Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Bağ-Kur borçlarından nasıl kurtulursunuz

BAĞ-Kur’a prim borcu olan ve bu borç nedeniyle uykuları kaçanlara, bir müjdemiz var; Bağ-Kur prim borçlarınızın tamamından, hiç ödeme yapmadan kurtulabilirsiniz.

Bu avantajdan, yararlanabilmek için borcun "uykuları kaçıracak" bir borç olması gerekiyor. Daha açık bir anlatımla, Bağ-Kur’a beş yıl ve daha uzun süreye ilişkin, prim borcu olanlar, bu borçlarını ödemekten kurtulabilecekler.

BORÇTAN KURTULMA

Bağ-Kur, konuyla ilgili olarak, 2007/47 sayılı bir genelge yayınladı.

Buna göre; Bağ-Kur’a beş yıl ve daha fazla sigortalılık süresine ilişkin prim borcu olanların, bundan kurtulabilmeleri için, prim borcu toplamı beş yıldan fazla olan sürelerden "vazgeçmeleri" gerekiyor. Örneğin, altı yıllık prim borcu bulunan Nuri Bey’in "Ben birikmiş altı yıllık prim borcumu ödemek istemiyorum. Bu altı yıllık süreden de vazgeçiyorum" demesi gerekiyor.

Daha açık bir anlatımla, 6 yıllık sigortalılık sürelerinden vazgeçtiklerinde, 6 yıllık borçları da siliniyor. Kuşkusuz, 10 yıllık prim borcu olanlar da 10 yıllık sigortalılık süresinden vazgeçerlerse, borçları siliniyor.

Burada, sade vatandaşın anlayacağı şekliyle, Bağ-Kur tarafından "Madem altı yıllık borcunu ödemeyip, bunu sil diyorsun. Peki siliyorum ama o altı yıl için seni sigorta primi ödememiş kabul ediyorum. İleride emeklilik durumun olduğunda, bu altı yıl yok kabul edeceksin" deniliyor. Hemen belirtelim, Bağ-Kur’lunun ileride parası olduğunda primlerini ödeyip, sildirdiği günleri yeniden kazanması da mümkün olabiliyor.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Prim borçlarından kurtulma aşamasında, bazı "özel avantajlar" sağmak da mümkün.

1. SSK’dan Emeklilik Aşamasında, Bağ-Kur’lu Olması Gerektiği Anlaşılanlar:

Bu olay, uygulamada en çok karşılaşılan durumlardan biri. SSK’dan emekliliği dolanlarla ilgili olarak, SSK tarafından, Bağ-Kur’a bir yazı gönderilip, Bağ-Kur’a kaydı olup olmadığı soruluyor. Bu durumda, o kişinin, geçmişe dönük vergi kaydı ya da şirket ortaklıkları çıkması halinde, "Arkadaş, senin Bağ-Kur’lu olman gerekiyordu. Bu nedenle SSK emekliliğini iptal ediyoruz" deniliyor.

Düşünebiliyor musunuz, adam SSK’dan emekli olacak. Son anda, geçmişe yönelik bir vergi kaydı ya da şirket ortaklığı ortaya çıktığı için, işler karışıyor ve SSK’dan emekli olamıyor.

2007/47 sayılı genelge ile bu soruna bir çözüm bulundu. Bu durumda olanların, Bağ-Kur’da sigortalı olmaları gereken süre, beş yıl ve daha fazla ise, Bağ-Kur borçlarından ve sigortalılık sürelerinden imtina ederek, SSK’dan emekli olabilecekler.

2. Yıllardır Vergi Mükellefi Olup, Bağ-Kur’a Kayıt Olmayanlar:

Bu durumdaki esnaf, sanatkar, tüccar ve sanayiciler; borçlarının beş yıl ve daha uzun bir süreye isabet etmesi halinde, sigortalılık sürelerinden ve prim borçlarını ödemekten imtina edebiliyorlar. Yeni bir Bağ-Kur’lu gibi, sigortalılıkları başlıyor.

3. Bağ-Kur’a Beş Yıl ve Daha Fazla Prim Borcu Olanlar, Bu Süre ve Borçtan İmtina Edip, Bağ-Kur Sigortalılığını Kapatmak Suretiyle, SSK’ya Geçerek İsteğe Bağlı Sigortalı Olabiliyorlar:

Bu durumdaki kişiler, primlerini düzenli ödemek koşuluyla, SSK’dan da emekli olabiliyorlar.

Bağ-Kur’lulara sağlanan son avantajlar, yukarıda açıklananlarla sınırlı değil. Bu konuda daha ayrıntılı açıklama ve örnekleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, Vakkas Demir’in, Yaklaşım Dergisi’nin Ekim 2007 Sayısında yayınlanan (Bkz.www.yaklasim.com) makalesinde bulabilirsiniz.
X