AYM: Meralar yerleşime açılmayacak

Oya ARMUTÇU/ANKARA
18 Temmuz 2015 - 01:32Son Güncelleme : 17 Temmuz 2015 - 16:21

ANAYASA Mahkemesi (AYM) 6495 sayılı Torba Kanun’la getirilen, mera, yaylak ve kışlakların amaç dışı kullanılmak üzere yerleşme ve yapılaşmaya açılmasına yol açabilecek düzenlemeyi de iptal gerekçesini “Kamu yararının gerektirdiği bir zorunluluğa dayanmaksızın dava konusu kuralla Anayasa’nın 45. ve 56. maddeleriyle güvence altına yerlerin ve çevrenin tahribine neden olacak düzenlemeler yapılması, Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir” olarak açıkladı

Danıştay Torba Kanun düzenlemelerini iptal gerekçelerini dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM’nin gerekçeli kararı satırbaşları ile şöyle:

Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların, bu kuruluşlara vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri, diğer kuruluşlardan istemesi, toplaması, işlemesi ve paylaşmasını içeren düzenleme iptal edilmişti. Gerekçeli kararda, özel hayatın gizliliğinin Anayasa’nın 20. maddesinde güvenceye alındığı belirtildi.
Sayıştay’ın denetim yetkisini sınırlandıran, kamu payı yüzde 50’den az olmamak kaydıyla ilgili yasada sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, , işletme ve şirketleri denetlemesine yönelik düzenlemesindeki “yüzde 50’den az olmamak kaydıyla” ibaresi iptal edilmişti. Kararda, kuralla Sayıştay’ın denetim yetkisinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.
AYM, torba kanunla, mera, yaylak ve kışlakların amaç dışı kullanılmak üzere yerleşme ve yapılaşmaya açılmasına yol açabilecek düzenlemeyi de iptal etmişti. Gerekçede, dava konusu kuralla mera, yaylak ve kışlakların uygun görülen kısımlarının yerleşme yeri olarak talep sahiplerine bedeli karşılığında 29 yıla kadar tahsis edilebilmesine imkân tanındığı belirtildi.
ÖSYM’ye ilişkin iptal kararının gerekçesinde, bilgi edinme hakkının Anayasa’nın 74. maddesinde güvence altına alındığı bu hakkın demokratik hukuk devletinde vazgeçilmez bir hak niteliği taşıdığı belirtildi.

Etiketler: mera , yerleşim alanı


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı