Asgari ücret ‘ceza’dan kurtuluyor

Hürriyet Haber
03.07.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:


<ı>Süleyman DEMİRKAN-Şehriban OĞHAN

Hükümet, işçi ve işveren, zor yaşam koşulları karşısında çok yetersiz olduğu tartışılan asgari ücretin yükseltilmesi için, buna ‘engel’ sayılan cezaların asgari ücrete ve katlarına endekslenmesine son verilmesi gerektiği konusunda ‘ilke’ anlaşmasına vardı.

Cezaların da asgari ücrete endeksli olmasından ötürü, etkilenen çok geniş bir kesimin artışa karşı çıktığı savıyla, ‘‘Çok çeşitli konularda asgari ücrete endekslenen cezaların ayrılması ile artışın da daha kolay sağlanabileceği’’ belirtildi. Asgari ücret ile cezalar birbirinden ayrılınca, asgari ücret üzerindeki kesintiler düşürülerek, brüt ile işçinin fiilen eline geçen para arasındaki uçurum da azaltılacak.

İşçi ve İşveren Konfederasyonları Genel Başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan başkanlığında dün Başbakan Bülent Ecevit ile yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz'ı ayrı ayrı ziyaret ettiler. Çalışma hayatıyla ilgili yasal düzenlemeler için ortak görüş ve önerilerini liderlere anlatan heyet, ‘‘Bu çok olumlu bir gelişme. Toplumsal uzlaşma olursa, bizim işimiz de kolaylaşır ve yasal düzenlemeler Meclis'ten kolaylıkla çıkar’’ yanıtı aldılar. Heyet, uzlaştıkları konularda yılbaşına kadar yasal düzenlemelerin gerçekleşebilmesi için üç liderden destek istedi. Üç lider de, ‘uzlaşma koşuluyla’ destek sözü verdiler. Heyette, Okuyan'ın yanı sıra Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ve TİSK Başkanı Refik Baydur katıldı.

Öte yandan, 10 Temmuz'da bütün işçi, işveren ve esnaf konfederasyonu başkanları biraraya gelerek, ‘‘İşletmeler kapatılmadan, işçi de çıkarmadan hayatiyetlerini sürdürebilmesinin’’ yollarını ortaklaşa arayacaklar. Üzerinde uzlaşılan ilkeler daha sonra Hükümetle paylaşılacak ve Hükümet'ten destek istenecek. Böylece, kriz döneminde daha fazla yara alınmaması için, bugüne kadar görülmemiş bir ‘Dayanışma Örneği’ ortaya konulacak.

Okuyan, ilk kez hükümet, işçi ve işverenin çalışma yaşamıyla ilgili tasarıları birlikte hazırlama kararı aldıklarını belirterek, bunun çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Okuyan, 6 katrilyon lirayı aşan, çalışanların Zorunlu Tasarruf Fonu'nda biriken paralarının hak sahiplerine ödenmesi konusunun kendisinden çok Hazine ile Maliye'yi ilgilendirdiğini belirtti.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

İşçi sendikaları adına liderlere iletilen ortak mutabakat metninde, işçilerin acil çözüm bekleyen sorunları şöyle sıralandı:

Hükümet üretken işletmeleri ve işçileri koruyucu bir politika izlemeli.

Özelleştirilen işletmelerde çalışan memurlara ve sözleşmeli personele diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yatay geçiş yapma hakkı tanınıyor. Bu hak özelleştirme sonucu işsiz kalanların tamamına tanınmalı.

Muvakkat işçi çalıştıran kamu kuruluşlar, daimi kadro işçi alırken, yıllardır o kurumlarda çalışan muvakkat (geçici) işçilere öncelik tanımalı.

AB Ulusal Eylem Programında olduğu gibi çalışma mevzuatının onaylanmış İLO sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmesi için iş güvencesi yasası çıkarılmalı, iş yasası, deniz iş yasası, basın iş yasası, sendikalar yasası, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt yasası başta olmak üzere mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmalı.

İşçi alacakları ödenmeli.

Zorunlu Tasarruf'taki anapara ve nemalar haksahiplerine ödenmeli.

SSK prim tavanı düşürülmeli. Kayıt dışı sektör kayıt altına alınarak, gücü olandan daha yüksek vergi alınarak vergi gelirleri artırılmalı.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı