GeriAvrupa Gümrüksüz ev eşyası ithalinin şartları neler
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Gümrüksüz ev eşyası ithalinin şartları neler

Gümrüksüz ev eşyası ithalinin şartları neler

Gümrük vergisinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali, aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınıyor.

Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanıyor. Gümrüksüz ev eşyası ithali için aranan şartların başında, en az 24 ay, yani 2 yıl süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmak geliyor. Kullanılmış ev eşyası hakkı bir partide kullanılabileceği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içinde olmak kaydıyla muhtelif partiler halinde de kullanılabilir.

Ayrıca eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın Türkiye’de kullanılacağı konuta sahip olunması veya konutun en az 2 yıl için kiralanmış olması gerekir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilir. Eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.

Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin kullanılmış ev eşyası muafiyeti kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilmiyor.

Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, ölen kişiye ait kullanılmış ev eşyasını veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirerek serbest dolaşıma giriş beyanında bulunmaları gerekir.

HANGİ BELGELER GEREKLİ

Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin kendisi veya eşi tarafından şu belgelerin ibraz edilmesi gerekir:

1) Pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler.
2) Yurtdışında en az 24 ay yerleşik olunduğuna dair dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan belge. (Söz konusu belgenin ibrazının yabancı ülke yasaları uyarınca mümkün olmaması durumunda kişinin yurda giriş çıkış kayıtlarının kontrolü yeterli sayılıyor)
3) Dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge. (Türk veya çift uyruklu kişiler için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi yeterli olup, yabancı uyruklu kişiler için yabancı ülke yasaları uyarınca dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerimizden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içerir belgenin temin edilememesi durumunda ise kişilerin beyanı yeterli oluyor)
4) Edinilen konut;
- Satın alınmış ise; kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu.
- Kiralanmış ise; kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az iki yıllık kira sözleşmesi.

5) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.  (Abdurrahman Atalık – HAMBURG / ALMANYA)

56 yaşından önce emekli olabilirsiniz

TÜRKİYE’de 01.07.1986 tarihindeki sigortalı işe başlamanız nedeniyle, emek

Gümrüksüz ev eşyası ithalinin şartları neler

lilik kademesinde 49 yaş ve 5 bin 300 gün şartlarına tabisiniz. 56 yaşında emekli olmak istediğinizi yazmışsınız, ancak prim ödeme gün şartını tamamlamanız halinde, 49 yaşında da emekli olmaya hak kazanabilirsiniz. Borçlanmayı yapmak için de 56 yaşını tamamlamanızı beklemenize gerek yok. Yurtdışı borçlanma işlemini şimdiden başlatabilirsiniz. Tabi bu durumda Almanya’da sigortalı işten 56 yaşından önce ayrılamıyorsanız ve bu yaşta işten ayrılıp Türkiye’ye kesin dönüş yapmak istiyorsanız, Türkiye’den de 56 yaşından önce aylık talebinde bulunmamalısınız. Türkiye’de sigortalı çalıştığınız 444 günü düşersek, borçlanmanız gereken süre 4 bin 856 gün olarak belirlenir. 31 Aralık 2015’e kadar başvurursanız, günlük 13.59 TL’den yaklaşık 65 bin 945 TL ödeme yaparsınız.

Borçlanma talep dilekçesini doldururken, borçlanmak istediğiniz günlerin tarih aralığı olarak, Almanya’da iş başı yaptığınız 1990 ile Alman vatandaşlığına geçtiğiniz 2001 arasını (9 yıl) ve yeniden Türk vatandaşlığına geçtiğiniz 2010 ile 2004 arasını (6 yılı), yani 1990 ile 2004 arasını yazmalısınız.

“56 yaşına kadar beklemişken 4 yıl daha bekleyip 60 yaşında da emekli olsam olur” diyorsanız, o zaman 3 bin 600 günle de emekli olabilirsiniz. Bu durumda, mevcut günleriniz düşüldüğünde, borçlanmanız gereken süre 3 bin 156 gün yapar ki, bu süre için 42 bin 860 TL ödemeniz gerekir.

Yani önünüzde iki seçenek var, ya 65 bin 945 TL ödeyip hemen emekli olabilirsiniz ya da 42 bin 860 TL ödeyip 60 yaş şartını bekleyebilirsiniz. (Ayhan Öz – ALMANYA)

Emeklilik için işten ayrılmam mı gerekiyor


DAHA önce Almanya’da sigortalı işe başlamış olsanız da 18 yaşınızı doldurduğunuz 16.01.1983 tarihi SGK tarafından sigorta başlangıcı kabul edilip buna göre emekilik kademesine dahil edileceksiniz. Buna göre de 47 yaş ve 5 bin 150 gün şartlarına tabi olursunuz. Yurtdışındaki sürelerinizin eski adıyla SSK’da değerlendirilmesi için, bir ara bizzat Türkiye’ye gidip 4/a sigorta koluna tabi bir işyerinde çalışmanızı öneriyorum. Ardından da Almanya’da sigortalı çalıştığınız 1983 ile 1998 yılları arasındaki 5 bin 150 günü borçlanmalısınız.

Başvurunuzu bu yıl içinde gönderirseniz, 5 bin 150 gün için 69 bin 937 TL ödemeniz gerekir. Borçlanma işlemi için Almanya’daki işinizi bırakmanıza gerek yok.

İşten ayrılmanız, ancak aylık talebinde bulunacağınız zaman söz konusu olacaktır. Yaş şartını tamamlamış olduğunuz için, emeklilik için artık sadece gün şartını tamamlamanız gerekiyor. Bunu da yaparsanız, Almanya’daki işinizi bırakmak koşuluyla Türkiye’den emekli aylığı bağlattırabilirsiniz. (Hüseyin – ALMANYA)


Yorumları Göster
Yorumları Gizle