Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Arazi kadar bu film de mayınlı

MAYINLARI devlet döşüyor. Türkiye-Suriye sınırında 615.419 mayın var. Doğru okuyorsunuz, 615 bin 419 mayın.

780 kilometre uzunluğunda, 300 metre ile bir kilometre arasında değişen genişlikteki arazi 508 bin dekar.

Bu topraklar mayın dolu.

Mayınları devlet 1950’lerin ikinci yarısından itibaren döşüyor.

Sınırda kaçakçılığı önlemek üzerine.

Bugün bakıldığında, ilkel.

Elli yıl öncesinde, kaçakçılığı önlemenin çaresizliği.

Bu mayınlar bir zamanlar çeşitli filmlere konu oluyor.

Bugünlerde mayınlarla ilgili yeni bir filmin senaryosu yazılıyor.

Olay mayınla ilgili, ama film de, mayınlı.

Doğrular ve eğriler senaryoda içiçe.

1992’DE BAŞLADI

Tayyip Erdoğan önceki gün GAP Eylem Planını açıklıyor.

Açıklamasında, "mayınlı arazilerin temizleneceğini ve buranın tarıma açılacağını" söylüyor.

Doğru.

Meclis komisyonlarında konuya dönük bir yasa tasarısı var.

Mayınların temizlenmesini öngören bir tasarı.

Temizlemek doğru bir karar.

Tekniğin bu kadar geliştiği günümüzde, kaçakçılığı önlemek için hala ne mayını?

Aslında, anılan bölgeyi mayından temizleme kararı 1992’de veriliyor.

Bugüne kadar askıda kalıyor.

Temizleme görevi o tarihte Genelkurmay’a ait.

DANIŞTAY’DAN İPTAL

2005’te AKP Hükümeti bir kararname çıkartarak, mayın temizleme işlemini özel firmalara veriyor.

"İhaleyi Maliye Bakanı yürütür" kaydıyla.

Bir başka maddesinde, mayını temizleyen firmaya, arazinin kullanım yetkisi veriliyor.

CHP milletvekili Atilla Kart olayı yakından izliyor.

CHP kararnamenin iptali için Danıştay’a başvuruyor.

Mayın temizleme doğru, ama mayını temizlenen arazinin kullanımı ayrı, gerekçesiyle.

Kart’ın verdiği bilgiye göre, CHP, mayını temizlendikten sonra, arazinin bölgedeki topraksız köylüye verilmesini öneriyor.

Danıştay 16 Nisan 2007 tarih ve 2007/3295 sayılı kararıyla kararnameyi durduruyor.

"Maliye bir firmaya görev verebilir, ancak araziyi temizleyen firma ile kullanacak firmanın aynı olması Devlet İhale Yasasına ve kamu yararına aykırıdır" gerekçesiyle.

BUNA RAĞMEN YASA

Mayınlı arazideki mayınlı film burada.

Danıştay’ın durdurduğu kararname bugünlerde yasa tasarısına bürünerek yeniden huzurlarınızda.

Tasarıdan iki madde:

* Mayından temizlenecek arazi, tarımsal faaliyette kullanılanmak üzere yükleniciye bırakılacaktır".

* Mayın temizleme ihalesi ve danışmanlık hizmetleri Devlet İhale Yasası ile Kamu İhale Yasasına tabi olmaksızın Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

AKP Danıştay iptalini, yani hukuku umursamıyor.

Araziyi, yine mayından temizleyecek firmaya bırakıyor.

Üstelik, ihaleye bile çıkmadan.

Kendi belirleyeceği bir firmaya. Tasarıya göre, 44 yıllığına.

Kullanılamıyor ama, o bölge organik tarıma çok elverişli.

Şimdi ihaleye çıkmadan, bir firmaya temizlet ve o firmaya ver.

AKP döneminde örnekleri zaman zaman görülen tipik uygulamalardan biri.

Büyük işlerde ya tek firma katılıyor ya ihaleye hiç çıkılmıyor, iş bitiyor.

Eğer, bu tasarı gerçekten böyle yasalaşır ve bu biçimde uygulanırsa, günün birinde Yüce Divan’ın önünde bir dosya daha olacak.
X