Gündem Haberleri

  Askere de MİT formülü

  ANKARA
  24.01.2015 - 00:19 | Son Güncelleme:

  Hükümet, MİT Başkanı’nda olduğu gibi komutanların da Başbakan’ın izni olmadan soruşturulmamasını sağlayan tasarıda değişiklik yaptı. Yeni kurulacak olan Askeri HSYK’da kimlerin olacağına da Başbakan karar verecek. Komisyon, önceki gece tasarıyı kabul etti.

  Değişiklikler özetle şöyle:

  AHK ATAYACAK

  Askeri Hâkimler Kurulu (AHK), Milli Savunma Bakanı ile bakanın teklifi ve Başbakan’ın onayı ile 1’inci sınıf askeri hâkimler arasından seçilen 4 üyeden oluşacak. Askeri Hâkimler Kurulu’nu yönetmek ve temsil etmek üzere Milli Savunma Bakanı, Kurul’a başkanlık yapacak. Askeri hâkimlerle ilgili, mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, yıllık ve mazeret izinleri dışındaki her türlü izinleri verme, 1’inci sınıfa ayırma ve 1’inci sınıf olma, disiplin cezası verme ve disiplin cezalarını sicilden silme, görevden uzaklaştırma işlemleri bu kurulun görevi olacak.

  SİVİLDE YARGILAMA İZNİ

  Askerlerin görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevle ilgili olmak şartıyla, görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı adli yargının görevine giren konularda haklarında soruşturma yapılması, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları için Başbakan’ın, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanı’nın, diğer personel için Milli Savunma Bakanı’nın iznine tabi olacak.

  ERBAŞLAR SİVİL CEZAEVİNE

  Askeri şahıslar hakkında askeri ve adli yargı mahkemeleri tarafından hükmolunan hapis cezaları, askeri cezaevlerinde infaz edilecek.

  SİVİLLER SADECE SAVAŞTA

  Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakacak. Bu kapsamda olsa dahi devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar adliye mahkemelerinde görülecek. Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

  İHANET SUÇLARI

  Genelkurmay Başkanlığı’nın bulunduğu yerde kurulan askeri mahkemenin özel yetkisi, kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla general ve amiral rütbesindeki asker kişinin askeri yargıya tabi suçlarını, ayrıca Askeri Ceza Kanunu’nun ‘harp hıyaneti’, ‘milli müdafaaya hıyanet’, ‘milli mukavemeti kırmak’ gibi suçlar, Genelkurmay Başkanlığı’nın bulunduğu yerde kurulan askeri mahkemede görülecek.

  ÖNLEME ARAMASI

  Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş askeri ceza mahkemesi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, komutanın yazılı emri üzerine, askeri mahallerde askeri hâkimler hariç kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası aranacak, alınması gereken tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınarak kanun hükümlerine göre gerekli işlemler yapılacak.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı