış beklentisinde bulunuyor. Buna karşılık bankacıların yüzde 58’i takipteki ticari kredilerin artacağını, yüzde 38’i aynı kalacağını düşünüyor.
KREDİ KULLANIMI İÇ TALEBE BAĞLI
Kredi hacmindeki değişmenin büyük ölçüde ticari iç talepteki değişikliğe bağlı olduğunu bildiren bankacılar, tüketim talebindeki değişim ve faiz oranları düşüşünün tüketici kredileri artışında etkili olmasını bekliyorlar.
YABANCI PAYINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 95
Bankacıların yüzde 89’u bankaların aktif büyüklüğünün artacağını, yüzde 6’sı da önemli ölçüde artacağını düşünüyor. Katılanların yüzde 46’sı bankacılık sektörünün karlılığının aynı kalacağını, yüzde 37’si artacağı, yüzde 17’si ise azalacağını düşünüyor. Bankaların karlılığında en önemli etken olarak faiz oranlarındaki değişim görülüyor.
Bankacıların yüzde 83’ü sektördeki yabancı payının artacağını, yüzde 12’si önemli ölçüde artacağını, yalnızca yüzde 5’i aynı kalacağını bekliyor.
Bankacıların yüzde 45’i sektörü etkileyecek birinci derece öneme sahip konuyu makroekonomik gelişmeler olarak belirlerken, ikinci sırada yüzde 28 oranıyla yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler, üçüncü sırada yüzde 17 ile siyasi gelişmeler, dördüncü sırada da yüzde 8 ile yabancı sermaye girişi yer aldı.
Kamu bankalarının özelleştirilmesine birinci deredece önem verenlerin oranı ise yüzde 2’de kaldı.
SEKTÖR İÇİN EN ÖNEMLİ RİSK KAYNAĞI KREDİ
Sektör için en önemli risk kaynağı ise yüzde 54 oranıyla kredi riskinde toplanırken, yüzde 28’le faiz riski ikinci sırada, yüzde 6 ile kur riski üçüncü sırada, yüzde 6 ile likidite riski dördüncü sırada, yüzde 4 ile operasyonel risk beşinci sırada, yüzde 1 ile düzenleme riski de yedinci sırada yer aldı.
Bankacılık sektörünün riskliliğine ilişkin azlama ve aynı kalma ifadeleriyle olumlu beklentiye sahip olanların oranı yüzde 57 olurken, olumsuz beklenti oranı yüzde 43 düzeyinde gerçekleşti.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı