Astroloji Haberleri

  Astro evler

  Ata NİRUN
  28.12.2010 - 10:36 | Son Güncelleme:

  Eğer biraz Astroloji ile ilgiliyseniz, Ev sözcüğü ile çok sık karşılaşırsınız.

   Evler, Yıldız Haritası'nın yani Horoskop'un temelini oluştururlar. Astroloji'de ev tanımı, eşit ev ve eşit olmayan ev sistemleri diye ikiye ayrılır. Eşit ev sisteminde, ASC (Yükselen Burç) hesaplandıktan sonra çıkan netice ne ise ondan sonra gelen evler 30° kaydırılarak işlenir ve böylelikle 12 ev eşit olarak tam  30°'ye  bölünmüş olur. Eşit olmayan ev sisteminde ise bu evler yine ASC den başlayarak eşit olmayan bir sıra takip eder. Bunun neticesinde bir evin genişliği 30°' den fazla olabildiği gibi 30°'den az da olabilir. Böylelikle 12 ev birbiri ile eşit olmayan genişliğe bölünmüş olarak görülür. En çok kullanılan ev sistemi Placidus ev sistemidir. Evler görüldüğü gibi saat yönünün tersine doğru ilerlerler. Sizlere 2011 yorumlarını sunarken, sık sık evlerden söz ettim, bu yazıyı okumanız yorumlardan daha iyi yararlanmanızı sağlayacaktır…

  1. Ev       

  Doğal Zodyak'ta ASC "Yükselen burç" ile başlayan ve 2. Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Horoskopta 0° ile 30° arasında gösterilir, uyanışı ve ilk hareketi simgeler. Doğum saatine göre bulunan ve hesaplanan yükselen burç, doğum anının da simgesidir, böylece doğal olarak 1. Ev kişinin fizyolojik görünümü hakkında bilgi edinmemize yardımcı olacaktır, öte yandan kişinin karakter özelliklerini, çevresel ilişkileri ve bunların dış çevreye yansımasını da gösterir. Bu temel özellikleri nedeniyle 1. Ev, doğum haritasında (Horoskop) ayrı ve öncelikli bir önem taşır. Doğal Zodyak sıralamasında 1. Ev Koç Burcu'na aittir; yönetici ise Mars gezegenidir. Bu burcun temel özellikleri ile bu evin anlamları arasında bağ vardır. Yorumlarda da bu ikili kombinasyon unutmamalıdır. 1. Ev, kurduğumuz ilişkiler sonucunda bireysel egosal gelişimi de gösterir. Gelişim aşamaları, doğuştan gelenler ve sonradan gençlik çağına kadar edilinenlerdir; dış çevreden algılananları seçici olarak değerlendirir ve dışa yansımaları görebiliriz. Bireyin yaşam gücü ve bunu gerçekleştirme tarzı, doğuştan eğilimli olduğu hastalıkları da buradan anlamak mümkün olur. Doğum ile birlikte ilk çocukluk dönemi ve ilk çevre, bu çevredeki olaylar, iç güdüsel olarak nasıl korunulduğu ve savunulduğu da burada görülür. 1. Ev'den bireyin temel istek gücü hakkında bilgi edinebiliriz. Ayrıca burada deneysel birikimler ve değişimlere karşı egonun direnmesini de bulunur. Bu eve düşen burç ve gezegen ya da gezegenler veya her ikisi de kişinin karakteri hakkında etkili rol oynamaktadır. Özellikle kişi hakkında etkili olan öncü gruptan (Elementler ve Üçlemeler) bir burç bu alana düşmüşse öncelikle değerlendirilir ve önem verilir.

