Gündem Haberleri

  Avukatın bir saati 50 milyon TL

  Hürriyet Haber
  04.12.2001 - 11:42 | Son Güncelleme:

  Türkiye Barolar Birliği, avukatlık asgari ücret tarifesini yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, büroda avukata 1 saatlik danışma ücreti 50 milyon lira olurken, takip eden her saat için 30 milyon lira daha ödenecek.

  Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi için avukata 50 milyon lira ödenirken, kira sözleşmesi hazırlanmasının ücreti ise 100 milyon lira olacak. Avukatlar, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgeler ile ticari işlerle ilgili sözleşmeler için de 330 milyon liraalacak.

  Yeni tarifeye göre, tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi ücreti 635 milyon lira olurken, vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 250 milyon lira avukatlık ücreti ödenecek. Avukatlara, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde, duruşmasız ise 1 milyar, duruşmalı ise 2 milyar lira ücret verilecek.

  İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDEKİ ÜCRETLER

  Yargı yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan işlerde, ``görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile`` ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işlerinin ücreti, duruşmasız ise 60 milyon, duruşmalı ise 80 milyon lira olarak belirlendi.

  Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için avukatlara, duruşmasız ise 135 milyon, duruşmalı ise 175 milyon lira ücret ödenirken, ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takip ücreti 90 milyon, ortaklığın giderilmesi ve taksim davalarının ücreti, 210 milyon lira olacak.

  İcra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan işlerde ise, icra dairelerinde yapılan takipler için 50 milyon lira, icra tetkik mercilerinde takip edilen işler için 60 milyon lira, icra tetkik mercilerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 90 milyon lira, icra tetkik mercilerinde takip edilen ceza işleri için 50 milyon lira, hazırlık aşamasında takip edilen işler için 100 milyon lira, Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için 90 milyon lira, Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 175 milyon lira, Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 60 milyon lira, Fikri ve Sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için 650 milyon lira ödenecek.

  DGM VE ANAYASA MAHKEMESİ`NDEKİ DAVALAR

  Öte yandan Ağır ceza ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri`nde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 480 milyon lira olarak tespit edilirken, askeri mahkemelerde takip edilen davalar için avukatlara 250 milyon lira ödenecek.

  İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davaların ücreti de duruşmasız ise 140 milyon, duruşmalı ise 210 milyon lira olacak. Yargıtay`da ilk derecede görülen davalar için de avukatlara 520 milyonlira ücret ödenecek.

  Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davaların duruşmasız ücreti 175 milyon lira, duruşmalı ücreti 520 milyon lira olurken, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay`da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması ve uyuşmazlık mahkemesindeki davalar için 250 milyon lira ödenecek.

  Anayasa Mahkemesi`nde görülen dava ve işler için de, Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalarda 870 milyon lira, diğer dava ve işlerde ise 450 milyon lira avukatlık ücreti verilecek.

  KONUSU PARA OLAN DAVALAR

  Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan hukuki yardımlara ödenecek ücretler de Tarife`nin üçüncü kısmında yeniden belirlendi.

  Buna göre, bu tür davalarda ilk 2 milyar lira için yüzde 10, sonragelen 3 milyar lira için yüzde 8, sonra gelen 15 milyar lira için yüzde 6, sonra gelen 80 milyar lira için yüzde 4, sonra gelen 200 milyar lira için yüzde 2, sonra gelen 700 milyar lira için yüzde 1, 1 trilyon liradan yukarısı içinse yüzde 0,1 avukatlık ücreti ödenecek.

  Hakem Kurulu`nda görülecek tüm dava ve işlerin ücreti ise 100 milyon lira olacak.

  Öte yandan, bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara aylık ödenecek ücret, yapı kooperatiflerinde 200 milyon lira, anonim şirketlerde ise 300 milyon lira olarak belirlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişiler ise sözleşmeli avukatlarına,aylık avukatlık ücreti olarak 300 milyon lira ödeyecek.

  KESİM HÜKÜM ELDE EDİLİNCEYE KADAR...

  Bu arada, tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemlerin karşılığı olacak.

  Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler için ayrıca avukata ücretödenmeyecek. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemeyecek. Ancak, icra
  takipleriyle Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay`da temyizen ve bölge idare mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları için ayrıca ücret ödenecek.Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, tarifede yazılı ücretin yarısı, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamı avukata verilecek.

  TAHLİYE, NAFAKA, MANEVİ TAZMİNAT...

  Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak ödenecek. Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücreti ödenmeyecek.

  Manevi tazminat davalarında ise avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek.

  İcra ve iflas müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığı olacak. Bu ücret, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen ücretin dörtte birinden az olamayacak.
   

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı