Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Asgari ücret ve değişen parametreler

ÖNCELİKLE ele geçen ücret değişti.

Buna bağlı olarak, asgari ücretten yapılan kesintiler ve işverene olan maliyet değişti.
En iyisi sırasıyla açıklayalım.

ÜCRET VE KESİNTİLER

Asgari ücret, 16 yaşından büyük ve küçük olanlar için ayrı ayrı belirleniyor.
Konut kapıcılarından vergi kesilmediği için ellerine daha fazla para geçiyor. Asgari ücret, kesintiler ve işverene maliyeti, tabloda gösterilmiştir.

PRİME ESAS KAZANÇ

1 Ocak-30 Haziran 2011 döneminde, sigorta primi kesintisine esas alınacak aylık ücretin,
- Alt sınırı 796,50 TL
- Üst sınırı 5.177,40 TL
olacak. Buna göre, örneğin 10 bin TL aylık ücretin, 5.177,40 TL’si üzerinden sigorta primi kesilecek. Aşan kısımdan kesilmeyecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Ücretlilerin, 2011 yılına ilişkin “asgari geçim indirimi”, yıl sonuna kadar 1 Ocak 2011’deki brüt asgari ücret tutarı olan 796,50 TL esas alınarak hesaplanacak.
Bu tutar; ücretli için brüt asgari ücretin yüzde 50’si, çalışmayan eşi için yüzde 10’u olacak. Çocuklarda ise, birinci ve ikinci çocuğun her biri için asgari ücretin yüzde 7.5’i, üç ve devamında her çocuk için yüzde 5’i esas alınacak.

ÇIRAKLARIN ÜCRETİ

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarına; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı olamıyor. Buna göre, 1-30 Haziran 2010 döneminde;
- 16 yaşından büyüklere günde 7,96 TL, aylık 238,95 TL’den
- 16 yaşından küçüklere günde 6,79 TL, aylık 203,85 TL’den
az ücret ödenemeyecek.

ÇIRAKLARIN PRİMİ

Çırakların priminde “ince bir nokta” var. Yaşlarına göre belirlenen asgari ücretin yüzde 50’si esas alınıyor.

BORÇLANMA PRİMLERİ

Başta doğum, askerlik ve yurt dışı hizmet borçlanması olmak üzere, prim hesaplanmasına esas alınacak kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, sigortalının kendisi tarafından belirlenen tutar üzerinden, yüzde 32 oranında hesaplanıyor.
Buna göre, 1-30 Haziran döneminde borçlanmada her bir gün için ödenecek sigorta primi en az 8,50 TL, en fazla 55,23 TL olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

Prime esas kazancın alt ve üst sınırları (yani 796,50 ? 5.177,40 TL) arasında kalmak üzere, sigortalının belirlediği tutarın yüzde 32’si oranında prim ödeniyor.
Buna göre, 2011’in ilk yarısında en az 254,88 TL, en fazla 1.656,77 TL aylık prim ödenecek.

BAĞ-KUR (4/b’li) PRİMİ

Asgari ücret ile bunun 6,5 katı olan tavan yani 796,50 - 5.177,40 TL arasında olmak üzere, beyan edilen tutar üzerinden ödenecek. Ancak yanlarında sigortalı çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan sigortalının ücretinden daha az gelir beyan edemeyecekler.

DİĞERLERİ

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak; idari para cezaları, genel sağlık sigortası primi ve sigorta primine tabi tutulmayan çocuk, aile ve yemek yardımları da arttı. Örneğin yemek yardımı (günlük) 1.59 TL’ye yükseldi.
X