  2. Ev

  Doğal Zodyak'ta 2. ev ile 3. ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 30° ile 60° arasında gösterilir. Bu ev doğal Zodyak'da 2. sıradadır. ‹kinci ev, sahip olma arzularını ve maddi dünyaya karşı tutumumuzu gösterir, kendimiz dışında var olan nesneler ve ihtiyaç duyduğumuz maddi koşullar hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Genel olarak baktığımızda, bu ev bize dünyadaki maddi varlığı anlatmaya çalışır. Birinci Ev, kendimizi tanıma sürecini ve bununla birlikte oluşumumuzu anlatırken, 2. Ev çevremizdeki nesnel dünyayı tanımamızda yardımcı olur. Bu olgu  nesnel dünyanın içindekileri kullanmamızı ve sahipliğimizi ifade eder. ‹htiyacımız olanları ve bunları değerlendirmemizi sağlar. Bu ev, kendi öz varlığımız ve kişiliğimiz dışında, dış dünyadan veya iç dünyamızdan gelen tüm uyarıların, gerçek dünyadaki sonuçlarına götürebilir. Ayrıca 2. Ev, bireyin sahip olma duygusunu, maddi arzularını, para kazanma yeteneğini ve sahip olduklarını çoğaltma yeteneğini gösterir. Öte yandan, bunları kişinin ne şekilde ve nasıl yapabileceğini de buradan anlayabiliriz. Kişinin miras ve vasiyet yoluyla kazanç elde edip etmeyeceği de bu alandan anlayabiliriz. Ama bu ev daha çok, sabit ve taşınmaz mülklerden çok taşınabilir mülk ve eşyalar hakkında bilgi verir çünkü gayrimenkullar bu alanın dışında kalır. Bu yüzden daha çok taşınabilir nesneleri ifade ettiğini ve bu yöndeki yeteneği anlattığını söyleyebiliriz. Kişinin yaratıcılığının bu konularda nasıl ortaya çıktığını ve değerlendirdiğini de anlatmaya çalışır. Bu evin bir özelliği de ikincil olarak güzel sanatları simgelemesidir. Bireyin bu konudaki yeteneğini anlamamız ve  elde edebileceği kazanç hakkında bilgi edinmemiz mümkündür. Yine bu ev bize nesnelerin kıymeti hakkında da bilgi verir. Kişinin onlara gösterdiği değeri ve onların korunmasını bilip bilmediği veya saklamasını başarıp başaramadığını anlatır.

  3. Ev

  Doğal Zodyak'ta 3. Ev ile 4. Ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 60° ile 90° arasında gösterilmiştir. 1. ve 2. Evler'de öğrendiklerimizin kullanılmasını anlatmaktadır. Yani iletişim ve mantığın yeridir. Burada doğru algılamayı, mantık yürütmeyi öğrenir ve deneyimler kazanırız. 1. Ev'den 2. Ev'den sonra, 3. Ev'e geçmek bize bazı sorumluluklar yükler. Kişiliğimiz ile birlikte sahip olma güdümüzü iyi değerlendirmemiz gerekir. ‹şte bu değerlendirme çevremizle kurduğumuz iletişim ile mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu ilişkilerin değerlendirilmesinde mantığımızı kullanmamız gerekir. Bu nedenle 3.Ev'e genel olarak iletişim ve mantık evi diyebiliriz. Ayrıca buradan kişinin dikkatinin yöneldiği yeri veya yönleneciği amacı çıkartabiliriz. Bu evi kısa süreli bir depolama alanı ve hemen ardından da iletme merkezi gibi de görebiliriz. Kısa süreli deneylerle mantığımızı bir araya getirir ve bunların sonucunu iletmeye çalışırız. Bilgilerin geldiği, biriktirildiği ve dağıtıldığı bir bilgi bankası gibi düşünebilirsiniz. Bunları yaparken de hız ve pratik düşünce önem kazanacaktır. Tüm bunlarla beraber, 3. Ev bize yakın olan insanları yani kardeşleri ve akrabaları da simgeler. Akrabalarımızla veya kardeşlerimizle olan ilişkimiz ya da yakın çevredeki insanlarla olan iletişimimizin nasıl olduğunu bu alandan öğrenebiliriz. Öte yandan bu ev kısa yolculukları, entellektüel yapıyı ve kısa seyahatleri de simgeler ve her türlü haberleşme olanağını da kapsar.

  4. Ev

  Doğal Zodyak'ta 4. Ev ile 5. Ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 90° ile 120° arasında gösterilir. Bu alan genel anlamda yuvayı ve bilinçaltı duygularımızı kapsar. Doğup büyüdüğümüz çevreyi, özel manada anne-baba ile olan ilişkilerimizi simgeler. Çocukluk yaşamımızın nasıl geçtiğini, aile büyükleri ile ilişkilerimizi 4. Ev kapsamı içinde inceleriz. Bu ev aynı zamanda onlardan beklentilerimizi de belirler. Nasıl bir yuva istemi içinde olduğumuzu görürüz. Kendi yuvamızdaki beklentilerimiz, aile üyelerine özellikle de eşimize karşı tutumumuz da buradan kaynaklanır. Bu yuva yanlızca ev olarak algılanmamalıdır. Kişinin benimsediği, sürekli bulunduğu ortam da bu sınırların içindedir. Birey bulunduğu mekanı benimseme özelliğine sahipse buradaki istekler de aynı doğrultuda olabilir. Bu ev bilinçaltı duygularımızı da kapsadığına göre, aynı zamanda da kişinin kendi içinde barındırdığı iç alemi de belirler. Bu ortam her yere bizim ile birlikte taşınabilir ve gelecek için yarattığımız değişmez koşulları da beraberinde getirir. Dolayısı ile kendi yarattığımız çizgilerle yaşlılık yıllarımızı temsil eder. Ömrümüzün son dönemini nasıl geçireceğimizi bu eve bakarak görebiliriz. Mülk edinme gayreti veya aileden gelebilecek mülk, servet ile ilgili ipuçlarını da bu evde yakalayabiliriz. Aile, yuva gibi kavramların içine gelenek ve görenekler de girer. Atalarımıza ve geleneklere olan bağlılığımız, bir yere ait olma duygumuz ile bunlarla olan ilişkilerimiz de bu evin içinde bulunmaktadır. Bu ev ayrıca toprak ile gelebilecek gayrimenkul avantajlar hakkında da önemli bilgiler verir. Taşınamıyacak eşyaları da yani gayrimenkulleri de bu alan simgelemektedir. Bununla birlikte zor vazgeçilen veya vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızı de bu evde görebiliriz.

  5. Ev

  Doğal Zodyak'ta 5. Ev ile 6. Ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 120° ile 150° arasında gösterilmiştir. Bu alan yaratıcılığımızın dışa açılımını temsil eder. Gelişmiş olan kişisel irademizi kullanma biçimimiz ve bunu nasıl yönlendireceğimizle ilgilidir. 4. Ev'deki durağanlık artık burada görülmeyecektir. 3. Ev'deki araştırmalar ve öğrenilenlerin uygulama fırsatlarını bu evde bulur veya yaratabiliriz. Kişi zihinsel yaratıcılığıyla birlikte, fiziksel yaratıcılığını ve dinamizmini de bu evde ortaya koyar. Zevk ve eğlence yaşamıyla birlikte, aşk ve duygusal yaşam da 5. Ev'in kapsamı içindedir. Duygusal yaşamdaki istek ve beklentilerimizle birlikte hareket biçimimiz, kendimizi ortaya koyuşumuz, çocuklarla olan ilişkilerimiz ve kendi çocuklarımıza karşı tutumumuz da bu evin sorumluluğundadır. 5. Ev'de ilişkiler, çocuklar, sanatsal konular, aşk ve eğlence yaşamı ile birlikte şans oyunlarına ve spekülasyonlara olan eğilimimizi de bu alanda inceleyebiliriz. Dışa açılımla birlikte riskler de ortaya çıktığı için, tehlikeli atılımları da bu alanın içinde görebiliriz. Bu eve serüvenci ruhumuzun çıkış noktası da denilebilir. Yaşam gücümüzü, eyleme dönüştüren bilinç koordinasyonu burada oluşur. Kişi bu evde kendi kendini gerçekleştirmektedir, 5. Ev aynı zamanda kişinin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğinin bir cevabı olarak da düşünülebilir.

  6. Ev

  Doğal Zodyak'ta 6. Ev ile 7. Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 150° ile 180° arasında gösterilmiştir. Bu evde etkinlik ve mükemmellik vardır. 6. Ev'de 5. Ev'de ulaştığımız yaratıcılığın en etkin bir biçimde nasıl kullanılacağını gösterilmektedir. Burada ayrıntılı yöntemleri ve sıkı çalışmayı görmekteyiz. Kafanın ve bedenin disiplini ve eğitimi burada yapılırken, kişinin gündelik iş ve sorumlulukları ele alabilmesi için hizmet ile çalışma etkinliğini de öğrenmesi gerekir. Böyle bir etkinlik de organizasyon ve yöntem gerektirir. ‹şte bu evde bir ayrıntı merakı, bir analizcilik mevcuttur. Böyle bir titizlik ve analizcilik de iyi bir organizasyon için şarttır, iş ilişkilerimiz, başkaları için yaptıklarımız, iş çevresindeki diğer ilişkilerimiz ile birlikte günlük iş ve sorumluluklarımız da burada bulunmaktadır. Bize hizmet veren veya yanımızda çalışan kişilerle ilişkilerimizin boyutlarını bu alanda inceleriz. Yine aynı şekilde bizim yanlarında çalıştığımız kişiler, yani amirlerimiz ile olan ilişkilerimizin boyutu da bu alanın içindedir. Bu alanda anlatılmak istenen, yetenekleri nasıl kullandığımız ve günlük işlerde ne ölçüde verimli olduğumuzdur. Dikkatlilik derecemiz, etkinlik ve pratikliğimiz bu alanda ölçülebilir. Bu etkinlikleri yerine getirmek için ise sağlık en önemli ön koşullardan birisidir. Sağlık yapımızı da 6. Ev içinde inceleriz. Sağlıkla birlikte beslenme ve gıda hazırlama çalışmaları da bu alanın konuları içindedir. Ayrıca davranışlarımız, giysilerimiz, düzenliliğimiz ve dış görünüşümüzdeki titizlik de diğer önemli öğelerdir. Bunları da bu alan içinde inceleyebiliriz.

  7. Ev

  Doğal Zodyak'ta 7. Ev ile 8. Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 180° ile 210° arasında gösterilmiştir. ?u ana kadar evlerde hep kişisel istekler ve bireysellik üzerinde duruldu. Ama bu evde bireysel zevklerin yerini ortak zevkler ve paylaşma alacaktır. Yani "ben" yerini "biz"e bırakmaktadır. 7. Ev mevcut tüm ikili ilişkilerimizle, sosyal ilişkilerimizin niteliğini belirler ve günlük olaylar açısından kişiliğin diğer önemli boyutunu yani kendimizi bir başkasıyla nasıl tanımladığımızı anlatır. Kendimizi 1. Ev'de tanımlamakla birlikte, bu atılımın sonucunu yani olgunlaşmış halimizi 7. Ev'de buluruz. 2. Ev'de temellerimizi öğrenir, 3. Ev'de çevremizi tanır, 4. Ev'de güven sağlarız ve tüm bunlar bizi kaçınılmaz olarak bu eve getirir. 7. Ev'de temel ilkemiz ikili ilişkilerdir. Görüldüğü gibi oldukça hassas bir alan içine girmiş bulunuyoruz.  Artık bir tarafta kendimiz, diğer tarafta da karşımızdaki kişi durmaktadır. Bu kişi eş veya ortak olabilir, dengenin çok iyi kurulması gerekmektedir. Bu da gösterir ki bu alan barışı, uyumu, huzuru ve sevgiyi simgelemektedir. 7. Ev'den evlilik evi diye de söz edebiliriz. Bu alan seçilecek eşin veya ortağın fizyolojisini ve yapısını da belirleyebilir. Burada aynı zamanda yakın dostluklar, toplumsal ilişkiler, yasal olaylar, en önemlisi de anlaşmalar ve sözleşmeler vardır. Bu alan ayrıca ticari faaliyetleri de yönetir, ticari ilişkilerin olumlu veya olumsuz gelişmelerini de buradan görebiliriz. Tüm ikili ilişkileri ve ticari ilişkiler ile görüşmeleri de içine aldığına göre bu yerde açık düşmanlıklarla ilgili ipuçlarını da yakalayabiliriz.

  8. Ev

  Doğal Zodyak'ta 8. Ev ile 9. Ev'in başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 210° ile 240° arasında gösterilmiştir. Bu alanda 7. Ev'deki çalışmaların maddi karşılığını görürüz aynı zamanda da kollektif kazançlar burada sergilenir. 8. Ev, ortak çalışmaların ürünleriyle veya evliliğe ait maddi değerlerle de ilgilidir. Ayrıca paylaşılan maddi varlıklarla ilgili olan işlemleri de içine alır. Mahkeme, vergi, sigorta, miras ve cenaze gibi... Burada insanın bilinmeyenin ötesine zorlandığı yoğun duygular içeren, güçlü ve okült bir alanın içindeyiz. Metafizik 8. Ev'in konusudur, aynı şekilde ölüm, cinsellik ve büyü de... Burada içimizdeki bilinmeyenle ve içimizdeki araştırmacıyla karşılaşırız. Gerçeği sorguladığımız, maddenin ötesine geçtiğimiz alanlar ve duygular buradadır. Maddenin enerjiye dönüştüğü, büyük enerjilerin çıktığı bir alandır 8. Ev. Kişinin kendini yenileme enerjisi burada bir patlama noktasına varır. Ölümle de ilgili olduğuna göre bir bakıma herşeyin noktalandığı bir alandır da diyebiliriz. Mekansız ve bedensiz ruhsal varlıkların yine okült düzeylerde bulunmasını sağlar. Bu enerjiler metafizik, bilim, yüksek matematik ve atom fiziği gibi konularda da ortaya çıkar. Mistik konular, ruh çağırma gibi bağlantılar kurmak da bu alanla ilgilidir. Kısaca 8. Ev cinsellik, ölüm, yeniden doğuş, miras, kalıtım ve birleşik kazançlar yeridir. Ayrıca bu alanın içinde fazla emek sarfedilmeden gelen kazançlar olduğu gibi kaybedilenler de görülmektedir. ‹kincil düzeyde resmi otoriteleri de göstermektedir, devlet gücü veya yasal otorite gibi...
   
  9. Ev

  Doğal Zodyak'ta 9. Ev ile 10. Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 240° ile 270° arasında gösterilmiştir. 8. Ev'de korunup, biriktirilen enerji 9. Ev'de rahatlıkla dağılabileceği bir alandadır. Burada kendimizi kolaylıkla aştığımız bir alanda bulunuruz. 3. Ev'in karşıtı olan 9. Ev, birlikte düşünmeyi anlatır bize. 3. Ev'de yakın akrabalarla kısa yolları simgelerken, burada kendisini uzak akrabalara ve uzun yollara bırakır. Kısacası bir genişleme ve rahatlık söz konusudur. Bu evde uzaklara gitmek, daha çok şey öğrenmek isteriz. Yüksek öğretimle de burada karşılaşırız. Üniversiteler, akademik çalışmalar, dünyayı dolaşmak ve keşfetmek bu alanla ilgilidir. Yine bu alan bize uzak kültürlere ulaşmayı gösterir. 9. Ev bize yurtdışı ilişkilerinde ve bunların gelişiminde de yol göstermektedir. Bu ilişkiler ticari düzeyde olabildiği gibi kişisel düzeyde de olabilir. Bununla birlikte 9. Ev'de yabancı dillere olan yeteneğimizi ve öğrenebilme olanaklarımızı da buluruz. Aynı zamanda felsefe, din, dini kuruluşlar, yasal sistemler, hukuk, uygarlığa yerleşmiş bütün kurumları da kapsar. Ahlak duygularımızı, dinsel eğilimlerimizi ve öğrendiklerimizi nasıl kullanacağımızı da burada öğreniriz. Kişisel ve toplumsal eylemleri yönetmek için toplu düşünmeye gerek vardır. Uyumlu bir biçimde yönetmenin ruhsal aydınlanmasına bu alanda ulaşılır. Kişinin olayları nasıl soyutlaştırdığını, evren hakkında nasıl bir yaklaşımı olduğunu 9. Ev içinde görebiliriz. Bu bizim dünya görüşümüzü de gösterir. Kendimizi eğitim yoluyla daha iyi tanıyıp öğrenmeyi, fırsat ve yeteneğimizi, kendimizi kanıtlamayı, meslek ve uzak yerlerden alacağımız deneyimlerimizi de 9. Ev'de buluruz.

  10. Ev

  Doğal Zodyak'ta 10. Ev ile 11. Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 270° ile 300° arasında gösterilmiştir. Bu ev toplumla doğrudan ilişkide olduğumuz, yıldız haritasının en duyarlı alanlarından biridir. 10. Ev haritanın tam tepesinde MC noktasını (Tepe noktası) oluşturur. Zirvede olmak, yönetmek, kural koymak, sorumluluk ve uygulamak buraya aittir. 4. Ev doğduğumuz evin sosyal ve ekonomik durumunu göstermişti. 10. Ev ise yapmak zorunda olduğumuz işlerin temelini, sorumluluklarımızı, mesleki ve toplumsal saygınlığımızı, onurumuzu ve kariyerimizi belirlemektedir. Bir kişinin yükselip yükselemeyeceği hakkında ipuçlar da bu alandadır, ayrıca ün, şan ve şöhret de bu alan içinde simgelenir. Aynı şekilde kişinin tutkularını nasıl ortaya koyduğunu ve bunun otoritelerce nasıl değerlendirildiğini burada görürüz. 10. Ev, varolan örgütleme yeteneğimizin, organize eylemlerimizin, disiplinimizin, çalışma düzenimizdeki sıkılığın, meslek alanında yükselebilmek için gereken irade ve sabrımızın göstergesidir. Tüm bunları bu alanda görebiliriz. Kısacası 10. Ev sosyal durum, tutku, onur, kariyer ve şeref yeridir. Başka bir deyişle kişinin topluma karşı olan tavrını ve toplum içindeki rolünü görürüz. Toplumdaki statü ile alınan sorumluluklar da buradadır. Bu sorumluluklar ile toplumsal yerimizi yani bulunduğumuz toplumda ulaşabileceğimiz düzeyi de bu alanda bulabiliriz. Otoritelerle ilişkilerimiz, onlara davranış biçimimiz ile aynı şekilde anne-baba ile uyumumuz da buradan etkilenir. 10. Ev aynı zamanda da toplumsal kurumları, bürokratları ve bunlarla ilgili koşulları da anlatır.

