Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Aydın Candabak: Çocuğunu seven veli okuluna bağış yapsın

Aydın CANDABAK

HER yıl aynı terane. ‘‘Kayıt için para alanı yakarız.’’ Kim yakıyor?

Bakan Bey yakıyor.

Mesteşar Bey yakıyor.

Milli Eğitim Müdürü Bey yakıyor.

Yani, ‘‘büyük büyük beyler’’ yakıyor.

Kimi yakıyor?

Okul müdürünü, öğretmeni, okulu yakıyor.

Yani, çocuğunuzu yakıyor.

Aslında bu beyler, ‘‘Türki- ye'nin geleceği’’ni yakıyor.

Sözde, ‘‘cüzdanınızı’’ koruyorlar.

O an için size hoş görünü-yorlar.

Ama aslında günü kurtarı- yorlar.

Çünkü, siyaset yapıyorlar.

*

Milli Eğitim Bakanlığı 2000 Bütçesi, toplam 3 katrilyon 350 trilyon 330 milyar lira.

Yani, devletin eğitim için GSMH'dan ayırdığı pay, sadece ve sadece yüzde 2.7.

Bu bütçenin 2 katrilyon 613 trilyon 495 milyarı personel (%78), 106 trilyon 200 milyarı diğer cari (%3), 530 trilyon 835 milyarı yatırım (%16), 99 trilyon 800 milyarı transferlere (%3) ayrılıyor.

Ayrıca eğitime katkı payından sağlanan ve ilköğretim için harcanması öngörülen 420 trilyon liralık ödenek bulunuyor. Bunun da 70 trilyonu taşımalı eğitim, 50 trilyonu makine- teçhizat, 287 trilyonu yapı-tesis-büyük onarım, 13 trilyonu da temel eğitim projesi için ayrılıyor.

Katrilyonlara, trilyonlara aldanmayın.

Bu bütçe ile 65 bin eğitim kurumu; binası, laboratuvarı, araç-gereciyle ayakta kalacak.

14 milyonu aşkın öğrenci öğrenim görecek.

500 bini aşkın öğretmen, 100 bilmem kaç bin memur ve hizmetli ücret alacak...

*

Bir okul müdürü aradı. 800 öğrenci, 60 öğretmen ve memuruna karşılık kadrolu bir tek hizmetlisi var.

Hem temizlik yaptıracak elemanı, hem deterjan alacak parası yok.

Dahası, günü gelmiş doğalgaz faturasını ödeyememiş.

‘‘Bugün geldiler ve bize bir hafta süre verdiler. Aksi halde gazımız kesilecek’’ diyor.

Okul, devlet okulu ama kaliteli eğitimiyle isim yapmış.

Doğal olarak pek çok veli, çocuğunu bu okula kaydettirmek istiyor.

Ettiremeyen de, ‘‘Benden kayıt parası istediler’’ diye bizleri arıyor.

Dolayısıyla meslektaşlarımız kameralarıyla okulun kapısında karargah kurmuşlar.

Tamam, senetli-zorlamalı kayıt parası olmaz.

Velileri bu konuda zorlayanı yakalım.

Bağışları amacı dışında kullananları da yakalım.

Ama her velinin, imkanlar ölçüsünde okula yardımına da engel olmayalım.

Tam aksine teşvik edelim.

Yıllık onbinlerce dolar ücret alan özel ve vakıf okullarına karşı, sadece mütevazı bağışlarla ayakta kalmaya çalışan ve üstelik kaliteli eğitim konusunda onlarla yarışan devlet okullarına her bakımdan destek verelim.

Eğitime verdiğimiz her kuruş, yaptığımız her bağış; Türkiye'ye okumuş, aydın, parlak bir gelecek olarak dönecektir.

*

Büyük büyük beylere gelince...

Çok yakmak istiyorsanız, okullara yeterli ödenek sağlayın ki, kışın kaloriferler yansın.

X