  11. Ev

  Doğal Zodyak'ta 11. Ev ile 12. Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 300° ile 330° arasında gösterilmiştir. Bu evde ideallerimizle karşı karşıya geliriz. 5. Ev'de kişisel yaratıcılığımızı ortaya koymuştuk, 11. Ev'de ise ideallerimize grup çalışmaları ile veya organize ekiplerle yöneliriz. Gelecek hakkında beklentilerimiz ve umutlarımız vardır. Gelecekte tamamen ulaşamasak da amaçlarımız için planlar yapar, düzeltir ve sürekli geliştiririz. Bu alanda özgürlük istemimiz yoğundur, toplumun zincirlerini kırmaya çalışırız. Ama bunları yapabilmek için arkadaşlara, dostluklara ihtiyaç duyar, ideallerimizi paylaşmak isteriz. Örgütlere, gruplara katılır, çevremizde bir kalabalık oluşturmaya çalışırız. Başka bir deyişle bunları yapıp yapamadığımızı bu alanın içinde inceleriz. 11. Ev ideallerin, arkadaşlıkların, gelecek hakkındaki beklentilerimizin, umutlarımızın alanıdır ve bunlara yöneliş biçimimizdir. Burada kişinin grup kurma, arkadaş edinme, evrensel ülküler üzerinde çalışma yeteneklerini buluruz. Böyle bir evrensellik, ancak grup üyelerinin ruhsal birliklerinin bilincinde ve olanaklarıyla amaçlarının farkında olmalarıyla yaşanır. Grup çalışmaları kişinin uyum yeteneğinin ötesindedir, yeni düşünce ve olaylara evrensel kardeşlikle yaklaşılmalıdır yani yeni deneylere açık olunmalıdır. Burada duygusal ilişkilerden uzak olmak kaydıyla, bireye özgürlük sağlayan çalışmalar söz konusudur. 11. Ev, kişinin özgürlük düşkünlüğü toplum ve insanlığa bağlılığı ve özel gereksinmeleriyle kaynaşma yeteneğinin de ötesindedir.

  12. Ev

  Doğal Zodyak'ta 12. Ev ile 1. Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 330° ile 0° arasında gösterilmiştir. 12. Ev, 4. Ev'le 8. Ev'in bir diğer uzantısıdır. Burada bizim yanlızca kendimize ait gizlerimiz bulunur. Herkesden hatta belki kendimizden bile gizlediğimiz gerçek bilinçaltımızla burada karşılaşırız, maddi temellere indirgiyemediğimiz, materyal olmayan, metafizik bir alandır. Kendimize has alışkanlıklarımız ile duygusal gereksinimlerimizi bize gösterir. Bu ev, tüm anılarımızın ve deneyimlerimizin toplandığı bir depodur. Burası yaşamın son perdesidir. Yaşanacakların hepsi yaşanmış, denenmiş, artık geriye sadece kendini dış güçlere bırakmak kalmıştır. 12. Ev, dışardan kolaylıkla etkilenen, egonun en az düzeyde kullanıldığı bir yaşam alanıdır hatta kişinin kendini en çok kandırabileceği bir alandır. Bu yüzden de tehlikeli kabul edilir. Burada duyarlılığın, gerçek ile gerçek dışının ince çizgisi bulunur. Geçmiş duygusal deneyimlerden gelen kalıntılar, beraberinde kendine acımayı da getiriyorsa, kişi gerçeklerle yüzyüze gelmekten kaçınabilir. Böyle bir eğilim geçmişe sığınmaya neden olur. Sevgiyle depolanmış bir 12. Ev ise mistik aydınlanma alanı olabilir. Kişi bilinç düzeyini yükselterek geniş hayal gücüyle bilgeliğe ve dehaya ulaşabilir. Bilincimiz, bilinçaltımız aracılığı ile geleceği görmek ve bilinç altı etkilerin hangisinin yapıcı, hangisinin yıkıcı olduğunu ayırtedebilmemiz 12. Ev'in etkisindedir. Bu evin alanı yanlızlıkla da ilgilidir, herkesden gizlediğimiz sırlarımız burada bulunmaktadır. Ayrıca ruhsal yönden kısıtlanma yerlerinin yani hastaneleri, akıl hastanelerini, gizli örgütleri, hapishaneleri ve karmik olan herşeyi içine alır. 12. Ev gizli düşmanları da simgeler.

  Etiketler:

   EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı